Malinowe Factory 2017- relacja

W minioną niedzielę 19 czerwca odbyło się półfinałowe spotkanie Malinowe Factory na plantacji dr Pawła Krawca w Karczmiskach. Była to idealna okazja do wymiany doświadczeń z początku malinowego sezonu 2017 a także zaplanowania wraz z doradcami, działań na dalszą część sezonu.

Chociaż z malin uprawianych w tunelach, można było zerwać już pierwsze owoce, to największym zainteresowaniem cieszyły się doświadczenia założone na poletkach malin jesiennych odmiany Polana. W tej uprawie miała również swój wkład firma Agrosimex.

Od ubiegłego sezonu właśnie na tej odmianie oceniany jest program fertygacji oparty o nawozy z serii Rosasol, CaTS (tiosiarczan wapnia) i RSM.

Kontrola- bez prowadzonej fertygacjii- odmiana 'Polana’
Malina 'Polana” z prowadzonym programem fertygacyjnym

W minionym bardzo suchym sezonie 2016, takie nawożenie miało wymierny skutek nie tylko w podwyższeniu plonu ale również znacznie podniosło kondycję drzew.

Początek tego roku nie był łatwy dla malin uprawianych w gruncie. Na plantacji pokazowej po wiosennych przymrozkach, rośliny zostały skoszone. Kolejnym krokiem było opryskanie rzędów roślin mieszaniną RSM i 10 l CaTS (tiosiarczanu wapnia) i późniejsze przykrycie roślin włókniną. Takie nawożenie pozwoliło na regenerację roślin a włóknina zabezpieczyła przed dalszymi uszkodzeniami.

Chociaż wiosna była dość obfita w opady, to już w tym momencie uwidaczniają się niedobory wody w glebie i koniecznym staje się stosowanie fertygacji. Zastosowana kilkukrotnie w tak wczesnym etapie wzrostu, daje efekty podnosząc znacznie wigor drzew, co można było zaobserwować porównując rzędy nawożone do poletek kontrolnych. Zauważyć można było nie tylko lepszy wzrost pędów ale również dużo lepszą kondycję liścia, bez objawów niedoborów, które można było znaleźć w rzędach nawożonych tylko posypowo.

Tabela 1. Wykonane nawożenie posypowe w kontroli, na plantacji maliny odmiana ‘Polana’ w 2016r.

Data/faza wegetacji Produkt dawka na 1 ha (kg)
Listopad 2016 Wapniak kornicki 300
6.04 początek wegetacji Rosafert 12 – 12 -17 250
6.04 Kizeryt 100
21.04 RSM+CaTS (belka herbicydowa) 100+10
25.05 Nitrabor 100
8.06 Saletra amonowa 100


Tabela 2
. Wykonane nawożenie w kombinacji fertygacja, na plantacji maliny odmiana ‘Polana’ w 2016r.

Data/faza wegetacji Produkt dawka na 1 ha (kg)
Listopad 2016 Wapniak kornicki 300
6.04 początek wegetacji Rosafert 12 – 12 -17 250
6.04 Kizeryt 100
21.04 RSM+CaTS (belka herbicydowa) 100+10
2.06 początek fertygacji RSM+CaTS 10+10
6.06 Rosasol 8 – 50 – 12 15
10.06 Rosasol 19 – 19 -19 15

 

Stoisko Agrosimex
Krzysztof Zachaj- opowiada o wdrożeniach fertygacyjnych w uprawie maliny odmiany „Polana”

Michał Malicki, Doradca Sadowniczy Agrosimex