Metody służące stabilizacji oraz dostępności wody na plantacjach – Konferencja Truskawkowa Agrosimex

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z III części konferencji truskawkowej z 25.05.2021 r.

Temat: Metody służące stabilizacji oraz dostępności wody na plantacjach truskawek
Prelegent – dr Sławomir Doniec, Zastępca dyrektora działu nawozów Agrosimex

00:37 – Nawadnianie plantacji truskawek
02:51 – Możliwość dostarczania wody roślinom
04:35 – Co to są adiwanty?
06:36 – Jak efektywnie korzystać z wody w uprawach? – Aqualink, sposób działania
14:47 – optymalizacja parametru wody do oprysku – ACTIV 5
18:23 – efektywne wchłanianie substancji aktywnej – PROLONGER
20:50 – Flipper – superdokładnie pokrywa rośliny cieczą roboczą
22:22 – Zynergy – nowość – działanie, zastosowanie

Transkrypcja

Witam państwa bardzo serdecznie. Moje nazwisko Doniec Sławomir. Również jak moi poprzednicy reprezentuję firmę Agrosimex. Chciałbym się tutaj z państwem na moim wystąpieniu, na mojej prelekcji podzielić paroma informacjami o temacie bardzo ważnym, mianowicie o temacie wody. Dlatego temat mojego wystąpienia: „Metody służące stabilizacji oraz dostępności wody na plantacjach truskawek.”

Mili państwo, myślę że każdy z was jako profesjonalny plantator zdaje sobie sprawę z ogromu ważności jaki stanowi woda czy też dostępność wody na waszych plantacjach. Oczywiście nawadnianie plantacji, dostępność wody na plantacjach jest bardzo ważna gdyż przede wszystkim ta woda wpływa na utrzymanie odpowiedniej wilgotności gleby, utrzymanie odpowiedniego przyjęcia się naszych sadzonek. A z tego oczywiście wynikają wymierne korzyści dla państwa. Przede wszystkim pierwsza taka zasadnicza, jedna z najważniejszych korzyści to jest wpływ na przyjęcie się roślin po posadzeniu. Wymierna korzyść czyli wpływ na wzrost roślin, wzrost owoców, na wygląd owoców, oczywiście wpływ na zawiązanie, na wykształcenie prawidłowych, pięknych owoców czy też wpływ na ich wielkość oraz jakość. Myślę, że każdy z was, szanowni państwo, chciałby czy też każdego z was, mili państwo, podstawowym celem jest uzyskanie dużej ilości owoców, ale owoców wysokiej, bardzo ładnej jakości. Takiej jak między innymi tutaj jest pokazane na tym zdjęciu.

Woda oczywiście niesie też ze sobą również negatywne skutki, ponieważ nadmierna jej ilość na naszej plantacji też może się przejawiać negatywnymi skutkami. Tutaj pozwoliłem sobie wymienić parę takich negatywnych czynników czy też negatywnych efektów, które może powodować nadmierna ilość wody na naszych, na państwa plantacjach truskawek. No przede wszystkim taki efekt końcowy, efekt wymierny zbyt dużej ilości wody to jest pogorszenie jakości, pogorszenie smaku owoców czyli pogorszenie wartości handlowych owoców. O co nam tak naprawdę nie chodzi. Chodzi nam o to, żeby uzyskać owoce jak najpiękniejszej, jak najlepszej jakości.

No i oczywiście tutaj, mili państwo, dwa poprzednie slajdy takie wprowadzające. Przechodząc do sedna tematu. Jaki są możliwości dostarczenia wody roślinom, jakie są możliwości dostarczenia wody truskawkom na plantacjach. No pierwsza metoda, nawadnianie bruzdowe. Prosta metoda, ale wiążąca się z tym, że musimy mieć bardzo dużą dostępność wody. Druga metoda, nawadnianie poprzez deszczowanie. Metoda dość popularna, ale metoda niosąca ze sobą szereg zagrożeń, między innymi wpływ na zwiększenie presji czy też możliwość zwiększenia presji chorób w tym zwiększenia presji czy też rozwoju szarej pleśni. Taki brak możliwości współistniejącej pracy na danej plantacji w momencie kiedy mamy włączone deszczownie. Tak że, tak jak wspomniałem, metoda dość popularna aczkolwiek niesie ze sobą wiele zagrożeń i w praktyce jest dość kłopotliwa. Trzecią metodą, którą tutaj państwu wymieniłem, nawadnianie kropelkowe, nawadnianie kroplowe. Bardzo popularna metoda, w zasadzie najlepsza, najdoskonalsza metoda dostarczania optymalnej ilości wody truskawkom. Oczywiście bardzo ważna zaleta tej metody to jest możliwość fertygacji czyli wspólnego nawadniania wraz z nawożeniem.

Mili państwo, trzy metody, które tutaj państwu są zapewne bardzo dobrze znane, ja je przypomniałem. Natomiast cel nadrzędny, który nam tutaj przewodzi, to jest uzyskanie wysokiej jakości owoców, optymalizacja wody na naszych plantacjach. Jak do tego możemy dojść? Oczywiście są różne metody. Odpowiednie dostarczenie ilości wody, odpowiedni sprzęt nawadniający, odpowiedni warsztat pracy czyli to nasze pole, na którym uprawiamy, na którym mamy naszą plantację, na którym mamy nasze truskawki. Ale są też takie produkty jak adiuwanty czyli tak zwane wspomagacze, produkty, które pozwalają na odpowiednie dotarcie cieczy roboczej czyli środków ochrony roślin, ale również samej wody, dotarcie w odpowiedniej ilości do krzewów, do naszej plantacji. Oczywiście cel nadrzędny adiuwantów, który im przyświeca, to jest odpowiednie dotarcie cieczy roboczej ze środkami ochrony roślin, z nawozami dolistnymi do miejsca ich przeznaczenia. Czyli do naszych krzewów, do państwa krzewów, tam gdzie zakładamy, że ta ciecz ma dotrzeć czyli jeżeli mówimy tutaj o fungicydach, to ma dotrzeć do danego patogenu, żeby go w 100% zwalczyć.

Ale mili państwo, zaczynając od samej wody czyli od samego optymalnego dostarczenia dostępności wody w glebie ja chciałbym tutaj zacząć od takiego produktu jakim jest Aqualink. Jest to nowość na polskim rynku wprowadzona przez firmę Agrosimex w obecnym sezonie. I tutaj państwa chciałbym tym produktem szczególnie zainteresować, ponieważ jest to produkt naprawdę warty uwagi. Bardzo bym prosił o puszczenie, krótkiego filmiku trzy minutowego, gdzie państwo będą mogli zobaczyć właściwości techniczne, fizyko-chemiczne tego produktu. Tak że proszę o chwilkę uwagi. Proszę o puszczenie filmu odnoszącego się do preparatu Aqualink.

Mili państwo, tak jak widzieli państwo na filmie, preparat Aqualink optymalizuje dostępność wody w glebie. Ma wielorakie czy też wielopoziomowe przeznaczenie. Dlaczego. Dlatego, że nawiązując do samej wody czy drążąc ten temat samej wody, kropla wody w różnych podłożach czy to w podłożu piaszczystym, czy też w podłożu ciężkim, gliniastym jest nieprzewidywalna. Często gęsto myślę, że państwo się z tym spotykają, obserwujecie to na własnych plantacjach w sytuacji różnych bardzo zmiennych warunków atmosferycznych. Gdzie w jednym dniu mamy bardzo wysokie temperatury, w drugim dniu mamy ulewy, na plantacjach często gęsto obserwujecie bądź to zeskorupiałą glebę lub też zastoiska wodne. Tak jak wspomniałem, kropla wody jest nieprzewidywalna, ona zupełnie inaczej prezentuje się czy też zachowuje się w podłożu piaszczystym, tak jak tutaj jest pokazane po mojej lewej stronie, a zupełnie inaczej zachowuje się w podłożu ciężkim, na podłożu gliniastym. Dlatego też, mili państwo, tej kropli wody czy też samej wodzie należy pomóc. I takim rozwiązaniem, tak jak wspomniałem, od tego sezonu na polskim rynku jest Aqualink. Aqualink jest to preparat, który w swoim składzie zawiera surfaktan niejonowy, który zmienia napięcie powierzchniowe kropli wody w momencie łączenia się z podłożem, w momencie łączenia się z glebą. Co sprawia, że w strefie korzonkonośnej, w strefie korzonkowej ta woda zostaje zatrzymana, tworzy się rezerwuar wodny. Ta woda tak naprawdę w podłożu piaszczystym ona nie jest przemywana do głębszych warstw, a w podłożu gliniastym nie tworzą się zastoiska wodne dzięki właśnie temu surfaktantowi, który jest zastosowany w tym produkcie.

Oczywiście sama aplikacja produktu jest bardzo prosta, bo produkt można aplikować poprzez normalny zabieg. Nadaje się również do aplikacji poprzez fertygację, poprzez nawadnianie, kropelkę, wspomniane przeze mnie we wcześniejszych slajdach, jak również dawka preparatu waha się w granicach o 1 do 2 litrów. Mili państwo, co jest bardzo ważne, taka dawka czy też termin rekomendowany do stosowania tego produktu, intensywność stosowania tego produktu to jest w odstępach takich trzydziestodniowych. Oczywiście tutaj z naszej rekomendacji, z mojej rekomendacji czy też ja rekomenduję, że w pierwszej dawce należałoby dać pełną dawkę czyli dwa litry na hektar. W następnych dawkach można tutaj zejść do dawek dzielonych czy też do mniejszych dawek na hektar.

Co jest również bardzo ważne, szanowni państwo. Otóż to, że produkt bardzo dobrze miesza się ze środkami ochrony roślin, jak również bardzo dobrze miesza się z nawozami dolistnymi. I tutaj takie zdjęcie pokazowe. Nie jest to truskawka, są to sady, ale bardzo dobrze miesza się z naszymi rozwiązaniami, o których wspominał tutaj kolega Tomek. Między innymi z rozwiązaniami wapniowymi, tak jak jest pokazane na tym tutaj zdjęciu.

Mili państwo, nowość 2021, zapewne każdy z was ma problemy, miał czy też te problemy na pewno mniejsze czy większe pojawią się z wodą w tym sezonie. Dlatego jeżeli na waszych plantacjach wystąpią nadmierne straty wody, jeżeli jest brak retencji wody czy też wystąpią nadmierne opady, nadmierne zalanie działki, nadmierne nagromadzenie wszelkiego rodzaju soli poprzez przemywanie wody do głębszych profili a tym samym jakby taki efekt wynikowy czyli obumieranie, śluzowacenie korzeni. Takim rozwiązaniem obecnie na rynku, żeby temu zapobiegać czy też minimalizować te straty, minimalizować te problemy jest Aqualink. Czyli produkt, o którym tutaj parę zdań państwu powiedziałem.

Oczywiście zacząłem tutaj od gleby, zacząłem od wody w glebie, ale dostępność wody w postaci zabiegów ochrony roślin również jest bardzo ważna. I również tutaj w tych zabiegach ochrony roślin oprócz działania fungistatycznego środków ochrony roślin czy też odpowiedniego poziomu zwalczania insektycydów.

Również bardzo ważną rolę odgrywa tak zwana optymalizacja parametrów wody do oprysku. Co mam tutaj na myśli pod pojęciem optymalizacja parametrów wody do oprysku. Otóż często gęsto myślę, że też państwo spotykają się z problemem twardości wody czy też bardzo wysokiego pH cieczy roboczej, czy też wody bardzo kwaśnej. No takim z naszej strony najlepszym rozwiązaniem, które też państwu rekomendujemy i też polecamy, żeby zoptymalizować tę ciecz roboczą jest Activ 5. Tak jak jest, mili państwo, pokazane na tym slajdzie. Jest to zarówno adiuwant, ale również jest to produkt z tak zwaną wartością dodaną. Jest to nawóz dolistny, ponieważ zawiera on w swoim składzie fosfor, zawiera azot, no i zawiera te wszystkie półprodukty czyli emulgator plus surfaktant, które odpowiadają za stabilizację tutaj naszej cieczy roboczej.

To co wspomniałem, oczywiście z tą cieczą roboczą są bardzo duże problemy. Często gęsto uzyskanie odpowiedniego pH do danej grupy fungicydów czy insektycydów jest bardzo trudne. Takim rozwiązaniem, żeby uzyskać to pH w granicach od 5 do 6, do 6,5, ustabilizować to pH cieczy roboczej jest Activ 5. Produkt bardzo prosty w aplikacji, ponieważ tutaj nasza dawka rekomendowana jest to od 0,1 do 0,25 litra na 200 do 200 litrów cieczy roboczej. I tutaj oczywiście mamy tę pewność, że robimy wszystko, żeby te nasze fungicydy czy insektycydy zadziałały w 100%, żeby miały odpowiednie środowisko do 100% skuteczności.

Oprócz tego, mili państwo, że produkt jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, że stabilizuje to pH, że jest nawozem dolistnym, to zawiera jeszcze dodatkową wartość dodaną w swoim składzie. Charakteryzuje się tym, że ma taką zaletę tak zwanej sekwestracji kationów. Czyli neutralizuje negatywne właściwości twardej wody. Myślę, że też z tym problemem twardości wody państwo się spotykają. Natomiast tutaj dzięki zastosowaniu Activ 5 w wspomnianych przeze mnie dawkach są wiązane antagonistyczne kationy wapnia, magnezu, sodu, żelaza w nieaktywne kompleksy. I to również ma bardzo duże tutaj znaczenie w tej skuteczności czy wysokiej jakości cieczy roboczej.

Tutaj pokazane slajdy właśnie jak zmienia się pH wody po dodaniu tutaj naszego Activ 5. No i oczywiście ta wspomniana przeze mnie wcześniej bardzo ważna zaleta tego produktu czyli sekwestracja negatywnych jonów.

Kolejnym produktem, o którym chciałbym tutaj państwu wspomnieć, i który też ma bardzo ważne znaczenie w optymalizacji wody na plantacjach truskawek, ale w ogóle na plantacjach wszystkich roślin jest Prolonger. Zgodnie z hasłem zapewnia efektywne wchłanianie substancji aktywnej. Produkt o tyle ciekawy czy też bardzo ciekawy, że zawiera w swoim składzie dipenten wieloskładnikowy czyli związek wtórny terpen, terpenoid, dzięki któremu jakość wykonania zabiegów w mieszanie z fungicydami czy też insektycydami jest na bardzo wysokim poziomie. Ma to o tyle znaczenie, że ten produkt my rekomendujemy czy też ja rekomenduję szczególnie w momencie kiedy państwo obawiają się warunków atmosferycznych. Czy też warunki atmosferyczne są bardzo niepewne, obawiają się państwo wykonać zabieg na przykład fungicydowy, natomiast wykonanie tego zabiegu jest koniecznością, a mają państwo obawy, że lada moment będzie deszcz. Dzięki temu preparatowi pomagamy raz rozłożyć substancję aktywną na blaszce liściowej równomiernie, dwa wniknąć bardzo szybko poprzez aparaty szparkowe, przez przetchlinki w głąb blaszki liściowej, jak również zabezpieczyć substancję aktywną ze środka ochrony roślin przed zmywaniem. Dlatego ja tutaj pozwoliłem sobie ten preparat również zaprezentować, gdyż twierdzę, że też on powoduje tutaj ograniczenie strat wody jak również na optymalizację tej cieczy roboczej, cieczy roboczej w znaczeniu cieczy ze środkami ochrony roślin. No i oczywiście tutaj to co wspomniałem, produkt o tyle ciekawy, że jest to produkt na bardzo takie niekorzystne warunki atmosferyczne, który po prostu optymalizuje nam czy też zapewnia nam wykonanie… Czyli zapewnia nam czy też jest takim naszym gwarantem, że wykonany zabieg ochrony roślin będzie skuteczny będzie działał.

Kolejnym produktem, mili państwo, który pozwoliłem sobie zaprezentować, też bardzo fajny produkt, bardzo ciekawy produkt z serii Agrigent, to jest Flipper. Z kolei ten produkt jest to produkt oparty o związki silikonowe. On doskonale czy też super dokładnie pokrywa rośliny cieczą roboczą. Produkt  rekomendowany przez nas również do wszystkich zabiegów ze środkami ochrony roślin. Ale produkt polecany czy też rekomendowany szczególnie na plantacje gdzie są bardzo intensywne plantacje, bardzo bujne plantacje, gdzie jest trudność z dotarciem cieczy roboczej w każde miejsce blaszki liściowej. Dzięki Flipperowi, dzięki dodatkowi Flippera rozkład cieczy roboczej na blaszce liściowej nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach jest równomierny, a tym samym oczywiście, wiadomo, przekłada się to na bardzo dobrą skuteczność wykonanych przez państwa zabiegów.

Produkt jest tutaj dostępny u nas w firmie. W mojej takiej osobistej ocenie uważam, że jest to jeden z takich szlagierowych produktów sylikonowych na rynku, tak że zachęcam państwa. Szczególnie tych, którzy mają bardzo intensywne plantacje truskawkowe, do przetestowania, do spróbowania tego produktu, bo myślę, że efekty po zastosowaniu solo a następnie po zastosowaniu z Flipperem państwo na pewno zauważą, widoczne będą na państwa plantacjach od razu czy też na drugi dzień.

Mili państwo, chciałbym jeszcze tutaj wspomnieć parę zdań o nowym produkcie, zupełnie nowej nowości, która pojawiła się w naszej ofercie w tym sezonie, czy też można powiedzieć, w ostatnich tygodniach. Jest to produkt Zynergy. Jest to o tyle ciekawy produkt, że jest to bardzo taki nowatorski preparat odżywczy złożony z miedzi, cynku w opatentowanej technologii OMEX eba. Jest to technologia właśnie takiej synergii opatentowana synergia tych dwóch mikroskładników, gdzie dopatrzono się synergicznego działania fungistatycznego i bakteriobójczego tego preparatu w mieszanie ze środkami ochrony roślin. Co jest bardzo ważne, Zynergy zapewnia szybką dostępność miedzi i cynku dzięki opłacalnym aplikacjom dolistnym w niskich dawkach. Miedź i cynk są oczywiście tutaj bardzo ważnymi składnikami odżywczymi, a dodatkowo to co wspomniałem no jakby ten kompleks eba powoduje, że to działanie grzybobójcze, fungistatyczne czy też bakteriobójcze jest dużo większe. Oczywiście ma to wymierne znaczenie, gdyż myślę, że każdy z państwa ,również ja czy konsumenci, państwa klienci chcą spożywać zdrowe owoce, w dużej mierze bez jakichś pozostałości, a z drugiej strony myślę, że w dużej mierze też państwo się spotykają z problemem dostępności substancji aktywnej, z dostępnością produktów. Natomiast tutaj to takie rozwiązanie, my jakby wychodzimy naprzeciw temu co się dzieje na rynku środków ochrony roślin. Pragniemy państwu zaproponować takie rozwiązanie alternatywne, które ma w dużej mierze pomóc tym dostępnym środkom ochrony roślin na rynku, pomóc im w działaniu fungistatycznemu czy też bakteriobójczemu.

Rekomendacja z naszej strony. Jest to Zynergy, jeśli jest stosowane samodzielnie należy oczywiście dodać czy można dodać odpowiedni adiuwant. Natomiast jest bardzo mała dawka tego preparatu od 0,5 do 1 litra na hektar na minimum 200 litrów wody. Co jest bardzo ważne, produkt wykazuje bardzo dużą kompatybilność z większością insektycydów, fungicydów i nawozów dolistnych czy też wszelkiego rodzaju składników odżywczych. No i oczywiście jedna bardzo ważna czy też główna zaleta tego produktu to ten synergizm powoduje również wpływ na produkcję fitoaleksyn. Natomiast myślę, że państwo już z pojęciem fitoaleksyn się spotkali. Są to związki, które wpływają w dużej mierze na wzrost odporności krzewów, wzrost odporności plantacji. Tak że dostarczamy miedź, dostarczamy cynk, dostarczamy siarkę, mamy wpływ w dużej mierze na wzrost jakości wykonywanych zabiegów środkami ochrony roślin, wzrost ich skuteczności, a jeszcze dodatkowo produkt powoduje wzrost produkcji to fitoaleksyn czyli związków odpornościowych w truskawce.

Produkt przez nas był badany w poprzednich latach, był testowany na plantacjach, był testowany u różnych producentów. I oczywiście tutaj taka tabela pokazująca, że faktycznie to co mówiłem wcześniej jest potwierdzone tutaj poprzez szereg wyników. Proszę zwrócić uwagę tutaj na Zynergy plus Maral czyli nasz również szlagierowy, bardzo dobry produkt oparty o algi, który również wpływa na wzrost odporności czy też na produkcję fitoaleksyn. No bardzo ciekawe wyniki, bardzo ciekawe ciekawe rozwiązanie. Jak również produkt bardzo fajnie prezentuje się we wzroście czy też wpływa na plon handlowy owoców. Tutaj doświadczenie wykonane przez Doktora Jarosza. Wpływ plon handlowy owoców truskawki Sensation uprawianej przy optymalnej oraz nadmiernej wilgotności w sferę. Proszę zwrócić uwagę tutaj właśnie na Zynergy w dawkach 1 czy też 2 litry. Pomimo nadmiernej wilgotności naprawdę produkt wpływa bardzo znacząco na jakość owoców, a myślę, że też to państwu, to co wspomniałem na początku, to przyświeca głównemu celowi naszej produkcji czyli wyprodukowanie dobrej wysokiej jakości owoców. A przy okazji również można się tutaj dopatrzeć wartości dodanej tego produktu czyli stabilizacji czy też optymalizacji cieczy w w owocach. No i oczywiście kolejny slajd tutaj pokazujący wyniki tego produktu. Procentowa utrata masy owoców truskawki po siedemdziesięciu dwóch i stu dwudziestu godzinach. Również bardzo ciekawe wyniki pokazujące, że produkt naprawdę w stosunku do standardowej kontroli czyli standardowej ochrony, która jest prowadzona na plantacjach naprawdę daje radę i daje tutaj bardzo wymierne korzyści.

Mili państwo, to był ostatni slajd z mojej strony. Teraz czy są jakieś pytania. Tak. Pojawiły się pytania. Pierwsze pytanie. Czy Aqualink można mieszać ze środkami ochrony roślin? Mili państwo, jak najbardziej tak. Aqualink bardzo dobrze miesza się z większością dostępnych środków ochrony roślin. Bardzo dobrze miesza się z nawozami dolistnymi. To co wspomniałem, nadaje się również do fertygacji, jest rekomendowany przez nas do nawadniania poprzez kroplowniki, do nawadniania, do fertygacji. Tak że tutaj pod tym względem produkt jest, można powiedzieć, dopracowany do perfekcji. Czy w momencie kiedy spodziewamy się deszczu lepiej wybrać w truskawce Flipper czy Prolonger? Zarówno Flipper, jak i Prolonger są to produkty o podobnym mechanizmie działania. Natomiast w mojej ocenie ja rekomenduję osobiście w przypadku takiej niepewnej pogody czy też bardzo wilgotnej pogody, żeby do zabiegów ochronnych dodawać Prolonger, ponieważ uważam, że to jest jego podstawowe przeznaczenie, że w momencie ryzyka wystąpienia deszczu ten Prolonger spowoduje bardzo ładne pokrycie cieczy roboczej ze środkiem ochrony roślin. A dwa, zabezpieczy nam naprawdę przed zmyciem tego środka z blaszki liściowej. Nie ma widzę więcej pytań. Tak że jeżeli się pojawią, szanowni państwo, jakieś pytania, to na wszystkie z miłą chęcią odpowiem. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję. I zachęcam państwa do odwiedzania naszych stron zarówno strony facebookowej, strony naszej internetowej czy też kanału YouTube do oglądania naszych filmów. Ponieważ myślę, że państwo, którzy byli na tych stronach, myślę, że spotykają się z bardzo wieloma rekomendacjami, które tutaj nasi koledzy przedstawiają, również ja tam występuję. Tak że zachęcam jeszcze raz do odwiedzania, subskrybowania naszych kanałów. Tyle z mojej strony i teraz zapraszam wszystkich państwa na konkurs. Dziękuję.