Mozaika maliny – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę powodują kompleksy dwóch wirusów, wirusa cętkowanej plamistości liści maliny (RLMV) i wirusa żółtaczki nerwów maliny (RYNV) lub pierwszego z tych wirusów i wirusa plamistości liści maliny (RLSV).
 • Żywicielami tego wirusa są malina i szereg innych gatunków z rodzaju Rubus.
 • Jest to jedna z najwcześniej opisanych i najpowszechniej występujących chorób wirusowych malin.
 • Powszechnie występuje w Polsce, zarówno na malinie właściwej jak i czarnej.

Objawy

 • Na liściach chorych roślin obserwuje się liczne chlorotyczne i żółte plamki o wyraźnie ograniczonych konturach, ściśle przylegające do nerwów liści.
 • Liście ulegają lekkiej deformacji, brzegi ich są zwykle lekko podwinięte ku dołowi.
 • Wzrost roślin jest silnie zahamowany, a plonowanie osłabione.
 • Mozaika maliny powoduje osłabienie wzrostu roślin, zmniejsza bardzo istotnie liczbę pędów i powoduje spadek plonu nawet o 50%.

Cykl rozwojowy

 • Wirusy te występując pojedynczo w malinach, nie powodują u większości odmian żadnych objawów chorobowych.
 • Obydwa wirusy powodujące tę chorobę są przenoszone przez mszycę Amphorophora rubi (Mszyca jeżynianka).
 • Wirusy są również przenoszone z sadzonkami, pozyskanymi z chorych roślin matecznych.