Komunikaty sadownicze 2013

komunikaty sadowniczeInfo-Karta to komunikaty sadownicze wysyłane przez SMS i e-mail. W oparciu o dane pogodowe oraz obserwacje, zespół doradców sadowniczych przygotowuje dla Państwa najbardziej aktualne i rzetelne informacje o występujących zagrożeniach oraz zalecenia ochrony i nawożenia upraw sadowniczych. Info-Karta to system sprawdzony przez tysiące użytkowników w całej Polsce!

Komunikaty sadownicze Info-Karta 2013

Informujemy o:

 •     Infekcjach
 •     Wysiewach zarodników
 •     Zagrożeniach przez szkodniki
 •     Zmyciu preparatów
 •     Ryzyku wystąpienia przymrozków

Proponujemy:

 •     Najbardziej odpowiednie w danym momencie preparaty
 •     Zalecenia nawożeniowe

Nasze źródła informacji

SMS wysyłany do Państwa jest wynikiem pracy naszego zespołu a jego treść jest efektem analizy wielu informacji, na które składają się:

 •     Obserwacja mikroskopowa stopnia dojrzałości owocników sprawcy parcha jabłoni (obserwacje pułapek feromonowych i barwnych, lustracje w sadach produkcyjnych).
 •     Analiza modelu komputerowego śledzącego rozwój owocników i potencjalne wysiewy zarodników workowych,
 •     Obliczanie ilości zarodników workowych w 1m3 powietrza sadu na podstawie danych ze spore trapów,
 •     Analiza komputerowa danych ze stacji meteo:
  •    Ocena zagrożenia ze strony parcha na podstawie analizy modelu określającego okresy krytyczne,
  •    Analiza obecnych warunków pogodowych, śledzenie prognozy pogody na najbliższe godziny.
 •     Wybór preparatów, najbardziej efektywnych w danej sytuacji.

Monitoring parcha jabłoni

Dokładamy starań, aby każdego roku informacje płynące od nas są jeszcze bardziej dokładne. Nasze komunikaty sadownicze są przygotowywane w oparciu o dane pogodowe spływające ze stacji meteorologicznych o raz monitoring rzeczywistych wysiewów zarodników.

Dane zbierane przez stacje meteorologiczne są przetwarzane przez komputerowe modele statystyczne. Wynik takiej symulacji to ostrzeżenie zagrożeniu infekcjami, które następnie należy potwierdzić badając rzeczywisty wysiew zarodników.

Posiadamy najnowocześniejsze spore trapy – urządzenia umożliwiające śledzenie wysiewów zarodników workowych sprawcy parcha jabłoni. Jedno z naszych urządzeń pozwala nam raz na dobę ocenić czy doszło faktycznie do wysiewu zarodników workowych, co w połączeniu z naszymi, komputerowymi modelami rozwoju parcha daje nam pewność, że przesyłane do sadowników informacje są rzetelne.

Nowości 2013

W sezonie 2013 pojawiają się nowości w ramach usługi Info-Karta. Tym razem dotyczą one monitoringu szkodników. Nasz system wzbogacił się o nowe urządzenia automatyczne do monitoringu dynamiki lotu zwójkówek w sadzie, dzięki czemu nasza reakcja na pojaw szkodnika może być jeszcze szybsza.

W tym roku dysponujemy automatycznymi pułapkami feromonowymi iTrap. iTrap umożliwia zdalny monitoring motyli, w tym owocówki jabłkóweczki i zwójkówek. Pułapka ma formę domku, w którym znajduje się pułapka feromonowa. Wnętrze domku jest wyposażone w kamerę internetową, która wykonuje zdjęcia powierzchni, do której przyklejają się zwabione feromonem owady. Dzięki specjalnemu oprogramowaniu odłowione szkodniki są automatycznie rozpoznawane i zliczane.  Urządzenie umożliwia połączenie danych o występowaniu motyli z danymi pogodowymi, co pozwala na lepsze ustalenie zabiegów ochronnych.

Ostrzeżenia o przymrozkach

Rozwijamy również program PROZA, w ramach którego dzięki danym pogodowym zbieranym przez nasze stacje będziemy mogli informować przez wiadomości SMS i e-maile o możliwości wystąpienia przymrozków w sadach.

Historia naszych działań

Firma Agrosimex jest prekursorem działań związanych z informowaniem sadowników o zagrożeniach w sadach ze strony agrofagów. Jako pierwsi z szeregu komercyjnych firm działających na rynku środków ochrony roślin i doradztwa w roku 2006 uruchomiliśmy w rejonie grójecko-wareckim nowatorski system informowania o zagrożeniach w sadach. Z założenia system miał być powszechnie dostępny i miał dostarczać lokalnych informacji o zagrożeniach chorobami i szkodnikami a przy tym  być aktualizowany na bieżąco.

Stale rosnąca liczba osób korzystających z serwisu skłoniła nas do rozszerzenia zarówno zakresu przekazywanych informacji do sadowników jak i sposobu ich przekazywania.  Liczba stacji meteorologicznych, z których korzystamy co roku rośnie. W sezonie 2007 dysponowaliśmy jedynie 18 stacjami. Obecnie sieć jaką dysponujemy liczy ich blisko 90. Są one zlokalizowane na terenie całego kraju.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną listę stacji meteorologicznych dostępnych w systemie Info-Karta.

komunikaty sadownicze agrosimex sms