Kongres borówkowy cz. I

24 stycznia 2018 odbyło się drugie już spotkanie poświęcone uprawie borówki amerykańskiej. Na Kongresie Borówkowym pojawiło się ponad 200 osób nie tylko z okolic Grójca ale również z bardziej oddalonych rejonów kraju. Partnerem medialnym spotkania było wydawnictwo Plantpress.


Z ramienia Agrosimexu gospodarzem spotkania był Michał Malicki, który jako doradca sadowniczy szczególną uwagę poświęca uprawie borówki.

Sytuacja na rynku

Wykład inauguracyjny poprowadziła dr. Dorota Łabanowska, redaktor naczelny magazynu „Truskawka, Malina, Jagody”. Wystąpienie to miało na celu zobrazowanie globalnej sytuacji na rynku borówki. Na samym początku Pani Dorota zwróciła uwagę na zwiększenie produkcji owoców borówki w Ameryce Północnej. Szczególnie duże znaczenie w uprawie borówki zaczynają odgrywać kraje Ameryki Południowej i Azji. Kontynent północnoamerykański jest liderem w produkcji owoców do przetwórstwa, gdzie produkcja ta stanowi ponad 70 % wszystkich przetworzonych owoców borówki na świecie. Dużą rolę odgrywają również Chiny z błyskawicznie rosnącą produkcją, gdzie termin zbioru pokrywa się z Europą Środkową.
Zdaniem Pani doktor duża konkurencją dla naszych plantatorów będą rozwijające się plantacje na Ukrainie. To właśnie tam trafiają ogromne ilości materiału nasadzeniowego z polskich i zagranicznych szkółek. Plantacje na Ukrainie są na coraz lepszym poziome, co za tym idzie owoce z nich zbierane są coraz lepszej jakości. Problemem dla naszych plantatorów jest także zauważalny, niedostatek siły roboczej.

dr Dorota Łabanowska

Nowe trendy żywności

Pomimo przeciwności wizja na rozwój produkcji borówki jest wciąż optymistyczna. W krajach Europy zachodniej wciąż rośnie zainteresowanie konsumpcją tych owoców, podsycane dodatkowo dostępnością ich w okresach zimowych (import między innymi z Chile). Konsumenci oczekują jednak owoców najwyższej jakości, przesortowanych i podanych w małych opakowaniach. Interesujące wydają się również bogate rejony Azji zachodniej, szczególnie Izrael, gdzie borówki wpisują się w nowy trend żywności „Superfood”.

Najwyższa jakość

Wyzwaniami dla Polski będzie produkcja owoców najwyższej jakości przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na siłę roboczą.Będzie wiązało się to z koniecznością mechanizacji zbioru. Być może warto skierować swoją uwagę na produkcję owoców „Bio”. W tym momencie rynek na te owoce jest jeszcze niewielki, ale będzie się stopniowo rozwijał.

Problemy na plantacjach

Michał Malicki przedstawił swoje refleksje na temat najważniejszych problemów na plantacjach jagodowych w minionym sezonie. Początek sezonu 2017 nie był łatwy, gdyż wiosenne przymrozki uszkodziły kwiaty, a także pierwsze rozwijające się liście. Dużo większe szkody poczyniła druga fala przymrozków, która w dużej mierze przemroziła pręciki kwiatów co budziło obawy o dostępność odpowiedniej ilości pyłku. Proponowany przed doradcę program regeneracji oparty jest początkowo na produktach algowych (Algex), rozwinięty w pełni kwitnienia o podanie nawozów borowych (Bolero) celem zwiększenia lotności pyłku, i zwieńczony w kwitnienie nawozami wapniowo-aminokwasowym Metalosate Calcium. Program wdrożony na plantacjach pokazowych, gdzie przyczyniły się do dobrych skutków w regeneracji powstałych uszkodzeń. Wiosna 2017 była również okresem debiutu nawozu ASX Krzem plus, który wielu plantatorów wykorzystało jak stymulator stosowany zarówno przed i po przymrozku.

Doradca sadowniczy Agrosimex Michał Malicki

Sezon 2017

Warunki pogodowe ubiegłego sezonu mogą się odbić również na kondycji plantacji w tym sezonie. Dynamiczny rozwój szarej pleśni w drugiej części sezonu spowodował spore porażenie, nie tylko owoców, ale i pędów, które stanowią potencjał infekcyjny na nowy sezon. Warto skupić się więc na zabiegach wykonywanych przed kwitnieniem, tak aby zmniejszyć presję jeszcze przed kwitnieniem. W tym celu polecamy preparat Yamato lub jeden ze środków opartych na kaptanie.

Viflo CuB

Letnie warunki pogodowe

Deszczowe lato i lokalne gradobicia stwarzały idealne warunki do rozwoju chorób bakteryjnych, między innymi guzowatości pędów, która w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zamierania całych krzewów. Do zwalczania chorób bakteryjnych nie ma na obecną chwilę żadnych zarejestrowanych środków ochrony. Wiadomo jednak, że w profilaktyce tych chorób dobrze sprawdzają się produkty na bazie miedzi. Wdrażając program profilaktyczny powinno się zwrócić na zabezpieczaniu wszelkich uszkodzeń pędów, między innym i po cięciu zimowym. Do tego celu idealnym będzie nawóz Miedź plus 50 WP, na bazie tlenochlorku miedzi. W czasie wegetacji można wykorzystać Viflo CuB, zawierające miedź w postaci nanocząsteczek. Viflo CuB może być stosowany przez cały okres wegetacji, nawet w czasie kwitnienia. Zawarta w nim miedzi ma działanie systemiczne.

Jakość plonów

Dużą rolę w uzyskaniu wysokiej jakości plonów ma odpowiednie zapylenie kwiatów. Wąski kielich kwiatu sprawia, że wiele owadów, w tym pszczoła miodna, ma utrudniony dostęp do ich wnętrza. By im to ułatwić warto zadbać o dobre wykształcenie kwiatów, stosując między innymi produkty algowe.

Prognoza na sezon 2018

Rok 2018 będzie kolejnym sezonem, w którym doradcy Agrosimex będą wspierać plantatorów, roślin jagodowych swoimi spostrzeżeniami w ramach Klubu Borówkowego. W najbliższym czasie na stronie doradztwosadownicze.pl zostaną umieszczone artykuły na temat uprawy roślin jagodowych. Wzorem lat poprzednich organizowane będą również spotkania polowe w trakcie sezonu

Michał Malicki.