Mokra zgnilizna truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie

 • Grzyb jest powszechnie występującym saprofitem rozwijającym się na resztkach roślinnych,
 • Choroba występuje powszechnie na owocach w trakcie transportu i przechowywania,
 • Niekiedy obserwowana jest także na owocach dojrzałych w polu.

Szkodliwość choroby

 • Choroba powoduje największe straty przy braku schłodzenia owoców po zbiorze,
 • W pojemnikach choroba gwałtownie się rozprzestrzenia obejmując sąsiednie owoce przylegające do owoców porażonych,
 • W polu choroba pojawia się po obfitych opadach deszczu, najczęściej na owocach przejrzewających.

Cykl rozwojowy

 • Grzyb jest powszechnie występującym saprofitem,
 • Rhizopus zasiedla martwe tkanki roślin,
 • Grzyb masowo wytwarza zarodniki, które przy wysokiej wilgotności i wyższej temperaturze infekują dojrzałe owoce truskawek,
 • Uszkodzenia mechaniczne owoców wyraźnie zwiększają nasilenie choroby,
 • Odmiany wykazują duże zróżnicowanie w podatności na chorobę. Silnie porażana jest Senga, nieznacznie Elsanta.