Nasionnica trześniówka – morfologia i szkodliwość

Nasionnica trześniówka – biologia

  • Zimują poczwarki w bobówkach w glebie,
  • Pierwsze muchówki opuszczają miejsca zimowania na przełomie maja i czerwca,
  • Wylot much trwa do końca czerwca,
  • Składanie jaj rozpoczyna się 7 dni po wylocie i trwa 30 dni,
  • W tym czasie jedna samica składa do 250 jaj.

Metody monitoringu

  • „hodowla” szkodnika w doniczkach w warunkach naturalnych,
  • odłowy w żółte pułapki lepowe wywieszane w połowie maja (sposób znacznie prostszy i dający precyzyjne informacje),
  • Próg zagrożenia: 2 muchy/pułapkę (średnia z 3-4 pułapek).