Mączniak prawdziwy truskawki – występowanie, szkodliwość, cykl rozwojowy

Występowanie i rośliny żywicielskie

 • Mączniak prawdziwy truskawki występuje tylko na truskawce, grzyb powodujący chorobę jest wyspecjalizowaną formą infekującą tylko truskawkę.
 • Mączniaka prawdziwego truskawki spotykamy we wszystkich rejonach uprawy truskawki,
 • Nasilenie występowania choroby zależy od warunków klimatycznych i wrażliwości uprawianych odmian.

Szkodliwość choroby

 • Porażone kwiaty i młode zawiązki owocowe zamierają, a pokryte mączystym nalotem owoce tracą wartość handlową,
 • Silny mączysty nalot pokrywający często całe liście i powstające nekrozy ograniczają asymilację liści. Prowadzi to do osłabienia roślin i spadku plonowania,
 • Mączniak jest bardzo groźny na plantacjach matecznych, młode rośliny są bardziej wrażliwe na porażenie,
 • Choroba stwarza duże zagrożenie pod osłonami.

Cykl rozwojowy

 • Grzyb zimuje na zainfekowanych, zielonych liściach,
 • W sprzyjających warunkach na zimującej grzybni powstają zarodniki konidialne,
 • Zarodniki te są głównym źródłem infekcji młodych liści, kwiatów i owoców,
 • Pierwsze objawy porażenia widoczne są już w połowie maja,
 • Nasilenie występowania choroby zależy od warunków pogodowych.
 • Ciepła i sucha pogoda (15 – 27 0C) sprzyja zarodnikowaniu konidialnemu oraz rozsiewaniu zarodników na plantacji,
 • Wysoka wilgotność powietrza w otoczeniu roślin stwarza dobre warunki do kiełkowania zarodników i infekcji,
 • Czasami na grzybni tworzą się kleistotecja, zawierające jeden worek z 8 owalnymi zarodnikami workowymi,
 • Uważa się, że rola zarodnikowania workowego jako żródła infekcji jest znikoma.