Monitoring to podstawa!

W ostatnich latach coraz więcej mówi się na temat systemów wspomagania ochrony roślin – wykorzystania automatycznych stacji metrologicznych, urządzeń technicznych, a także modeli do prognozowania okresów
krytycznych w celu dokładnego monitoringu i sygnalizacji danego patogena.

Stacje meteorologiczne umożliwiają rejestrowanie danych klimatycznych, archiwizowanie ich oraz interpretowanie parametrów. Dzięki nim można przewidzieć wystąpienie warunków sprzyjających danej chorobie, a także zaplanować optymalne nawadnianie. Stacje dają możliwość pomiaru temperatury powietrza, wilgotności względnej powietrza, wielkości opadów, czasu zwilżenia liści, temperatury liścia, temperatury gleby oraz wilgotności gleby, a także możliwość obliczenia stopniodni i stopniogodzin oraz sumy temperatur aktywnych. Są przydatne w analizowaniu i rejestrowaniu przebiegu warunków atmosferycznych sprzyjających infekcji parcha jabłoni oraz sygnalizowaniu wystąpieniu okresów krytycznych parcha jabłoni. Wykorzystując dane z modeli chorobowych, można określić zagrożenie innych patogenów, jak Erwinia amylovora, Botrytis cinerea, P. cactorum czy Spharotheca macularis.

Pionierski system

Firma Agrosimex – jako pierwsza wśród innych komercyjnych firm działających na rynku środków ochrony roślin i doradztwa – uruchomiła w 2006 roku w rejonie grójecko-wareckim nowatorski system informowania o zagrożeniach w sadach. Z założenia system ten miał być powszechnie dostępny, dostarczać lokalnych informacji o zagrożeniach chorobami i szkodnikami, być na bieżąco aktualizowany.

Obecnie Agrosimex posiada ponad 100 stacji w różnych rejonach upraw sadowniczych, z których dane są analizowane i przetwarzane, a zebrane informacje wysyłane do abonentów Info-Karty. Dzięki nim sadownicy wykonują zabiegi ochrony w terminach adekwatnych do panującego zagrożenia, ograniczając liczbę wykonywanych
oprysków, tym samym zwiększając ich skuteczność i efektywność.

Przekazywanie informacji

Pracownicy działu techniczno-naukowego Agrosimex, podczas trwania sezonu wegetacyjnego, prowadzą monitoring
pułapek feromonowych zlokalizowanych w gospodarstwach pokazowych, a także obserwacje biologiczne dynamiki rozwoju pseudotecjów, worków i zarodników workowych oraz określają termin wysiewu zarodników workowych przy użyciu aparatu Burkrda. Drogi przepływu informacji pomiędzy sadownikami a pracownikami Agrosimexu oparte są na telekomunikacji (SMS), komunikacji internetowej (e-mail i strony www) oraz komunikacji społecznej (spotkania sadownicze, konferencje). Ponadto od tego sezonu sadownicy mogą regularnie zapoznawać się też z filmowymi komunikatami dostępnymi na stronie Doradztwa Sadowniczego.

Rola monitoringu agrofagów

Obecnie w sygnalizacji zagrożenia szkodnikami ważną funkcję pełnią pułapki feromonowe z substancjami semiochemicznymi w postaci fermonów mających za zadanie zaburzenie procesu kopulacji owadów. Są one stosunkowo łatwe w użyciu, przyjazne dla środowiska oraz tworzą idealne narzędzia dla programów IPM. Skuteczny system feromonowego odłowu wymaga jednak sprawnych, efektywnych i wielozadaniowych pułapek, jak iTrap.

Charakterystyka iTrap

iTrap Polska jest siecią nowoczesnych, zdalnych pułapek feromonowych rejestrujących przebieg lotów szkodliwych
motyli: owocówki jabłkóweczki i zwójki siatkóweczki. Pułapki te wykorzystywane są w sadach towarowych Słowenii oraz Austrii w sygnalizacji pojawu szkodników. W Polsce w sezonie 2014 po raz pierwszy uruchomiony został ogólnopolski projekt monitoringu szkodliwych motyli. iTrap jest rozwiązaniem sprzętowym i programowym do zdalnego monitorowania różnych szkodliwych owadów. Pułapka feromonowa iTrap to urządzenie z pozoru przypominające proste pułapki typu delta z trójkątnym daszkiem, lepem i dyspenserem feromonu. Wyróżnia je zamontowana w środku kamera, która wykonuje zdjęcia o wysokiej rozdzielczości płytki
z odłowionymi owadami. Obrazy są przesłane przez GPRS do platformy internetowej, a następnie analizowane przez automatyczny system wykrywania szkodników bazujący na wynikach widocznych na stronach internetowych lub urządzeniach mobilnych. Kontrola jest dokonywana w czasie rzeczywistym, a zebrane dane można wykorzystać do dalszego opracowania. W każdej z lokalizacji umieszcza się dwie pułapki na dwa różne gatunki szkodników: owocówkę jabłkóweczkę i zwójkę siatkóweczkę. Użytkownicy, którzy zalogują się na stronie www.itrap-polska.pl,
uzyskują dostęp do bazy zdjęć i komentarzy opisujących nasilenie pojawu szkodliwych motyli każdego dnia.

Pułapka feromonowa iTrap

Karolina Felczak, Fertico