Majówki sadownicze z Agrosimex

Zapraszamy na Majówki sadownicze Agrosimex!

Program spotkania:

1. Ochrona sadów przed chorobami w aspekcie uszkodzeń
mrozowych. (Aleksandra Sowińska, ADAMA)
2. Uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe – Wykorzystanie
regulatorów, biostymulatorów oraz innych nawozów.
(Doradcy Sadowniczy AGROSIMEX)
3. Dyskusja i biesiada

 

Program spotkania:

1. Ochrona sadów w warunkach stresu termicznego
2. Uszkodzenia mrozowe i przymrozkowe – wykorzystanie regulatorów i biostymulatorów oraz innych nawozów do łagodzenia skutków
3. Omówienie dotychczasowego przebiegu sezonu, pod kątem najgroźniejszych chorób i szkodników
4. Dostępność składników pokarmowych w glebie w warunkach zimnej i mokrej wiosny – zalecenia na podstawie bieżących badań
5. Przegląd doświadczeń w sadzie doświadczalnym BASF
6. Biesiada wiosenna w Pałacu Mała Wieś

Prowadzący: specjaliści Agrosimex oraz BASF

ZAPROSZENIA NA BIESIADĘ DOSTĘPNE W RECEPCJI, W SADZIE DOŚWIADCZALNYM BASF

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, prosimy o rejestrację na stronie www.rejestracja.agrosimex.pl