Tensjometr – kontrola uwodnienia gleby

Brak opadów zwiastuje problem suszy w sadach. Racjonalne nawadnianie powinno być oparte o kontrolę uwodnienia gleby. Tensjometr to urządzenie służące do mierzenia uwodnieniagleby. Zobacz film opisujący działanie tensjometru.

Czego dowiesz się z filmu?

  • do czego służy tensjometr?
  • jak montować tensjometr w sadzie?
  • jak odczytać wynik z zegara?
  • jak interpretować odczyt z tensjometru?

Kup – Tensjometr