Mączniak jabłoni – patogen, objawy, cykl rozwojowy

Patogen

 • Chorobę wywołuje grzyb pasożytniczy Podosphaera leucotricha z klasy workowców, z rzędu mączniaków prawdziwych.
 • Choroba występuje we wszystkich rejonach uprawy jabłoni.
 • Grzyb poraża jabłoń, rzadziej gruszę.

Objawy

 • Mączniak jabłoni zakaża pąki, liście, kwiaty i owoce jabłoni.
 • Silnie porażone pąki zamierają i nie rozwijają się na wiosnę. Pąki słabiej porażone rozwijają się, jednak rozwijające się z nich liście są już porażone przez grzyb.
 • Liście porażane są przez Mączniaka przez cały sezon wegetacyjny, pokrywają się białym mą czystym nalotem. Porażone liście są drobniejsze, mają wydłużone ogonki; blaszka liściowa zwija się, marszczy i może zamierać.
 • Biały nalot Mączniaka może pokrywać również pędy jabłoni, zwłaszcza wierzchołkową ich część. Porażone pędy są wyraźnie zahamowane we wzroście, ich wierzchołki często zasychają lu są zdeformowane.
 • W zbitym, wojłokowatym nalocie mogą tworzyć się otocznie grzyba.
 • Porażone kwiaty są zdeformowane, zdrobniałe o sterylnych pręcikach i słupkach. Kwiaty te szybko zamierają i nie zawiązują owoców.
 • Porażenie owoców jest zjawiskiem powszechnym. Owoce są porażane od stadium zawiązków po dojrzewające owoce.
 • Porażenie objawia się głównie w postaci ordzawień skórki. Przy słabym porażeniu na skórce pojawiają się rdzawe nitki, tworzące delikatną siatkę; w przypadku silnego porażenia tworzą się rdzawe plamy. Na owocach nigdy nie pojawia się mączysty nalot charakterystyczny dla infekcji liści i pędów.

Cykl rozwojowy

 • Mączniak jabłoni zimuje w postaci grzybni w pąkach; owocniki grzyba – otocznie nie odgrywają istotnej roli w rozwoju choroby.
 • Grzybnia znajduje się pomiędzy łuskami pąków, do których przerasta z pędów w początkowej fazie ich powstawania, po stwardnieniu łusek pąki nie są już infekowane.
 • Okres porażania pąków kwiatowych jest krótki i trwa przez maj i czerwiec, natomiast pąki na wierzchołkowej części pędu stopniowo przyrastającej mogą być infekowane przez cały okres wzrostu i w związku z tym są zwykle najbardziej porażone.
 • W nowym okresie wegetacji grzyb rozwija się wraz z pąkami, opanowując pierwsze listki, na których już przed kwitnieniem pojawia się nalot grzyba, utworzony ze skupień zarodników konidialnych.
 • Zarodniki te przenoszą się na rozwijające się liście i kwiaty.
 • Okres najintensywniejszego wzrostu jabłoni jest także okresem najsilniejszych infekcji przez Mączniaka.