Nawożenie borem

bor magnez nawożenieW większości sadów zawartość boru w glebie waha się w przedziale 0,4-0,8 mgB/100 g gleby. Dlatego nawożenie tym składnikiem jest konieczne. Większość sadowników stosuje nawożenie dolistne borem. Jednak w wielu sadach mimo nawożenia dolistnego jest konieczne także nawożenie doglebowe.

Doskonałym sposobem oceny takich potrzeb są analizy chemiczne owoców.

W 2010 roku przy niskich plonach w około 25% badanych owoców zawartość boru  wynosiła tylko 17-19 ppm B/kg s.m., czyli na granicy silnego deficytu boru. W takiej sytuacji konieczne jest, oprócz nawożenia dolistnego, nawożenie doglebowe, szczególnie w sadach młodych oraz okresowo podtopionych w 2010 roku, ponieważ bor ma bardzo duży wpływ na rozwój strefy włośnikowej systemu korzeniowego.

Bor oprócz bardzo ważnego wpływu na proces kwitnienia, lotność pyłku i zawiązywanie owoców jest niezmiernie istotny dla rozwoju strefy włośnikowej systemu korzeniowego, przez którą roślina pobiera składniki pokarmowe i wodę. Stosując tylko nawożenie dolistne borem nie ma możliwości transportu tego składnika z liści do systemu korzeniowego. Dlatego przy silnym deficycie boru w glebie należy stosować nawożenie doglebowe nawozami: Granoligo MB 20, Rosafert 15-5-20, Nitrabor, Salmag z borem oraz Missibor. Ten ostatni nawóz stosujemy w formie oprysku doglebowego w dawce 5-15 kg/ha.

Bor niedobory nawozy
Objawy braku boru na jabłkach

Bezpłatne analizy chemiczne liści i owoców!

Promocja w sklepach Agrosimex – kliknij, aby dowiedzieć się więcej.