Mączniak jabłoni

Miniony sezon zapisał się już jako kolejny z silnym porażeniem sadów jabłoniowych przez mączniaka. Pomimo tego, że część sadowników opanowała skuteczny program ochrony, zdecydowana większość wciąż nie radzi sobie ze skutecznym zwalczaniem tego problemu.

Program ochrony należy dostosować do zróżnicowanego cyklu rozwojowego choroby w okresie wegetacji. Podobnie jak w przypadku parcha infekcje pierwotne są bardzo groźne, ale realne do ochrony. Z kolei niezabezpieczone infekcje wtórne, są nie do opanowania, a w konsekwencji rośliny i plon są zniszczone. Niestety, wciąż duża grupa sadowników nie zdaje sobie sprawy z tego, zbyt łagodnie podchodząc do ochrony wiosennej, a dopiero latem podczas silnych infekcji wtórnych, próbują „gasić pożar”, ale wtedy jest już za późno….

Przechwytywanie

Intensywna ochrona

Skuteczny program ochrony przed mączniakiem naprawdę jest możliwy, ale wymaga kilkunastu zabiegów w sezonie (na odmiany bardzo wrażliwe) i ok. 10 zabiegów na odmiany średnio wrażliwe. Analizując dobór fungicydów do ochrony przed mączniakiem, okazuje się że jest to pokaźna grupa, ale układając program ochrony, trzeba pogrupować je i spozycjonować na konkretne fazy i sytuacje.

Preparaty siarkowe

To produkty działające kontaktowo i zapobiegawczo, są dość łatwo zmywalne. Są przydatne, gdy w sadzie nie ma lub jest bardzo mało porażonych części (organów), ale konieczne jest zabezpieczanie młodych, niezakażonych tkanek. Jest to głównie wczesna wiosna oraz ew. pierwsze dwa tygodnie po kwitnieniu. Nie poleca się stosować siarki podczas kwietnienia (Microthiol, Arysta Siarka)

Środki strobilurynowe

Mają działanie zapobiegawcze, ale w górnych dawkach obserwuje się również działanie wyniszczające. Można stosować w kwitnienie, jak również po kwitnieniu, a rozprzestrzenianie się substancji gazowo na powierzchni liścia, zapewnia idealne pokrycie roślin. Zdolność preparatu do silnego wiązania z woskami liści daje dobra przyczepność a jednocześnie trudną zmywalność preparatu. Dodatkowo chronią przed parchem i działają w niższych temperaturach (Discus, Zato, Flint Plus)

Przechwytywanie

SDHI

Skrót określa nową grupę chemiczną, która doskonale wpisuję się w program ochrony przed mączniakiem. Substancje pentiopyrad i fluopyram wykazują bardzo wysoką skuteczność w ochronie zapobiegawczej. Mogą być stosowane w niższych temperaturach, a swoim działaniem obejmują jeszcze inne choroby, m.in. takie jak parch oraz zgnilizny. Odznaczają się najwyższą odpornością na zmycie przez deszcz. Polecane szczególnie w okresie kwitnienia i tuż po nim (Fontelis, Luna Experience).

IBE

To prawdopodobnie poza kaptanami, najbardziej znana i popularna grupa fungicydów o działaniu głównie interwencyjnym i wyniszczającym, chociaż wśród nich trzeba wyróżnić dwa które wykazują również wysokie działanie zapobiegawcze – Nimrod i Kendo. Pozostałe preparaty z tej grupy są dobrym uzupełnieniem i kontynuacją ochrony letniej, szczególnie biorąc pod uwagę wyższe temperatury. Okres zastosowania: kwitnienie, po kwitnieniu, lato (Difo/Score, Shavit Plus, Bumper, Domark).

Węglan potasu

Związek ten jest szczególnie przydatny latem do kontynuacji ochrony zapobiegawczej, jak również do wyniszczenia niewielkiego porażenia.  (Armicarb SP, termin zastosowania: czerwiec/lipiec).

Wyeliminować błędy

Analizując przebieg infekcji i rozwoju choroby w całym sezonie, widać wyraźnie, że nie można „odpuścić” chociaż na chwilę na każdym etapie.

Najczęściej popełniane błędy podczas ochrony przed mączniakiem:

  • Ograniczanie się do kilku zabiegów siarkowych wiosną i traktowanie ich jako zabiegi wyniszczające. Na tym zakończenie ochrony
  • Pominięcie NAJWAŻNIEJSZEGO zabiegu wyniszczająco-zapobiegawczego. W fazie różowy pąk/początek kwitnienia obowiązkowo należy zastosować Nimrod lub Kendo, zarówno na odmiany silnie jak średnio wrażliwe.
  • Zbyt późne rozpoczęcie ochrony, po kwitnieniu, dopiero po zauważeniu objawów mączniaka. Infekcje wtórne w tym czasie są bardzo silne, a skuteczność ochrony chemicznej niewystarczająca
  • Brak kontynuacji ochrony latem, szczególnie młodych kwater jabłoni, których pędy są porażane do jesieni

Program ochrony przed mączniakiem dla odmian wrażliwych na sezon 2017:

Przechwytywanie