Luna Sensation 500 SC już w Polsce!

Fungicyd Luna Sensation 500 SC 26 maja 2014 uzyskał rejestrację do ochrony truskawek przed szarą pleśnią i chorobami liści. Produkt trafi do handlu w Polsce około 10 czerwca.

Fungicyd Luna Sensation

Preparat Luna Sensation 500 SC jest przedstawicielem najnowszej grupy fungicydów występujących pod wspólną marką Luna. Cechą wspólną wszystkich fungicydów z grupy Luna jest zawartość innowacyjnej substancji aktywnej jaką jest fluopyram, która może występować w kombinacjach z innymi substancjami aktywnymi. Przykładem nowej formulacji jest wprowadzana  w Polsce w czerwcu 2014 roku Luna Sensation 500 SC.

luna sensation ochrona truskawki

Sposób działania Luna Sensation

Wielokierunkowy sposób działania fluopyramu sprawia, że jest to substancja odporna na zmywanie, przydatna w zwalczaniu wielu groźnych chorób takich jak: szara pleśń, mączniaki prawdziwe czy antraknozy. W ochronie truskawek, dzięki nowoczesnej formulacji produktu Luna Sensation 500 SC potwierdzono wysoką skuteczność zwalczania najgroźniejszych chorób owoców oraz liści, do których należą:

•    szara pleśń
•    mączniak prawdziwy
•    biała plamistość liści

Wyniki badań

Wieloletnie badania prowadzone w Polsce przez Bayer CropScience wspólnie z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach, potwierdziły bardzo wysoką skuteczność Luny Sensation 500 SC w zwalczaniu szarej pleśni na owocach truskawek. Preparat zastosowany 2 razy w sezonie w programach z Pomarsolem Forte 80 WG i Teldorem 500 SC wykazywał skuteczność zwalczania szarej pleśni, znacznie powyżej najlepszych standardów rynkowych. Skuteczność przejawiała się w ograniczaniu porażenia owoców na polu, jak również w trwałości i jakości owoców po przechowywaniu.

Doświadczenia prowadzone w sezonie 2013, w warunkach silnej presji ze strony szarej pleśni potwierdziły, że po zastosowaniu Luny Sensation 500 SC możliwe było dłuższe przechowywanie schłodzonych owoców, nawet do 6 dni po zbiorze. Stosowanie Luny Sensation 500 SC nie wpływa negatywnie na smak, zapach i wygląd owoców. Standardowy program zwalczania szarej pleśni z wykorzystaniem Pomarsolu Forte 80 WG, dwóch  zabiegów fungicydem Luna Sensation 500 SC i Teldorem 500 SC, jednocześnie świetnie zwalcza choroby liści truskawek takie jak biała plamistość liści i mączniak prawdziwy. Przy takim programie nie są konieczne dodatkowe zabiegi przeciwko chorobom liści w okresie od początku kwitnienia do zbiorów.

Zapobieganie odporności

Aby uniknąć powstawania odporności grzyba Botrytis cinerea powodującego szarą pleśń, w ochronie truskawek zaleca się stosowanie nie więcej niż dwa zabiegi w sezonie preparatem Luna Sensation 500 SC i innymi fungicydami zawierającymi substancje z grupy SDHI, np. boskalid. W zwalczaniu szarej pleśni nie zaleca się stosowania dawek niższych niż proponowana w etykiecie 0,8 L/ha. Odpowiednia rotacja fungicydów może zapobiec narastaniu odporności i pozwoli wykorzystywać te skuteczne fungicydy w przyszłości. Szczególnie polecamy do rotacji  fungicydy: Pomarsol Forte 80 WG i Teldor 500 SC.

Bezpieczeństwo stosowania

•    Fungicyd Luna Sensation 500 SC stosowany zgodnie z etykietą jest bezpieczny  dla stosującego środek oraz dla środowiska. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na pszczoły, inne owady zapylające i organizmy pożyteczne.

•    Okres karencji w truskawkach 3 dni, zapewni że owoce będą wolne od przekroczeń zawartości substancji aktywnych. Możliwy będzie bezpieczny obrót owocami świeżymi i mrożonymi na rynku krajowym i międzynarodowym.

•    Luna Sensation 500 SC spełnia wszystkie wymogi Integrowanej Ochrony.

Podsumowując, polscy producenci truskawek otrzymują nowoczesny fungicyd, przewyższający efektywnością dotychczasowe standardy w zakresie skuteczności zwalczania najgroźniejszych chorób i wpływu na jakość owoców po zbiorze.

Luna Sensation 500 SC etykieta

Etykieta Luna Sensation – kliknij, aby pobrać.