Najważniejsze przewinienia w ochronie sadu – część II

niewłaściwie prowadzony sadDobre prowadzenie sadu nie jest sprawą łatwą. Wymaga ono zarówno szerokiej wiedzy z zakresu ogrodnictwa jak i umiejętności praktycznych. Występuje wiele czynników wpływających na produkcję, dlatego sadownik nie może myśleć i postępować schematycznie, ale zawsze do każdej sytuacji powinien podchodzić indywidualnie.

Zobacz również: Najważniejsze przewinienia w ochronie sadu – część I

Kierowanie się w ochronie schematem, bez uwzględnienia czynników, które tę ochronę powinny modyfikować

Usytuowanie sadu lub kwatery – konsekwencje

Jednym z takich czynników jest niewątpliwie stanowisko, na którym usytuowany jest sad lub kwatera. Większej intensywności ochrony przed chorobami wymagają kwatery położone na stanowiskach nisko położonych, co wynika z wysokiej wilgotności i długo zalegających tam mgieł (są to czynniki sprzyjające infekcjom i rozwojowi chorób grzybowych i bakteryjnych).

Z tego samego powodu należy również uwzględnić bliskość zbiorników wodnych czy położenie sadu w dolinach rzecznych, gdzie zagrożenie jest znacznie większe niż w przypadku terenów otwartych lub na stokach.

usytuowanie sadu - modyfikacja programu ochrony

Usytuowanie sadu w miejscu sprzyjającym infekcjom powinno skłaniać do zmodyfikowania schematu ochrony.

Sąsiednie sady jako potencjalne zagrożenie

Ważna jest również znajomość poziomu ochrony w sadach sąsiednich, jeśli takie są w otoczeniu naszego sadu. W tych zaniedbanych występuje duża presja ze strony szkodników oraz znaczny potencjał infekcyjny chorób. Nieuwzględnienie przez sadownika potencjalnego zagrożenia z sadu z sąsiedztwa może w konsekwencji spowodować zdecydowanie gorsze efekty ochrony.

Wielkość źródła infekcji oraz warunki atmosferyczne

Niezwykle ważne jest analizowanie wielkości źródła infekcji w sadzie lub kwaterze (czy choroba występowała w sadzie w poprzednim sezonie i w jakim nasileniu), bo to – obok warunków pogodowych – będzie decydowało o presji ze strony patogenu.

Niezwykle ważną kwestią jest również uwzględnienie warunków temperaturowych, wilgotności powietrza i nasłonecznienia, opadów oraz dostosowanie do nich odpowiednio dobranych pestycydów.

Kiedy należy intensyfikować ochronę sadu

 • w fazie największej wrażliwości tkanki na porażenie,
 • w przypadku uprawy odmian wrażliwych – jednak nie powinno się ograniczać ochrony odmian mniej wrażliwych w okresach wysokiego zagrożenia, np. kiedy wystąpią sprzyjające infekcjom warunki pogodowe,
 • gdy presja ze strony patogenu jest duża, np. były nasilone objawy chorób w poprzednim sezonie (i/lub jest sprzyjająca patogenowi pogoda).

Niedostateczna znajomość charakterystyki pestycydu

Każdy sadownik powinien znać:

 • właściwości środka oraz sposób  jego użycia,
 • wymagane warunki pogodowe do aplikacji preparatu,
 • zawartości substancji czynnej, grupy chemicznej, do której należy środek,
 • ponadto dawki czy zwalczanych szkodników lub chorób.

Znajomość działania preparatu

Zawsze należy wnikliwe zapoznać się z właściwościami preparatu.

Występują fungicydy o działaniu:

 • kontaktowym,
 • wgłębnym
 • układowym,
 • quasi-układowym.

Insektycydy mogą działać:

 • kontaktowo,
 • żołądkowo
 • gazowo.

Z kolei na roślinie insektycydy działają:

 • powierzchniowo,
 • wgłębnie
 • systemicznie.

Trzeba również umiejętnie wykorzystywać fakt, że niektóre fungicydy czy insektycydy zwalczają jednocześnie dwie lub więcej chorób lub szkodników.

Najważniejsze przewinienia w ochronie sadu – część III

 

Polecane artykuły: