Komunikat sadowniczy z dn. 21.05.2013 r. – Program nawożenia porzeczek po kwitnieniu

W związku z bardzo niska zawartością azotu w glebach po zimie, co potwierdziły analizy ogrodnicze wykonane wczesną wiosną bezpośrednio po kwitnieniu należy zastosować Nitrabor, Tropicote, Saletra wapniowa czeska, Unika Calcium w dawce 100-150 kg/ha.

Poprawa kondycji roślinna plantacja porzeczek

W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu krzewów i owoców po kwitnieniu należy zastosować Rosaleaf 2, Rosasol 19-19-19 w dawce 3-4kg/ha, ASX Potas plus w dawce 2‑3 kg/ha, Fertigreen kombi oraz Azofol + siarczan magnezu + Mikrostar complex. W przypadku silnego ochłodzenia, kiedy temperatura spadnie poniżej 13 °C należy zastosować nawozy fosforowe Rosaleaf 1, Rosasol 8-50-12, w dawce 3-4kg/ha lub Fosfiron Mg w dawce 2‑3 l/ha, aby zapewnić dobre zaopatrzenie w fosfor, który jest podstawowym źródłem energii do wszystkich procesów życiowych.

Porzeczki a potas

Porzeczki wymagają dobrego zaopatrzenia w potas dlatego też w trakcie wzrostu owoców należy wykonać w zależności od kondycji plantacji i zastosowanego nawożenia 1-3 zabiegi nawozami wysokoptasowymi: Metalosate Potassium w dawce 2-4L/ha, Rosaleaf‑4(15‑10‑31), Rosasol 14-14-28, Rosasol 8-17-41, siarczan potasu dolistny K-leaf w dawce 2-4kg/ha.

Bor a owoce porzeczek

Oprysk nawozami borowymi wpływa korzystnie gromadzenie cukrów w owocach oraz na pobieranie wapnia, a co za tym idzie na jędrność i trwałość owoców. Po kwitnieniu celowe jest zastosowanie oprysku nawozami borowymi: Bolero 0,5–1 l/ha, Rheobor 1-2 l/ha lub Manni‑Plex B 2l/ha. Nowym rozwiązaniem jest nawóz ASX potas plus, nawóz wieloskładnikowy NPK 8-15-22 + 2 % B.

Niedobory żelaza i magnezu na plantacjach porzeczek

Porzeczki są bardzo wrażliwe na niedobór magnezu – podstawowego składnika chlorofilu oraz żelaza, które jest niezbędne do syntezy chlorofilu. Niedobory magnezu i żelaza nasilają się w lata suche, lub po obfitych opadach deszczu dlatego też w trakcie wegetacji należy wykonać 1-2 zabiegi nawozami: Azofol + siarczan magnezu + Mikrostar complex lub Mikrostar Fe. Jeżeli w poprzednich latach występowały silne niedobory tych składników warto zastosować Agrocean Mg i Metalosate Fe.

Wapń w uprawie porzeczek także ważny

Porzeczki mają mniejsze wymagania co do wapnia niż truskawki, maliny czy czereśnie ale wykonanie minimum 1-2 zabiegów nawozami wapniowymi jest jak najbardziej celowe. Do oprysków polecamy Metalosate Calcium, VIFLO Cal S, VIFLO azotowo-wapniowy, Agrocean Ca, Rosatop Ca. Zabiegi VIFLO Cal S warto kontynuować także po zbiorach owoców aby zapobiec przedwczesnej defoliacji liści.

Nawożenie po zbiorach owoców jagodowych

Głównym celem nawożenia porzeczek  po zbiorach owoców jest jak najdłuższe utrzymanie liści i prawidłowe przygotowanie drzew do zimy.

W tym celu należy wykonać:

  • 1-2 zabiegi nawozem VIFLO Cal S w dawce 3L/ha, nanosrebro zawarte w nawozie ogranicza rozwój chorób i lepsze natlenienie komórek roślinnych.
  • 1-2 zabiegi Azofol 5 l/ha + siarczan magnezu 6-8 kg/ha + Mikrostar complex 1 kg/ha.
  • 1 zabieg nawozem Rosasol 8-17-41 w dawce 3-4 kg/ha lub Metalosate Potassium 3-4 l/ha lub K-leaf w dawce 3-4kg/ha.
  • Przed opadnięciem liści należy poprawić zaopatrzenie w bor i cynk stosując: Zinc – 1L/ha, Bolero, Rheobor, Missibor, Borozinc

Polecane artykuły: