Konferencja Sadownicza w Sadkowicach – relacja

Za nami już pierwsza Konferencja Sadownicza, która odbyła się 9 stycznia w Sadkowicach. Tematyka spotkania obejmowała szeroki wachlarz tematów, a wśród nich nawodnianie i fertygacja, środki unijne, nowe produkty na rynku oraz Integrowana Ochrona Roślin.

Fertygacja i nawożenie

Prof. Waldemar Treder przedstawił zebranym sadownikom jak racjonalnie korzystać z wody w sadach. Chcąc produkować wysokiej jakości owoce nie możemy pozwolić by główny czynnik plonotwórczy, jakim jest woda został oddany w ręce losu.

Dokładny plan instalacji uwzględniający ilość zaworów, wydajność pompy oraz źródła wody, zapotrzebowanie dobowe na wodę roślin, jest pierwszym krokiem do sukcesu. Drugi krok to fertygacja, jest ona koniecznością przy nawadnianiu. Rośliny w strefie zraszanej tworzą gęsty system korzeniowy i efektywnie pobierają z niej składniki pokarmowe. Fertygacja pozwala na uzupełnienie ich tylko w tym miejscu, gdzie są one na  bieżąco pobierane, rośliny mając pełen zestaw minerałów stale dostępny lepiej rosną i owocują.

Klub fertygacyjny zapewnia profesjonalną opiekę nad fertygacją i nawadnianiem. Specjaliści z firmy Agrosimex ze współpracy z Instytutem Ogrodnictwa w Skierniewicach opracowują indywidualne programy nawożeniowe oparte na badaniach gleby, a także roztworu używanego do nawadniania.

Środki Unijne

Dużym zainteresowaniem cieszyło się wystąpienie Macieja Sobczaka na temat możliwości wykorzystania funduszy unijnych w sadownictwie na lata 2014-2020. Nowy budżet unijny niesie nowe możliwości rozwoju dla obszarów wiejskich.

Integrowana Ochrona Roślin

Janusz Miecznik przedstawił obecnym na spotkaniu sadownikom zasady Integrowanej Ochrony Roślin.

W integrowanej ochronie roślin należy wykorzystywać w pełni wiedzę o agrofagach (w szczególności o ich biologii, występowaniu i szkodliwości) w celu określenia optymalnych terminów dla podejmowania działań zwalczających te organizmy, a także wykorzystywać naturalne występowanie organizmów pożytecznych, w tym drapieżców i pasożytów organizmów szkodliwych dla roślin lub ich introdukcję.

Tym samym stosowanie integrowanej ochrony roślin pozwala ograniczyć stosowanie chemicznych środków ochrony roślin do niezbędnego minimum i w ten sposób ograniczyć presję na środowisko naturalne oraz chronić bioróżnorodność środowiska rolniczego.

Maszyny

Wśród wystawców znaleźli się też przedstawicieli sprzętu sadowniczego. Mogliśmy obejrzeć opryskiwacze, ciągniki, oraz różnorodny sprzęt przeznaczony do upraw sadowniczych, szczególnym zainteresowaniem cieszył się nowy Ursus 5044.  Przedstawiciele firmy Rolsad udzielali odpowiedzi na wszystkie pytania sadowników.

Zapraszamy na kolejne konferencje sadownicze
Spotkania sadownicze 2014