Nawożenie kwasami humusowymi (cz. 2)

Rosahumus RozahumusW pierwszej części tego artykułu omówiłem sposoby działania kwasów humusowych na glebę i rośliny. W sumie tych sposobów uzbierało się  30! Opisałem także korzyści, jakie płyną z dostarczenia glebie tego cennego składnika. Teraz pora na omówienie stosowania nawozu poprawiającego żyzność Rosahumus. Zawiera on aż 85% kwasów humusowych i może poprawić strukturę gleby na okres do 5 lat!

Kliknij tutaj, jeśli chcesz przeczytać pierwszą część tego artykułu o działaniu kwasów humusowych na glebę.

Czym jest Rosahumus?

Rosahumus wytwarzany jest z leonardytów, o których pisałem już wcześniej. Aktywność kwasów humusowych z tego źródła jest 5 razy wyższa niż pochodzących z obornika lub kompostu. Rosahumus zawiera 85% kwasów humusowych, 12% tlenku potasu i 0,6% żelaza.

Rosahumus posiada świadectwo kwalifikacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym NE/133/2010 wydane przez IUNG PIB w Puławach. Rosahumus uzyskał także certyfikaty ekologiczne wydane między innymi przez FIBL – Forschungsinstitut fur Biologischen Landbau (Niemcy) oraz OMRI – Organic Materials Review Institute (USA). Jest to produkt ekologiczny i może być stosowany bez zagrożenia dla środowiska.

Wpływ nawożenia na rozwój roślin i wysokość plonu

W 2007 roku przeprowadziliśmy doświadczenie badające wpływ stosowania Rosahumusu na wzrost drzew.  Nawóz stosowaliśmy na jednoroczne okulanty Mutsu na podkładce M 9. Doświadczenie miało miejsce w Kozietułach Nowych koło Mogielnicy. Poniższa tabela pokazuje wyniki doświadczenia.

Nawożenie kwasami humusowymi

Stosując Rosahumus mieliśmy znacznie więcej (+77%) pędów na drzewie. Ponadto średnia długość przyrostów pędów była również większa (+87,5%). Poniższe zdjęcie pokazuje różnicę w pokroju drzew nawożonego kwasami humusowymi i nie nawożonego.

Rosahumus - nawożenie jabłoni
Z lewej strony kontrala, a z prawej jabłoń nawożona Rosahumsuem (trzeci rok po zastosowaniu)

W kolejnym doświadczeniu zbadaliśmy wpływ stosowania Rosahumusu na plonowanie drzew. Tym razem przeprowadziliśmy je na odmianie Gloster na podkładce M 9. Drzewa zostały posadzone wiosną 2005 roku na miejscu sadu zlikwidowanego jesienią 2004 roku. Sad nawoziliśmy Rosahumusem w dawce 5 kg/ha w 2005 oraz 4 kg/ha w 2006 roku. Efekt: w 2007 średni plon uzyskiwany z drzewa był prawie dwa razy wyższy niż w próbie kontrolnej.

nawozy sadownicze

nawożenie sadu
Z lewej strony kontrola, z prawej Rosahumus, drugi rok po zastosowaniu Rosahumusu

 

kwasy humusowe
Gloster – Rosahumus i kontrola – trzeci rok po zastosowaniu Rosahumusu, Kozietuły Nowe 2007 r.

Świetne rezultaty można osiągnąć również stosując Rosahumus w sadach czereśniowych. Poniższa tabela pokazuje wyniki doświadczenia prowadzonego przez Instytut Sadownictwa w 2009 roku na trzech odmianach czereśni.

nawożenie czereśni

Instrukcja stosowania w uprawach sadowniczych

Przed założeniem sadu lub plantacji krzewów jagodowych nawóz należy stosować w formie oprysku doglebowego na całą powierzchnię plantacji w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 litrach wody. Po oprysku nawóz najlepiej wymieszać z glebą. Wyższą dawkę nawozu stosować na glebach lekkich, ubogich w próchnicę.

W sadach i na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie oprysku doglebowego późną jesienią lub bardzo wczesną wiosną na wilgotną glebę w rzędy drzew lub krzewów w dawce 3-6 kg/ha w 300-500 litrach wody.

Nawożenie dolistne upraw należy wykonywać w dawce 150-250 g/ha w 500-1000 litrów wody.

Informacje o stosowaniu i dawkowaniu Rosahumusu na inne uprawy (warzywa, uprawy polowe, rośliny ozdobne) można znaleźć na naszej stronie firmowej.

Przygotowanie cieczy użytkowej – instrukcja

rosahumus instrukcja stosowania rozpuszczanie
Rosahumus rozpuszcza się w wodzie całkowicie. Może być stosowany nawet do fertygacji upraw szklarniowych.

Rosahumus ma postać czarnego proszku, który rozpuszcza się w wodzie. Należy zachować przy tym następującą kolejność:

  • Wlać wodę do wiadra lub beczki,
  • Powoli wsypać do wody odmierzoną ilość nawozu,
  • Nie mieszać, pozostawić do samoczynnego rozpuszczenia się nawozu,
  • Pozostawić na około 12 godzin.
  • Po rozpuszczeniu zamieszać,
  • Wlać przez sito do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (przy włączonym mieszadle),
  • Uzupełnić wodą do wymaganej ilości.

Przygotowując oprysk Rosahumusem pamiętajmy o tym, aby najpierw nawóz samoczynnie rozpuścił się w wodzie. Zbyt szybkie mieszanie może powodować zlepienie jego cząsteczek. Nie należy też wsypywać nawozu prosto do beczki opryskiwacza.

Stosowanie z herbicydami
Wg badań producenta nawóz ten można stosować łącznie z następującymi herbicydami: Agroxone, Chwastox Extra, Aliacine, Afalon, Devrinol, Triflurex, Basta, Agil, Atranex, Stomp, Panida.

Kliknij tutaj, aby przeczytać pierwszą część tego artykułu nt. działania kwasów humusowych oraz ekologicznych i ekonomicznych korzyściach osiąganych dzięki nim.

Zainteresowanym polecam stronę firmy Agrosimex poświęconą Rosahumusowi. Można tam znaleźć wiele informacji o stosowaniu i działaniu tego nawozu.

Zapraszam również na naszą stronę poświęconą uprawom polowym: Nawozy i nawożenie.