Miedzian, Funguran, Nordox… – porównianie fungicydów miedziowych

miedziowe środki ochrony roślin miedzianZwiązki miedzi od dawna wykorzystywane były do ochrony roślin sadowniczych przed groźnymi chorobami. Oprócz chorób grzybowych, jak parch jabłoni, są wciąż najskuteczniejsze w zwalczaniu groźnych chorób pochodzenia bakteryjnego, takich jak rak bakteryjny drzew owocowych oraz zaraza ogniowa.

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele fungicydów miedziowych. W tym artykule przybliżamy różnice pomiędzy środkami ochrony roślin opartymi na tlenku miedzi, wodorotlenku miedzi i tlenochlorku miedzi.

Fungicydy miedziowe dawniej i obecnie

Dawniej ochrona roślin wręcz opierała się na preparatach miedziowych. Obecnie przez część producentów miedź traktowana jest, zupełnie niewłaściwie, jako uzupełnienie programu ochrony roślin. A przecież biorąc pod uwagę jej wysoką skuteczność w zwalczaniu chorób bakteryjnych oraz niską toksyczność (środki miedziowe dopuszczone do stosowania w produkcji ekologicznej), powinna być stosowana częściej, szczególnie jako baza w prowadzeniu działań profilaktycznych ochrony roślin.

Na rynku dostępnych jest wiele preparatów miedziowych, zawierających miedź w różnej postaci. Kilka z nich zasługuje na szczególne
zainteresowanie.

Miedzian 50 WP, Cuproflow 375 SC, Neoram 37,5 WG

miedzian fungicydy miedzioweTo grupa preparatów zawierających jako substancję aktywną tlenochlorek miedzi. Jest ona najbardziej rozpowszechniona wśród
producentów owoców.

Ze względu na bardzo dobre właściwości bakteriobójcze tlenochlorku miedzi wciąż duża grupa klientów sięga właśnie po preparaty
z tej grupy. Dodatkowo wyróżniającą zaletą preparatu Cuproflow 375 SC jest jego wygodna w stosowaniu, płynna formulacja SC.

Uwaga na korozję!

Należy jednak pamiętać o właściwej konserwacji sprzętu po zabiegach z wykorzystaniem preparatów z tej grupy produktów ze względu na ryzyko wystąpienia korozji.

miedzian fungicydy miedzioweFunguran A Plus 50 WP, Champion 50 WP, Kocide 50 WP

Preparaty z tej grupy zawierają miedź w postaci wodorotlenku miedzi. Charakterystyczna jest dla nich mniejsza zmywalność formulacji wodorotlenku miedzi, niż ma to miejsce w przypadku tlenochlorku miedzi.

Brak chloru powoduje, że preparaty te nie są fitotoksyczne w stosunku do roślin uprawnych. Kryształki wodorotlenku miedzi mają postać igieł, dzięki czemu bardzo dokładnie przylegają do opryskiwanej powierzchni.

Nordox 75 WG

miedzian nordox środki ochrony roślinNordox 75 WG to granulat, który zawiera 75% tlenku miedzi. Unikalność tego preparatu polega między innymi na doskonałym rozdrobnieniu substancji aktywnej (1,2 mikrometra) oraz na zastosowaniu naturalnych nośników, co w efekcie daje wyjątkową skuteczność w zwalczaniu patogenów, które są sprawcami groźnych chorób, przy relatywnie niskim zagrożeniu dla środowiska.

Mechanizm działania preparatu jest również specyficzny. Polega na stopniowym uwalnianiu jonów Cu+ i Cu++ przez Cu2O. Jony Cu++ są zabójcze dla patogenów, powodują ich zamieranie na skutek niszczenia systemu enzymatycznego. O doskonałej przyczepności preparatu mogli się przekonać ci, którzy Nordox już stosowali, zwłaszcza w momencie mycia sprzętu, który służył do wykonywania zabiegu.

miedzian nordox środki ochrony roślin
Nordox jest bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie i już po kilku sekundach tworzy jednolitą, gotową do użycia zawiesinę.

Więcej informacji o ochronie roślin

O fungicydach miedziowych i innych tematach związanych z nawożeniem i ochroną roślin sadowniczych mogą Państwo przeczytać w magazynie informacyjnym „Doradca Sadowniczy”.

Doradca Sadowniczy magazyn sadownictwo