Mozaika pierścieniowa gruszy – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę powoduje wirus chlorotycznej plamistości liści jabłoni – Apple chlorotic leaf virus.
 • Choroba występuje we wszystkich rejonach uprawy grusz.
 • W Polsce występuje pospolicie na wielu odmianach grusz.

Objawy

 • Choroba powoduje objawy na liściach, a u niektórych odmian na owocach.
 • Na liściach wiosną, po kwitnieniu grusz pojawiają się jasnozielone wzory w kształcie pierścieni różnokształtnych linii, czasem drobnych, chlorotycznych plam.
 • Objawy te są widoczne przez cały okres wegetacji.
 • Ostry szczep wirusa u odmian wrażliwych może powodować dodatkowo deformacje liści na skutek zahamowania wzrostu nerwów, a także nekrozy blaszek liściowych.
 • Objawy na liściach są lepiej widoczne w lata upalne niż chłodne.
 • W okresie dojrzewania owoców pojawiają się zielone lub rdzawe pierścienie rozrzucone na ich powierzchni. Objawy nie mają wpływu ani na kształt, ani na smak owoców.

Cykl rozwojowy

 • Wirus przenosi się ze zrazami, natomiast nie przenosi się z nasionami.
 • Stwierdzono przekazywanie wirusa wskutek zrastania się korzeni w szkółce.
 • Okres inkubacji trwa 8 – 10 miesięcy.
 • Wirus daje się przenosić mechanicznie z sokiem chorych roślin.
 • W szkółce chore drzewka są niższe o 30 do 60 %, także po wysadzeniu do sadu ich wzrost jest osłabiony.
 • Obniżka plonów w przypadku mieszanej infekcji wirusem mozaiki i wirusem żółtaczki nerwów może osiągnąć 60 %.