Komunikat sadowniczy z dnia 10.04.2015 – wysiewy i infekcje parcha

Obserwacja dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzona dnia 9.04 wykazała, że na liściach wszystkich ocenianych odmian pseudotecja osiągnęły maksymalną dojrzałość, czyli 5 stopień rozwoju. Zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały zielonkawe do oliwkowego zabarwienie, co świadczy o ich dojrzałości i zdolności do wysiewów. Co potwierdziły pierwsze odnotowane zarodniki analizowane za pomocą urządzenia do monitoringu – Sporetrap w Błędowie. Jednak ilość zliczonych zarodników w ostatnich dniach była niewielka, znikome wysiewy nie stworzyły zagrożenia dokonania infekcji. Podczas ostatnich trzech dni odnotowano zaledwie 343 zarodniki workowe w m3. Zaistniała sytuacja potwierdza gotowość, zdolność oraz dojrzałość zarodników workowych do wysiewu.

W tym terminie również odnotowywano pseudotecja w 3 i 4 stopniu rozwoju według przyjętej skali bonitacyjnej, w tych stadiach rozwojowych zarodniki workowe znajdujące się w workach były dojrzałe co potwierdzała ich zielonkawo-oliwkowa barwa.

Dojrzałość zarodników a lokalizacja

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami worowymi jest w przypadku: odmiany ‘Idared’ (Skierniewice) w tym czasie 100 % badanych pseudotecjów wykazało maksymalną dojrzałość, a 92 % pseudotecjów odmiany ‘Ligol’ (Niemirowice) oraz ‘Ligol’ (Błędów) -27% znajdowało się w 5 stopniu rozwoju. Natomiast dynamika dojrzałości owocników w przypadku pozostałych odmian kształtowała się następująco: Gloster – 70%, Jonagold – 36% (Kazimierków k/Warki) oraz ‘Szampion’ (Koprzywna k/Białej Rawskiej) – 68%. Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na 40-50%.

Zagrożenia w najbliższym czasie

W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (optymalna 15 0C), opad deszczu lub też wysoka wilgotność powietrza mogą przyczynić się do pierwszych silnych infekcji pierwotnych. W związku powyższymi obserwacjami oraz prognozowanymi opadami deszczu właściwie na terenie całego kraju w niedzielę/poniedziałek – istnieje bardzo realne prawdopodobieństwo wystąpienia pierwszych znaczących/groźnych wysiewów i infekcji. W celu jak najlepszej ochrony zapobiegawczej zalecamy zabieg dziś lub jutro (sobota).

Po kilkudniowym ociepleniu przyśpieszy rozwój drzew, więc każdego dnia będzie przybywać nowej, niezabezpieczonej i wrażliwej na porażenie tkanki. Dlatego tak istotne jest, aby zabieg zapobiegawczy wykonać tuż przed opadami i zabezpieczyć maksymalną powierzchnię młodych liści.

Zalecenia:

Wariant 1

W sadach, gdzie wykonano do tej pory jeden zabieg miedziowy lub w ogóle nie było zabiegu:

  • Funguran A Plus NEW lub
  • Miedzian 50 WP lub
  • Cuproflox 380 SC (nawożenie + ochrona) lub
  • Verno (nawożenie + ochrona)

 + Delan 700 WG – 0,5 kg/ha

 Wariant 2

W sadach, gdzie do tej pory wykonano dwa zabiegi miedziowe:

Delan 700 WG 0,5 kg/ha

+ Fosfiron Cu 2,5 l/ha

+ Microthiol/Thiovit Jet (siarka) 5 kg/ha ochrona zapobiegawcza przed parchem i mączniakiem

+ odżywianie P + Cu + N

Fosforyny zawarte w nawozie Fosfiron Cu są doskonale pobierane przez korę, pąki i liście drzew, łatwo i szybko transportowane do miejsc gdzie są najbardziej potrzebne dostarczając energii niezbędnej do przemian biochemicznych w roślinie. Ponadto stymulują produkcję fitoaleksyn, zwiększając zdrowotność roślin i podwyższając skuteczność ochrony przed parchem, mączniakiem i innymi patogenami.

W przypadku obu wariantów polecamy dodatek jednego z pyretroidów, zwalczającego w tej fazie pierwsze mszyce i kwieciaki. W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi zabiegu olejami mineralnymi, informujemy że na bieżąco analizujemy rozwój przędziorka i jeśli nadejdzie odpowiednia faza rozwojowa szkodnika, zasygnalizujemy optymalny termin zabiegu olejami mineralnymi. Na obecną chwilę jest zdecydowanie zbyt wcześnie.

Karolina Felczak, Robert Binkiewicz

Info Karta