Monitoring muszki plamoskrzydłej (Drosophila suzukii) w sezonie 2017

Drosophila suzukii muszka plamoskrzydła, szkodnik owoców miękkich, odnotowywana jest już na większości plantacji roślin jagodowych. W celu monitorowania jej obecności wykorzystywane są pułapki, które umieszczane są na wysokości owocowania krzewów.

Monitoring Drosophila suzukii w ramach Info-Karty

Pracownicy Placówki Badawczej Fertico w Błędowie we współpracy z działem doradczym Agrosimex systematycznie prowadzą monitoring populacji muszki plamoskrzydłej.
W porównaniu z ubiegłym tygodniem, obserwacje zostały rozszerzone o plantacje borówki amerykańskiej.
Z tygodnia na tydzień obserwowane jest jej wzrastające zagrożenie wynikające ze zwiększającej się populacji szkodnika oraz osiągania przez owoce ich maksymalnej fazy dojrzałości zbiorczej.
Aktualnie podczas monitorowania plantacji, szczególną uwagę należy zwrócić na uszkodzone owoce ze zranieniami. Wokół takiego zranienia, tkanka zapada się, jest to efekt nakłucia przez samicę skórki owocu i złożenia jaja. W efekcie dalsza degradacja owocu następuje przez młode larwy, które odżywiają się miąższem owocu.

n*- pułapka DrosalPro

Wyniki obserwacji:
W celu określenia stopnia zagrożenia danej plantacji przez szkodnika przyjęto następujące progi:
 jeżeli w ciągu tygodnia odłowionych zostanie 10 much – zagrożenie niskie
 jeżeli 10-100 odłowionych much – zagrożenie średnie
 jeżeli 100-300 odłowionych much – zagrożenie wysokie
 powyżej 300 much – zagrożenie bardzo wysokie

W ostatnim terminie obserwacji 21.07.2017 liczebność odłowionych much D.suzukii kształtowała się następująco:

Zalecane działania ochronne

W Polsce obecnie do walki z D. suzukii dostępne są 3 środki: Spintor 240 SC (dawka 0,32-04l/ha, karencja 3 dni), Calypso 480 SC (dawka 0,2 l/ha, karencja 14-21 dni) oraz Patriot 100 EC (dawka 0,075 -0,125 l/ha, karencja 7 dni).
Przed zastosowaniem danego preparatu należy zwrócić uwagę na okres karencji. Jest on bardzo różny w zależności od środka i uprawy.

Zalecenia stosowania:
 truskawka – zabieg w fazie kwitnienia i owocowania (BBCH 70-89), SpinTor 240 SC i Patriot 100 EC (deltametryna)
 malina – zwalczanie w czasie owocowania (BBCH 70-88), SpinTor 240 SC oraz Patriot 100 EC (deltametryna), Calypso 480 SC
 borówka wysoka – zabiegi w czasie kwitnienia i wzrostu owoców (BBCH 70-99),
SpinTor 240 SC, Patriot 100 EC (deltametryna), Calypso 480 SC.

Zabiegi preparatami chemicznymi zwalczającymi muszkę plamoskrzydłą należy wykonać po upływie 3-4 dni od odłowienia szkodnika z pułapki.

Działania wspomagające ochronę:

 Szybkie schłodzenie owoców pestkowych po zbiorze, i przechowywanie ich w niskiej temperaturze powoduje wzrost śmiertelności jaj i larw.
 Jednokrotny zbiór oraz systematyczny zbiór (2-3 dni w jagodowych, 3-4 dni w pestkowych)
 Odpowiednie nawadnianie plantacji: intensywnie nawadniane plantacje (duża wilgotność powietrza) stwarzają warunki sprzyjające rozwojowi muszki.

Paulina Kurczak, Karolina Felczak, Placówka Badawcza FERTICO