Luna Experience® 400 SC – nowy fungicyd przeciwko chorobom przechowalniczym

Zestaw środków przeciwko chorobom przechowalniczym jabłek i gruszek został rozszerzony o nowy preparat – Luna Experience 400 SC. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało 1 czerwca 2015 zezwolenie na stosowanie tego środka w uprawie m.in. jabłoni, gruszy, wiśni i czereśni.

W uprawach sadowniczych zarejestrowany jest do zwalczania: parcha i mączniaka jabłoni, parcha gruszy, brunatnej zgnilizny drzew pestkowych na wiśni i czereśni oraz chorób przechowalniczych jabłek i gruszek, w tym najgroźniejszych – gorzkiej zgnilizny i szarej pleśni, a także parcha przechowalniczego, brunatnej zgnilizny i mokrej zgnilizny. Zalecana dawka preparatu przeciwko chorobom jabłoni i gruszy to 0,75 l/ha, a okres karencji 14 dni. Ponadto w etykiecie preparatu zapisano, aby stosować go w wiosennym sezonie wegetacyjnym, czyli przeciwko parchowi i mączniakowi, albo przed zbiorem przeciwko chorobom przechowalniczym.
Badania prowadzone kilka lat temu w Instytucie Ogrodnictwa, nad oceną skuteczności środka Luna Experience w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny jabłek, wykazały jego wysoką skuteczność, porównywalną lub wyższą od ówcześnie zalecanego standardu. Również doświadczenia wykonane w ostatnim sezonie przechowalniczym wykazały, że efektywność środka Luna Experience 400 SC w zwalczaniu gorzkiej zgnilizny na jabłkach odmiany Ligol była podobną do efektywności środków standardowych.

Rozszerzenie asortymentu preparatów do stosowania w okresie przedzbiorczym jest bardzo korzystne, gdyż daje większą możliwość wyboru i rotacji fungicydów. Przemienne stosowanie środków ochrony jest konieczne z dwóch powodów. Po pierwsze zapobiega nadmiernemu gromadzeniu substancji aktywnych w owocach, na co zwraca się ostatnio bardzo dużą uwag, w trosce o bezpieczeństwo konsumentów. Po drugie, zapobiega możliwości uodpornienia się grzybów, sprawców chorób. Należy jednak zwrócić uwagę, że z reguły grzyby uodporniają się nie tylko na konkretną substancję czynną preparatu, ale na całą grupę chemiczną (np. benzimidazole, strobiluriny), do której ta substancja należy. W tym kontekście trzeba pamiętać, że kilka substancji aktywnych wchodzących w skład preparatów przedzbiorczych należy do grupy karboksyamidów (SDHI). Są to: boskalid (składnik środka Bellis 38 WG), pentiopyrad (składnik środka Fontelis 200 SC) oraz fluopyram (Luna Experience 400 SC).

Stosowanie środka Luna Experience 400 SC przed zbiorem jabłek jest korzystne szczególnie w tych sadach, w których występuje rak drzew owocowych (Neonectria galligena) i istnieje niebezpieczeństwo gnicia jabłek powodowanego przez ten gatunek grzyba. Od kilku lat informujemy Państwa o występowaniu takiej choroby w naszych chłodniach na różnych odmianach jabłek (np. Gloster, Szampion, Gala, Idared). Pierwsze plamy gnilne rozwijają się najczęściej wokół kielicha lub wokół przetchlinek. Gnijący miąższ jest ciemnobrązowy, szklisty, wyraźnie oddzielający się od zdrowej tkanki. W początkowej fazie choroby łatwo ją pomylić z gorzką zgnilizną, ponieważ N. galligena zakaża owoce także przez przetchlinki i powstające plamki są bardzo podobne do powodowanych przez Neofabraea (Pezicula) spp. Dopiero gdy na powierzchni większych plam rozwinie się biało-beżowa grzybnia, z charakterystycznymi beżowo-brązowymi skupieniami zarodników, można odróżnić obie choroby. Gnijące jabłko może zakażać jabłka sąsiednie, podobnie jak to ma miejsce w przypadku szarej pleśni (tzw. gnicie gniazdowe). Z tego powodu choroba może być także mylona z szarą pleśnią.
Grzyb Neonectria galligena wytwarza na rakowatych ranach dwa rodzaje zarodników. Od jesieni do późnej wiosny tworzą się owocniki stadium workowego, w postaci czerwonobrunatnych, kulistych tworów z zarodnikami, które mogą być przenoszone z wiatrem na znaczną odległość. Zarodniki te mogą zakażać kwiaty jabłoni, czego skutkiem będzie rozwój zgnilizny przykielichowej (ciemnobrązowe plamy gnilne wokół kielicha zawiązka). Natomiast w okresie letnim tworzą się kremowobiałe, okrągłe i płaskie skupienia zarodników konidialnych, zakażających jabłka w okresie przedzbiorczym, co doprowadzi do ich gnicia w czasie przechowywania.
W badaniach laboratoryjnych wykonanych w naszym Instytucie sprawdzano, który z fungicydów stosowanych w okresie przedzbiorczym najsilniej ogranicza wzrost grzyba Neonectria galligena, sprawcy choroby. Fungicydy dodawano do pożywki i obserwowano wzrost wyszczepionego na niej grzyba. Stwierdzono, że najsilniejsze działanie grzybobójcze wykazał preparat Luna Experience 400 SC.

Włączenie nowego środka Luna Experience 400 SC do programu przedzbiorczego owoców jest celowe i korzystne nie tylko ze względu na jego skuteczność przeciwko całej grupie chorób przechowalniczych: gorzkiej zgniliźnie, szarej pleśni (zabieg uzupełniający), parchowi przechowalniczemu oraz chorobom przyrannym – brunatnej i mokrej zgniliźnie, ale także coraz częściej występującej w kraju chorobie jabłek powodowanej przez Neonectria galligena.

dr Hanna Bryk, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach