Konferencja "Grunt to bezpieczeństwo"

ochrona roślin środki ochrony roślin29 listopada 2011 r. w Warszawie odbędzie się konferencja inaugurująca kampanię „Grunt to bezpieczeństwo„. Organizatorami konferencji są Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i firma Bayer CropScience. Wydarzenie zostało objęte patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem tej akcji jest promowanie właściwego korzystania ze środków ochrony roślin w każdym aspekcie – użytkownika, uprawy, otoczenia i środowiska.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami o konferencji.

Konferencja „Grunt to bezpieczeństwo”

29 listopada 2011 r., Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego,

Aula Kryształowa, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa.

Program konferencji „Grunt to bezpieczeństwo”

ochrona roślin, środki ochrony roślin10:00 – 10:20 Otwarcie konferencji
Rektor SGGW prof. dr hab. Alojzy Szymański,
Dyrektor Bayer CropScience dr Manfred Weiser

10:20 – 10:40 Czas przekazany Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwu Edukacji Narodowej – patronom honorowym konferencji

10:40 – 11:25 Rola bioróżnorodności w zrównoważonym rolnictwie.
Prof. Ettore Capri – Università Cattolica del S. Cuore

11:25 – 12:00 Kampania edukacyjno-informacyjna „Grunt to bezpieczeństwo”.
Bruno Flodrops – Bayer CropScience

12:00 – 12:20 Dyskusja

12:20 – 12:50 Przerwa kawowa

12:50 – 13:20 Miejsce techniki w bezpiecznej i skutecznej ochronie roślin.
Prof. Ryszard Hołownicki – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

13:20 – 13:50 Bioróżnorodność i ochrona roślin.
Prof. Stefan Pruszyński

13:50 – 14:20 Problem pozostałości pestycydów w owocach i warzywach.
Dr Artur Miszczak – Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

14:20 – 14:50 Zmiany w percepcji i praktykach związanych ze stosowaniem
pestycydów w ciągu ostatnich dziesięciu lat.
Prof. Zbigniew Dąbrowski, mgr Alicja Chorąży – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa

14:50 – 15:20 Dyskusja

15:20 Zakończenie konferencji

Dojazd na konferencję „Grunt to bezpieczeństwo”

Konferencja odbywa się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa.

dojazd na konferencję SGGW