Nawożenie w okresie kwitnienia sadów

Dobre zaopatrzenie upraw ogrodniczych w składniki pokarmowe w całym okresie wegetacji jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o wysokości i jakości otrzymywanych plonów. Nawożenie decyduje o prawidłowym przebiegu procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie, takich jak fotosynteza, rozwój systemu korzeniowego, wzrost, kwitnienie oraz owocowanie.

1

Podstawą do ustalania dawek nawozów doglebowych powinna być analiza gleby. Zrównoważone i racjonalne nawożenie gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój roślin. Ma także duży wpływ na rentowność w gospodarstwie. Nawożenie powinno się traktować jak dobrą inwestycję, która zwróci nakłady, a rezultaty w postaci plonu będą zadowalające dla producenta.

Nawożenie jabłoni

Główne składniki plonotwórcze, takie jak N, P, K, Mg, S, Ca, powinno się kontrolować i regularnie uzupełniać poprzez nawożenie doglebowe. Dostarczenie optymalnej ilości tych składników zapewni odpowiedni wzrost i plonowanie drzew. Aby nawożenie było efektywne i relatywnie tanie, należy wcześniej poznać zasobność gleb, uregulować ich odczyn w sadzie i ustalić potrzeby nawozowe na podstawie plonów w poprzednim sezonie. Na początku wegetacji drzewa korzystają ze składników pokarmowych zgromadzonych w drewnie w poprzednim roku. Ważne jest, aby nie zabrakło ich podczas kwitnienia, dlatego bardzo wczesną wiosną należy zastosować szybko działające nawozy bezchlorkowe, np. Rosafert 12-12-17 lub Rosafert 10-08-24, a po kwitnieniu zapewnić dostateczną ilość azotu. W ostatnich latach nasila się deficyt wody, warto rozważyć stosowanie nawozów poprzez fertygację (nawozy typu Rosasol) oraz stosować nawozy typu RSM (roztwór saletrzano-mocznikowy), ASX KTS lub ASX CaTS. Fertygacja jest niezmiernie skutecznym sposobem dokarmiania upraw w ciągu całego sezonu wegetacyjnego. Niezależnie od warunków pogodowych podawanie odżywki poprzez linie nawodnieniowe bezpośrednio pod korzeń gwarantuje sukces. Seria nawozów Rosasol (NPK z magnezem, siarką i mikroskładnikami pokarmowymi) do fertygacji i nawożenia dolistnego doskonale spełni oczekiwania producentów, ponieważ zawiera 9 składów dostosowanych do potrzeb roślin w każdym momencie sezonu wegetacyjnego. Dawka to 0,5–1,5 kg w 1000 litrach wody, a stężenie – 0,05–0,15%. Do fertygacji należy stosować wyłącznie nawozy rozpuszczalne najwyższej jakości, np. Mikrostar, Kristalon, Rosasol, Fosfiron. Fertygację w sadzie można prowadzić od końca kwietnia do połowy sierpnia.

Rosafert 12-12-17 / Mikrostar complex / Rosasol / Fosfiron Mg
Rosafert 12-12-17 / Mikrostar complex / Rosasol / Fosfiron Mg

Nawożenie dolistne ASX – szybkie i skuteczne

Nawożenie dolistne jest bardzo popularną metodą aplikacji nawozów. W ten sposób możemy szybko i skutecznie uzupełnić niedobory składników pokarmowych w okresach intensywnego wzrostu i w sytuacjach stresowych (zimno, sucho lub nadmiar opadów), kiedy zablokowane jest pobieranie ich z gleby. Aby nawożenie dolistne było skuteczne, pierwsze zabiegi powinniśmy wykonać na początku sytuacji stresowych preparatami, w których składniki pokarmowe są łatwo dostępne dla roślin, mają odpowiednio dobrane proporcje makro- i mikroskładników, a także dostarczyć je w odpowiednich ilościach. Można to uzyskać poprzez zmieszanie kilku nawozów, ale wiąże się z ryzykiem wytrącenia osadów, zatkania dysz opryskiwacza lub nawet uszkodzeń liści. Lepsze efekty daje stosowanie nawozów z serii ASX, które wyróżnia:

  • wysoka koncentracja makroskładników oraz bardzo wysoka koncentracja mikroskładników (2–6%) w 100% schelatowanych przez EDTA ,
  • azot w nawozach występuje w formie amidowej, najszybciej pobieranej przez liście roślin uprawnych,
  • bardzo dobra rozpuszczalność oraz wygoda stosowania – wystarczy jeden nawóz zamiast mieszania kilku składników.

ASX FOSFOR plus jest przeznaczony do nawożenia drzew i krzewów owocowych na początku wegetacji, przed kwitnieniem oraz w okresie wiosennych chłodów. ASX MA KRO plus najlepiej stosować w okresie intensywnego wzrostu roślin i owoców. ASX POTAS plus skutecznie likwiduje niedobory potasu i boru. Najlepiej używać go na początku suszy oraz w okresie intensywnego wzrostu owoców. ASX MAGNEZ plus należy stosować w celu likwidacji niedoborów magnezu, w okresie wiosennych chłodów. Wysoka koncentracja żelaza zdecydowanie podnosi efektywność magnezu, syntezę chlorofilu i sprawność fotosyntezy. Zalecana dawka wszystkich nawozów ASX to 2–3 kg/ha.

ASX FOSFOR plus / ASX CaTS / ASX KTS / Metalostate Calcium
ASX FOSFOR plus / ASX CaTS / ASX KTS / Metalostate Calcium

Nawożenie dolistne wapniem

Wapń jako budulec ścian komórkowych ma kluczowe znaczenie dla jakości i zdrowotności owoców. Dlatego nawożenie wapniem należy rozpocząć już w fazie różowego pąka i kontynuować aż do zbiorów. Wśród nawozów wapniowych na szczególną uwagę zasługuje Metalosate Calcium, w którym wapń jest skompleksowany aminokwasami. Dzięki temu podane składniki są wchłaniane przez liście w czasie 2–4 godzin po zabiegu. Z kolei Viflo Cal S poza wapniem zawiera nanosrebro poprawiające zdrowotność drzew i owoców.

Viflo Cal S / Algex / Agrocean B / Rhoebor
Viflo Cal S / Algex / Agrocean B / Rhoebor

Nawozy stymulujące z alg morskich

Nawozy z dodatkiem ekstraktu z alg morskich powinny być stosowane w sytuacjach stresowych dla rośliny (np. zimno, susza, brak słońca, nadmiar wody). Preparaty te zawdzięczają swoje właściwości zawartości takich substancji jak jod, mannitol, poliaminy, auksyny, gibereliny, fitoaleksyny, kwas alginowy czy aminokwasy. Wiosną warunki pogodowe bywają różne i rośliny są narażone na tego typu stresy. Warto zwrócić uwagę na nawóz dolistny Algex, Agrocean B lub Agrocean 6-5-5.

Bolera / Zinc 750 / Missibor
Bolera / Zinc 750 / Missibor

Nawożenie borem i cynkiem

Istotnymi składnikami, których powinno się dolistnie dostarczać wiosną, są dwa mikroelementy: cynk i bor. Cynk decyduje m.in. o podatności pąków i pędów na uszkodzenia spowodowane mrozem, a przy jego niedoborze owoce są mniejsze i zniekształcone. Objawy niedoboru tego pierwiastka skutecznie likwiduje Zinc 750. Jest to koncentrat nawozowy do dokarmiania roślin cynkiem, zawiera w swoim składzie 600 g/l cynku. Zinc 750 zapobiega chlorozom i przedwczesnemu opadaniu liści, poprawia także jakość i ilość plonu. Dzięki jego zastosowaniu zwiększona zostaje zdrowotność roślin, odporność na chłody i uszkodzenia mrozowe. Nawóz zmniejsza ordzawienie owoców i wpływa korzystnie na wytwarzanie chlorofilu oraz witamin B, C, P. Zalecana dawka do zastosowania wiosną w fazie pękania pąków i po zbiorach przed opadnięciem liści to 1 l/ha. Mikroelement można również dostarczyć, stosując Mikrostar Zn – nawóz dolistny zawierający 15% cynku rozpuszczalnego w wodzie w postaci chelatu EDTA . W uprawach drzew sadowniczych i truskawce należy wykonać dwa zabiegi, zaczynając przed kwitnieniem. Dawka to 0,2–0,5 l/ha. Bor wpływa na proces kwitnienia, lotność pyłku oraz zawiązywanie owoców. Jest również ważny do prawidłowego rozwoju strefy włośnikowej systemu korzeniowego. Nawożenie jabłoni borem zaleca się w fazie różowego pąka, w końcowej fazie kwitnienia. Pierwszy zabieg należy wykonać po wytworzeniu pąków, a następnie trzy zabiegi co 10–14 dni. Do tego celu rekomendowane są nawozy: Bolero, Manni-plex B, Rheobor. W wielu sadach, gdzie obserwuje się silny deficyt boru, konieczne może być także nawożenie doglebowe, np. preparatem Missibor w dawce 5–10 kg/ha wczesną wiosną.

Iwona Polewska-Jankowiak