Nawożenie azotem – pilne!

Po suchej jesieni oraz bardzo długiej i śnieżnej zimie zawartość azotu zarówno w glebie, jak i w pędach drzew jest bardzo niska. Dlatego należy jak najszybciej zastosować nawożenie azotem!

Wiosenne nawożenie azotem

Zalecamy nawożenie azotem stosując:

  • Nitrabor,
  • Tropicote,
  • saletrę wapniową czeską w dawce 200-300 kg/ha,
  • saletrę amonową Pulan,
  • saletrzak Duslo,
  • Saletrzak z borem 100-150 kg/ha

z nawozami wieloskładnikowymi:

  • Rosafert 12-12-17, 15-5-20,
  • Hydrocomplex,
  • Ogród,
  • Fruktus w dawce 200-300 kg/ha.