Mączniak – skuteczna ochrona naprawdę możliwa

mączniakPoza parchem jabłoni, mączniak prawdziwy jest drugą chorobą przysparzającą sadownikom najwięcej kłopotów, szczególnie w ostatnich latach. Można śmiało powiedzieć, że w wielu sadach mamy do czynienia z epidemią mączniaka. Silne porażenie wpływa dość istotnie na fotosyntezę, kondycję i wigor drzew, poziom i jakość plonowania. Sadownicy uważają, że jest to bardzo trudna choroba do zwalczenia, a środki chemiczne są niewystarczająco skuteczne. Skoro skala problemu jest aż tak duża, warto przyjrzeć się temu głębiej i znaleźć skuteczne rozwiązanie.

Przyczyny silnej presji mączniaka

 • Łagodne zimy, a właściwie ich brak – Dzięki temu 100% grzybni może przezimować i jest gotowe wiosną do rozwoju
 • Brak odpowiedniej agrotechniki – Zbyt silny wzrost drzew, późne cięcie, po rozpoczęciu wegetacji wiosną lub za delikatne cięcie i pozostawienie dużej ilości zainfekowanych pędów jednorocznych
 • Niewystarczająca ochrona – zabiegi na mączniaka przy okazji parcha lub dopiero latem po zauważeniu objawów
 • Bardzo uboga ochrona lub jej brak w młodych kwaterach w pierwszym roku po posadzeniu

Przyczyny nieskutecznej ochrony

 • Za mała ilość zabiegów
 • Niedostosowanie programu ochrony do grupy odmian szczególnie wrażliwych
 • Zbyt późne rozpoczęcie ochrony – po kwitnieniu lub po zauważeniu objawów porażenia
 • Za wcześnie zakończona ochrona – tuż po kwitnieniu, bo nie widać objawów
 • Nieprawidłowy dobór preparatów
 • Zabiegi przy nieodpowiednich warunkach pogodowych
 • Za niskie dawki preparatów w stosunku do silnego porażenia

W minionym sezonie 2015 wielu sadowników, którzy z niepowodzeniem zwalczali mączniaka do tej pory, skupiło się szczególnie na intensywnym programie ochrony polecanym przez Agrosimex. Okazało się, że skuteczna ochrona naprawdę jest możliwa, ale wymaga zaplanowania poszczególnych działań agrotechnicznych i chemicznych, a potem konsekwentnego wykonania całego planu. Wielu osobom to się udało.

Jednym z nich jest Pan Krzysztof Małachowski, który wraz z synem Przemysławem prowadzi gospodarstwo sadownicze w Dąbrówce Nowej w gminie Błędów. Zapytaliśmy o jego zdanie na temat skuteczności zastosowanego programu ochrony w sezonie 2015.

Część naszych sadów zajmują takie odmiany jak Idared, Lobo, Cortland. Są to dodatkowo stare kwatery rosnące na silnych podkładkach. Systematycznie te sady są wymieniane, ale z uwagi na ich dobrą produktywność i zdrowotność wciąż jeszcze funkcjonują. Są to niestety odmiany bardzo wrażliwe na mączniaka, któremu również sprzyja intensywny wzrost drzew. Porażenie mączniakiem szczególnie tych kwater w poprzednich sezonach było duże lub bardzo duże, co odbijało się na ilości i jakości plonu. Wynikało to głównie z niedostatecznej i zbyt późno rozpoczynanej ochrony. W minionym sezonie zaplanowaliśmy intensywny program mączniakowy od samego początku wegetacji i udało nam się go w 100% zrealizować. Wielu sadowników twierdzi, że mączniak jest nie do zwalczenia lub środki są niewystarczająco skuteczne. Okazuje się jednak, że staranne połącznie wszystkich metod tj. cięcie, ograniczanie wzrostu i racjonalna ochrona chemiczna naprawdę pozwalają osiągnąć sukces w walce z mączniakiem. Uważam, że do skutecznej ochrony niezwykle istotny jest odpowiedni dobór preparatów do konkretnej fazy rozwojowej i precyzyjne wykonanie zabiegu. Tak potraktowaliśmy ten program w minionym sezonie i szczególną uwagę poświęciliśmy na wyniszczający zabieg tuż przed kwitnieniem, gdzie trzeba było „celować” w idealne warunki pogodowe i fazy rozwojowe poszczególnych odmian. Jak się latem okazało, ta praca opłaciła się.

Porażenie mączniakiem na średnio wrażliwych odmianach było zerowe, a na wrażliwych na poziomie kilku procent, co w porównaniu z poprzednimi latami było bardzo dobrym wynikiem”.

Program ochrony przed mączniakiem w sezonie 2015 P. Małachowskich

Data zabiegu Preparat i dawka
17.04.2015 Microthiol 80 WG – 8 kg/ha
24.04.2015 Microthiol 80 WG – 8 kg/ha
27.04.2015 (Idaret, Ligol) Kendo 50 EW – 0,5l/ha + Flipper 0,15 l/ha
27.04.2015 (Szampion, Rubinstar) Nimrod 250 EC 1,4 l/ha + Flipper 0,15 l/ha
29.04.2015 (Lobo, Cortland) Kendo 50 EW 0,5l/ha + Flipper 0,15 l/ha
29.04. (Golden Delicious) Nimrod 250 EC 1,4 l/ha + Flipper 0,15 l/ha
5.05.2015 Fontelis 200 SC – 0,75 l/ha
8.05.2015 Score 250 EC – 0,2 l/ha
12.05.2015 Fontelis 200 SC – 0,75 l/ha
18.05.2015 Zato 50WG – 0,15 kg/ha
22.05.2015 Shavit Plus 71,5 WP – 2 kg/ha
29.05.2015 (Lobo, Idared, Cortland) Zato 50 WG – 0,15 kg/ha
1.06.2015 Nimrod 250 EC 1,4 l/ha + Flipper 0,15 l/ha
11.06.2015 (Lobo, Idared, Cortland) Topas 100 EC  0,45 l/ha + Flipper 0,15 l/ha
25.05.2015 (Lobo, Idared, Cortland) Węglan Potasu 7,5 kg/ha

 

Robert Binkiewicz