Monitoring Odporności Parcha – bezpłatne badania

W 2017 roku firma Arysta LifeScience podjęła się organizacji oraz finansowania projektu monitorowania sadów jabłoniowych w centralnej i południowej Polsce. Celem projektu było określenie zagrożenia występowania form odpornych sprawcy parcha jabłoni na fungicydy strobilurynowe, anilinopirymidynowe i pochodne guanidyny. Decyzja, o tym jakiego środka użyć do zwalczania parcha powinna być oparta na realnym ryzyku odporności w naszym sadzie, a nie na opiniach lub nieaktualnych danych, stąd pomysł rozpoczęcia projektu i oceny skali problemu.

Badania w 2017 roku

Do sadowników przekazano szczegółową procedurę pobierania liści z objawami chorobowymi, zabezpieczania liści przed wysychaniem, sposobami ich schładzania, szczegółowego opisywania próbek. Analizę próbek przeprowadzały trzy ośrodki: Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Instytut Praktycznego Sadownictwa. Odrzucone próby były bez widocznych plam parcha lub plamy te zostały zaleczone opryskami fungicydowymi, a zarodniki nie kiełkowały.

Wykres obrazuje liczbę sadów z poziomami odporności Venturia inequalis na fngicydy(guanidyny, anilinopirymidyny i strobiluryny) w 2017 roku – wyniki zbiorcze z trzech placówek badawczych (UR Kraków, IO Skierniewice, IPSAD)

Zalecenia dla sadowników w związku z wynikami przeprowadzonych analiz

W przypadku stwierdzenia osłabienia skuteczności któregoś z fungicydów zwalczającego parcha jabłoni i należącego do grupy podwyższonego wystąpienia odporności, w celu wydłużenia możliwości stosowania tego produktu w przyszłości należy starać się by stosować preparat wg poniższych zaleceń:

• Wszystkie rodzaje preparatów stosować wyłącznie w mieszaninach z produktami o niskim ryzyku wytworzenia zjawiska odporności
• Nie stosować częściej niż dwa zabiegi w sezonie (wliczając w to zabiegi przeciw mączniakowi i szarej pleśni)
• Nie stosować, gdy widoczne są już plamy parcha
• Nie stosować w momencie ryzyka wystąpienia najsilniejszych infekcji
• Nie zaniżać dawek
• Unikać wykonywania zabiegów w niesprzyjających warunkach atmosferycznych

Jeśli chcesz wziąć udział lub kontynuować udział w projekcie

Prawidłowo pobierz próbę liści, to znaczy:

  • Pobierz 50 liści lub zawiązków ze świeżymi, nie wyniszczonymi plamami parcha, jeśli to możliwe pochodzącymi z różnych części kwatery (konieczna jest wystarczająca ilość materiału)
  • Zbierz liście/zawiązki niezwłocznie po wystąpieniu objawów choroby, przed wykonaniem jakiegokolwiek zabiegu (zarodnikujące plamy parcha).
  • Próby możesz pobrać w niedzielę i dostarczyć je w poniedziałek, nie zapomnij jednak, że powinny one być przez noc przechowane w lodówce
  • Pobrany materiał roślinny zabezpiecz przed wyschnięciem, możesz do tego użyć zwilżonego ręcznika papierowego lub bibuły
  • Unikaj ekspozycji próbki na duże nasłonecznienie
  • Pamiętaj o opisaniu próby – to bardzo ważne. Użyj poniższego wzoru:

Jakie liście są odpowiednie do badania?

Liść z aktywną plamą parcha – właściwy do badania
Liść z aktywną plamą parcha – właściwy do badania
Wyniszczone, nieaktywne plamy parcha – liść niewłaściwy do badania
Wyniszczone nieaktywne plamy parcha – liść niewłaściwy do badania

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne

Próbę dostarcz w ciągu 1 doby od pobrania, po uprzednim uzgodnieniu do wybranego doradcy sadowniczego z poniższej listy, w każdy poniedziałek w terminie 14 maj – 25 czerwiec.

AGROSIMEX:
o Telefon kontaktowy: 601 710 064
o Adres: Sklep Goliany 43, 05-620 Błędów

Łącznie 7 terminów przekazania pobranych prób – w każdy poniedziałek

• 14.05.2018.
• 21.05.2018
• 28.05.2018
• 04.06.2018
• 11.06.2018
• 18.06.2018
• 25.06.2018