Nawożenie sadu po zbiorach

nawozenie sadu po zbiorachW ostatnim czasie sadownicy coraz częściej praktykują zabiegi pozbiorcze. Czas po zbiorze owoców z drzew, a przed opadnięciem liści jesienią należy wykorzystać na dokarmienie roślin. Takie postępowanie przyczyni się do lepszego ich przezimowania, a także usprawni pobieranie przez nie składników pokarmowych w następnym sezonie wraz z początkiem wegetacji wiosną.

Termin pobierania próbek glebowych

Wrzesień to najlepszy czas do pobierania próbek glebowych, które posłużą do sprawdzenia, czego potrzebują rośliny przez nas uprawiane. Na podstawie wykonywanych analiz możemy ustalić stan aktualny zawartości poszczególnych pierwiastków w glebie oraz odczyn pH.

Nawożenie oparte na wynikach analizy gleby jest ekonomiczne, ponieważ stosujemy tylko dawki nawozów potrzebne do prawidłowego wzrostu drzew i krzewów.

OxyfertilWapnowanie gleby w sadzie

Po wykonaniu analiz glebowych i sprawdzeniu odczynu gleby można przystąpić do jego regulacji, stosując nawozy wapniowo- magnezowe, takie jak: Oxyfertil, Wapniak kornicki, kreda nawozowa, Granukal, wapno węglanowe, Wap-Mag, Dolomit czy też Physiomax.

Nawożenie potasowo-fosforowe

W przypadku braku fosforu i potasu nawożenie tymi składnikami lepiej wykonać w terminie jesiennym. W młodych nasadzeniach wskazane są nawozy potasowe w formie siarczanowej (Rosafert 5-12-24, siarczan potasu, Patentkali).

W starszych sadach można stosować potas w formie chlorkowej (sól potasowa, Amofoska 4-10-28, Amofoska 5-10-25, Polifoska 4-12-32, YaraMila 7-12-25). Aby uzyskać najlepszą efektywność nawozów fosforowo-potasowych, należy zastosować je 3–4 tygodnie po wapnowaniu.

Polecamy inne artykuły nt. nawożenia potasowo-fosforowego:

Bor

Zawartość tego pierwiastka w glebach w Polsce jest bardzo niska. Braki boru w glebie mogą spowodować zaburzenia rozwoju strefy włośnikowej systemu korzeniowego. Jesienią możemy uzupełnić niedobory tego pierwiastka za pomocą nawożenia doglebowego preparatem Missibor (5–10 kg/ha).

W celu zwiększenia koncentracji boru w pędach drzew należy po zbiorach, a przed opadnięciem liści zastosować oprysk nawozami:
Bolero (1–2 l/ha), Rheobor (1–3 l/ha), Missibor (1–2 kg/ha), Borozinc (2–4 kg/ha).

Polecamy inne artykuły nt. nawozów zawierających bor:

Rheobor, Missibor, Bolero

Wapń i srebro

W uprawie czereśni, wiśni i porzeczek bardzo ważne jest jak najdłuższe utrzymanie liści, dzięki czemu w pędach zostanie zgromadzona odpowiednia ilość składników pokarmowych niezbędnych do dobrego przezimowania i rozpoczęcia wegetacji.

W tym celu, oprócz nawozów mikroelementowych, warto zastosować Viflo Cal S w dawce 3 l/ha. Nawóz ten zawiera wapń i 25 ppm nanosrebra, które poprawia zdrowotność liści.

AzofolAzot

W najcenniejszych odmianach, które w ostatnich latach obficie owocowały, na początku zbiorów owoców należy zastosować Nitrabor w dawce 150 kg/ha. Po zbiorach owoców, a przed opadnięciem liści należy wykonać 1–2 zabiegi Azofolem w dawce 5–10 l/ha lub Rosasolem 29-10-10-3 + mikro, ASX Potasem plus.

Źródłem azotu dla drzew jest także powszechnie stosowany oprysk mocznikiem Pulrea w dawce 50 kg/ha w momencie opadania liści. W tej dawce mocznika wnosimy do sadu 23 kg azotu, który rośliny wykorzystają wiosną.

Polecamy inne artykuły nt. nawozów zawierających azot:

Rosahumus i Delsol

Rosahumus skład i dawka

Brak stosowania obornika w sadach powoduje zmniejszenie się zawartości materii organicznej w glebie. Idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie preparatu Rosahumus. Jest to nawóz organiczno-mineralny zawierający kwasy humusowe, potas oraz żelazo. Poprawia on żyzność gleby, stosunki wodno-powietrzne, stymuluje rozwój systemu korzeniowego oraz lepsze pobieranie składników pokarmowych.

Rosahumus stosujemy jesienią, po zbiorach owoców, w formie oprysku pasów herbicydowych w dawce 3–6 kg/ha.

Delsol – skład i dawka

Uprawa przez kilkadziesiąt lat w tym samym miejscu sadów oraz intensywna ochrona chemiczna mają negatywny wpływ na życie biologiczne gleby. W celu przywrócenia jej sprawności biologicznej należy jesienią, siedem dni po Rosahumusie, zastosować
Delsol w dawce 1–2 l/ha.

Nawóz ten stymuluje rozwój w glebie bakterii Pseudomonas putidia i Pseudomonas fluorescens, które wspomagają rozwój systemu korzeniowego, pobieranie fosforu i żelaza oraz chronią system korzeniowy przed atakami grzybów chorobotwórczych.

Polecamy inne artykuły nt. nawozów poprawiających żyzność gleby :

Rosahumus, Delsol

nawóz cynkowy zinc nawóz cynkCynk

Dokarmianie drzew owocowych cynkiem podnosi ich zimotrwałość i mrozoodporność. Najlepiej do tego zabiegu użyć nawozu Zinc 750, który zawiera 600 g cynku w litrze (zalecana dawka to 1 l/ha). Zabieg ten można połączyć z opryskiem Bolero lub Missiborem.

Polecamy inne artykuły nt. nawozów podnoszących zimotrwałość i mrozoodporność:

Nawożenie dolistne

Przeprowadzając zabiegi nawożenia dolistnego, trzeba być konsekwentnym i uczynić to bezpośrednio po zerwaniu owoców danej odmiany z drzew. Nie należy czekać z zabiegiem do końca wszystkich zbiorów w gospodarstwie, lecz wykonywać zabiegi na bieżąco.

Warto pamiętać, że zabieg dokarmiania dolistnego będzie najbardziej skuteczny, kiedy liście w naszych sadach będą zdrowe, a co za tym idzie będą zdolne do asymilacji.

Polecamy inne artykuły nt. nawożenia dolistnego:

Polecane artykuły: