Komunikat sadowniczy z dnia 9.05.2018 – regulatory wzrostu

Przyrost jabłoni odpowiedni do zabiegu regalisem.

Doradca sadowniczy – Robert Binkiewicz opisuje aktualną sytuację rozwojową poszczególnych odmian jabłoni i określa konieczność wykonania zabiegów regulujących wzrost owców.

Czego dowiesz się z filmu?

– na jakich odmianach należy wykonać zabieg giberelinowy i w jakich warunkach należy go wykonać, aby był skuteczny?

– jak ograniczyć ordzawienia owoców?

– jaka jest aktualna wielkość zawiązków na odmianie – Gala, Szampion, Golden Delicious?

– na jakich odmianach jabłoni należny wykonać zabieg ograniczający wzrost?

– kiedy należy wykonać zabieg przerzedzania zawiązków?

– jak mierzyć zawiązki i jakiej wielkości zawiązki kwalifikują się do zabiegu globaryll ?

zawiązki owoców na jabłoni odm. Gala

 

Komunikat sadowniczy z dnia 9.05.2018 – regulatory wzrostu