Mikrozraszacze w sadownictwie – korzyści na przykładzie czereśni i grusz

Z analizy zmian zachodzących ostatnio na rynku owoców w Polsce i na świecie wynika wiele wniosków, nie zawsze pozytywnych. Ale jedno jest pewne: sadownicy, chcąc przezwyciężyć trudności, muszą być otwarci na modyfikacje i nowości.

Katarzyna Byliniak

Nawadnianie mikrozraszaczami
Nawadnianie mikrozraszaczami na szpilce pod koronami drzew, Netafim

Zmiany pogody wywołane globalnym ociepleniem, otwarcie na nowe rynki, a także szeroki dostęp do nowych technologii potęgują konkurencję między krajami i lokalnymi producentami. Ponadto na poziom trudności życia codziennego oraz prowadzenia działalności produkcyjnej wpływają niestabilna sytuacja na rynku paliw, walut i surowców, konflikt zbrojny i skutki długotrwałej pandemii. Rosnące koszty produkcji zmuszają niemal wszystkie sektory gospodarki, w tym rolników, do wprowadzania nowoczesnych rozwiązań, zwiększających efektywność przy optymalizacji kosztów.

W produkcji sadowniczej w powyższy trend wpisuje się m.in. stosowanie w uprawach nowej koncepcji nawadniania, jaką jest instalowanie mikrozraszaczy. W ostatnich latach na całym świecie nastąpił wzrost stosowania mikrozraszaczy i systemów mikronawadniania pod drzewami. Badania prowadzone przez specjalistów z NaanDanJain wykazały, że mają one wiele zalet, a często także przewagę nad innymi metodami nawadniania.

Główne założenia, na których bazuje koncepcja wykorzystania mikrozraszaczy do nawadniania sadów, to:

  • wysoka równomierność dystrybucji wody przy niskim natężeniu opadów,
  • możliwość skutecznej fertygacji,
  • techniczne aspekty łatwej obsługi, szybkiego układania i demontażu.

Tworzenie mikroklimatu jest tym, czym różni się mikronawadnianie od nawadniania kroplowego, a co często jest niedoceniane.

Zalety mikronawadniania

Nawadnianie mikrozraszaczami
Nawadnianie mikrozraszaczami na szpilce pod koronami drzew, Netafim

Sadownicy od lat stosują linie kroplujące jako ekonomiczny i skuteczny sposób nawadniania. I rzeczywiście ma on wiele zalet, jak choćby możliwość fertygacji. Natomiast liczne badania terenowe prowadzone przez NaanDanJain pokazały, dlaczego warto instalować mikrozraszacze w sadach. Słaba jakość wody, jej niedostatek, czy rozbudowany system korzeniowy drzew to przesłanki do ich zainstalowania. Tym bardziej że montaż urządzeń jest bezproblemowy, niemalże intuicyjny. Podobnie przedstawiają się kwestie konserwacji i demontażu. Ponadto mikrozraszacze umożliwiają fertygację równie skuteczną jak linie kroplujące, poza tym skracają czas nawadniania, obejmując większy obszar podłoża.

W dziedzinie zraszaczy i mikrozraszaczy nastąpił duży postęp w porównaniu do pierwszych modeli. Obecnie jeden zraszacz może zwilżać obszar o powierzchni od kilkudziesięciu centymetrów do kilku metrów i dowolnym kształcie. Natężenia przepływów o dużej rozpiętości pozwalają na precyzyjne dostosowanie systemu do: rodzaju uprawy, gleby, klimatu czy często spotykanych ograniczeń hydraulicznych.

Tworzenie mikroklimatu jest tym, czym różni się mikronawadnianie od nawadniania kroplowego, a co często jest niedoceniane. Urządzenia te wpływają bowiem na środowisko roślinne w sadzie, na jego wilgotność, pomagają w chłodzeniu przez parowanie, chronią w systemach antyprzymrozkowych. Mikrozraszanie jest szczególnie cenione w uprawach ekologicznych, ponieważ dostarczanie wody z góry i szeroko przyczynia się do optymalnego rozkładu materii organicznej w glebie.

Technologiczne dopasowanie zraszaczy

Mikronawadnianie oferuje bogatą i różnorodną gamę rozwiązań, które można dostosować do każdej uprawy oraz do różnych warunków klimatycznych i terenowych. Istnieją dwa rodzaje mikrozraszaczy:

  • statyczne,
  • dynamiczne.

Zraszacze statyczne mają różne schematy rozmieszczenia – pełnoobrotowe lub z regulowanym kątem zraszania, co pozwala utrzymać suchy pień drzewa. Mikrozraszacze są wyposażone w dynamiczny krętlik, który zwykle obraca się z prędkością 3000 obrotów na minutę i rozprowadza wodę po pełnym kole. Prędkość obrotowa wytwarza krople o różnych rozmiarach, równomiernie zwilżające powierzchnię. Małe rozmiary kropel ułatwiają wchłanianie wody przez glebę i czynią jej strumienie bardziej odpornymi na siłę wiatru.

Oprócz przyjętej na rynku nawadniania praktyki dotyczącej instalacji mikrozraszaczy pod drzewami można je także zawieszać na rurach PE między drzewami w rzędzie, na wysokości mniej więcej 1 m. Do nich podłącza się mikrozraszacze na stabilizatorach (30-centymetrowych lub dłuższych), umieszczając jeden lub dwa pomiędzy drzewami.

Zraszacze podkoronowe

System zraszania podkoronowego polega na zwilżaniu powierzchni gleby tylko w pobliżu drzew. W systemach minizraszania woda wydatkowana jest poprzez małe, wykonane z tworzywa sztucznego emitery (minizraszacze o wydatku 20–200 l/h). Zależnie od zastosowanej wkładki uderzeniowej minizraszacze emitują wodę w postaci kropel lub strumieni. Rodzaj wkładki wpływa także na kształt zwilżanej powierzchni.

W systemach minizraszania w sadach emitery umieszczane są w rzędach lub w ich pobliżu. System minizraszania podkoronowego wymaga stosunkowo dobrego filtrowania wody, ponieważ dysze niektórych minizraszaczy mają średnicę poniżej 1 mm. Minizraszacze podkoronowe polecane są przede wszystkim w przypadku wody o bardzo wysokiej zawartości żelaza lub w sadach uprawianych na glebach bardzo lekkich.

Zraszacze Hadar 7110

Mikrozraszacze Hadar NaanDanJain to grupa uniwersalnych urządzeń przeznaczonych do nawadniania terenów zieleni lub zraszania (zamgławiania) upraw pod osłonami, w szklarniach, tunelach foliowych i upraw polowych. Mikrozraszacz ma budowę modułową, co pozwala na złożenie zestawu odpowiedniego do jego przeznaczenia – na szpilce lub podwieszanego.

Model Hadar 7110 w opcji do nawadniania drzew owocowych sprawdzi się w uprawach grusz i czereśni. Spośród mikrozraszaczy do nawadniania podkoronowego wyróżnia się modułową konstrukcją. Jego montaż i modyfikacja są łatwe. Urządzenie oferuje różne zakresy zwilżania oraz doskonałą dystrybucję wody. Głównym elementem jest głowica wykorzystywana w każdym zestawie, która służy do mocowania odpowiedniej wkładki zraszającej (lub zamgławiającej) i dyszy. Wymienne wkładki pozwalają na nadawanie pożądanego kształtu emitowanej wodzie, a dysze regulują jej przepływ.

Do nawadniania czereśni odpowiednia będzie dysza czarna Hadar 7110 0,8 mm, o wydajności 33 l/h, z rozpylaczem mgiełkowym (rozmiar 2.0) lub mikrozraszaczem (rozmiar 2.2). Stabilna szpilka i wężyk z wpinką ułatwiają swobodne rozmieszczanie mikrozraszaczy Hadar.

Zraszacze Smart Jet

Mikrozraszacz
Mikrozraszacz Hadar NDJ

Kolejnym wartym polecenia zraszaczem do sadów czereśniowych i gruszowych jest Smart Jet NaanDanJain. Ten model oferuje wszystkie opcje kompensacji ciśnienia i ochronę przed owadami. Wyróżnia się wieloma dostępnymi wzorami zwilżania, przedstawionymi na schemacie.

Wzory zwilżania mikrozraszaczem Smart Jet
Wzory zwilżania mikrozraszaczem Smart Jet

Pełna gama opcji sprawia, że dopasowanie urządzenia do każdej aplikacji jest łatwe i ekonomiczne. W przypadku nawadniania młodych drzew Smart Cap (specjalny ogranicznik) pozwala ograniczyć zasięg zraszania.