Komunikat sadwniczy BCS z dnia 08.07.2014 – szkodniki jabłoni

W dniu 08.07.2014 został wydany komunikat dotyczący ochrony jabłoni przed szkodnikami.

W wielu sadach można zaobserwować wzmożoną aktywność bawełnicy korówki (fot.1) Aktualnie trwają migracje tej mszycy na pędy wegetatywne. To odpowiedni moment na zastosowanie MOVENTO 100 SC.

Bawełnica korówka (Eriosoma lanigerum) to pluskwiak zwany również mszycą krwistą. W ciągu sezonu wegetacyjnego może rozwijać się nawet do 10-11 pokoleń. Dorosłe postacie pokryte są białym nalotem woskowym przypominającym watę. Mszyce wysysają soki, powodując tworzenie się pękających narośli na gałęziach. Larwy zimują głównie na szyjce korzeniowej, na korzeniach, w zakamarkach kory na pniach. Po opuszczeniu kryjówek zimowych, zasiedlają najchętniej odrosty korzeniowe, jak również ogonki liściowe, świeże miejsca po cięciu i pęknięcia kory.

Fot.1 Bawełnica korówka na rozecie oraz larwa złotooka żywiąca się mszycą /fot. T.Gasparski

Do zwalczania bawełnicy korówki odradzam stosowanie pyretroidów, gdyż silnie redukują populacje organizmów pożytecznych. Zalecam stosowanie wyłącznie preparatów selektywnych, bezpiecznych dla owadów pożytecznych. Movento 100 SC zaleca się stosowa w dawce do 2,25L/ha. Na drzewa o 3 metrowej koronie, dawka wody powinna wynosić 750L/ha. W przypadku, kiedy chroniona jest kwatera z młodszymi drzewkami, dawkę Movento 100 SC można przeliczyć na każdy metr wysokości korony. Tym samym na drzewa o koronie drzewa=2 metry można stosować 1,5l Movento 100 SC / 500 litrów wody.

Strategia zwalczania bawełnicy korówki uzależniona jest od presji szkodnika. W sytuacji, kiedy szkodnika nie jest zbyt wiele, najprawdopodobniej do zwalczania wystarczy wykonać 1 zabieg. Jednak, jeśli presja jest bardzo duża, co może się zdarzyć czasem tylko na konkretnej kwaterze (rzadko w całym sadzie), program ochrony przed bawełnicą powinien być oparty na co najmniej 2 zabiegach, stosując na przemian Movento 100 SC oraz preparat oparty o tiametoksam lub pirymikarb. Zabiegi powinny być wykonane w odstępach do 14 dni. I kilka dodatkowych informacji na temat stosowania Movento 100 SC:

Szybkość działania Brak działania knock down = na efekt stosowania należy poczekać kilka dni!
Długość działania Długość działania Movento zależy od wielu czynników jak: temperatury, wilgotności czy fizjologicznego stanu rośliny -i może wynosić 21 dni lub więcej
Sposób aplikacji Tylko nalistnie!
Działanie Systemicznie 2-kierunkowe

W ostatnim czasie zaobserwowałem wzmożoną aktywność także owocówki jabłkóweczki (fot.2 i 3). Jeżeli loty motyli są regularne, wówczas po 7-9 dniach od ich początku lotów wskazane będzie wykonanie zabiegu stosując np. Calypso 480 SC. Preparat ten należy zastosować wówczas w dawce 0,2 l/ha.

Fot.2 Motyle owocówki jabłkóweczki /fot. T.Gasparski

Stosując Calypso 480 SC zwalczymy również mszyce. Jeżeli w sadzie aktualnie nie obserwuje się mszyc (zalecam wcześniejszą lustrację) zgodnie z dobrą praktyką rolniczą wskazane jest sięgać po preparaty zwalczające motyle, jaja bądź też same gąsienice (patrz Program Ochrony Roślin Sadowniczych).

Fot.3 Gąsienica owocówki jabłkóweczki żerująca w jabłku / fot. T.Gasparski

Na południu Polski, drugi rok z rzędu stwierdza się obecność toczyka gruszowiaczka (fot.4). Zagrożenie ze strony tego szkodnika jest duże, o czym przekonało się w ubiegłym roku wielu sadowników. Toczyk gruszowiaczek to bardzo mały, niepozorny motyl. Jego gąsienice minują liście powodując powstawanie ciemnobrązowych plam. Silnie uszkodzone liście przedwcześnie opadają. Zwalczanie należy wykonać na podstawie obserwacji pułapek feromonowych. W czasie lotu motyli (po kilku dniach od ich początku) zaleca się stosowanie preparatów chloronikotynylowych np. Calypso 480 SC w dawce 0,1 l/ha. Po tygodniu od zastosowania pierwszego zabiegu, wskazane jest zastosować preparat acylomocznikowy, działający na syntezę chityny szkodnika. Jeżeli obserwowane będą dalsze loty toczyka, po tygodniu od zastosowania preparatu acylomocznikowego należy ponownie zastosować np. Calypso 480 SC w najniższej dawce tj. 0,1 l/ha

Fot.4 Gąsienice i miny toczyka gruszowiaczka / fot.T.Gasparski

W każdym przypadku zastosowania środka ochrony roślin proszę przestrzegać okresów KARENCJI i PREWENCJI, które zawsze podawane są na etykietach preparatów.