Kwieciak jabłkowiec – morfologia i objawy

Kwieciak jabłkowiec – morfologia i rośliny żywicielskie

 • Roślinami żywicielskimi Kwieciaka jabłkowca są jabłoń i grusza.
 • Kwieciak występuje w całej Europie, Azji i Ameryce północnej.
 • Chrząszcz kwieciaka liczy około 5 mm długości. Jest czarno-szary z dwoma jaśniejszymi pasami, tworzącymi na pokrywach skrzydeł literę V.
 • Larwa beznoga, rogalikowato zagięta, biaława, z brązową głową, długości około 5 mm.
 • Poczwarka wolna, z wyraźnie zarysowaną budową postaci dorosłej, kremowożółta, długości 4 mm.

Kwieciak jabłkowiec – Objawy żerowania i szkodliwość

 • Larwa kwieciaka wyjada w pąkach kwiatowych pręciki i słupek. Żerując podgryza płatki korony, co uniemożliwia rozwinięcie się pąka.
 • W okresie kwitnienia jabłoni uszkodzone pąki zatrzymują się w rozwoju, tworzą jakby brązową kapsułkę.
 • Po oderwaniu zbrązowiałych płatków, widoczna jest na dnie wyjedzonego pąka larwa, poczwarka lub dorosły chrząszcz kwieciaka.
 • W pąkach opuszczonych przez kwieciaka widoczna jest wygryziona dziurka.
 • Oprócz tych uszkodzeń można zaobserwować wiosną w rozwijających się pąkach dziurki, a w czerwcu zaś łatwo zobaczyć uszkodzone przez kwieciaka liście lub zawiązki owoców.

Kwieciak jabłkowiec – rozwój

 • Przezimowują chrząszcze pod korą jabłoni, grusz i czereśni, w zaroślach, żywopłotach lub pod opadłymi liśćmi.
 • Chrząszcze zaczynają opuszczać swoje zimowe ukrycia w marcu przed pękaniem pąków, gdy maksymalna temperatura przekracza 10 0C.
 • Okres wychodzenia chrząszczy może trwać do 2 miesięcy.
 • Chrząszcze po opuszczeniu kryjówek żerują na pąkach.
 • Samice rozpoczynają składanie jaj następnego dnia po pęknięciu pąków zimowych.
 • Drążą ryjkiem otwory w pąkach, a następnie odwracają się i składają do otworu po jednym jaju.
 • Jedna samica składa średnio 45 jaj, maksymalnie do 144 jaj.