Komunikat sadowniczy z dnia 8.06.2015 – szkodniki jabłoni i gruszy

W poniższym komunikacie opisano aktualne zagrożenia dla upraw jabłoni i gruszy. Opisano szkodliwość owocówki jabłkóweczki, zwójek i miodówki gruszowej.

owocówka jabłkóweczkaOwocówka jabłkóweczka i zwójki

Znaczące ocieplenie w ubiegłym tygodniu, sprzyja większej aktywności owocówki jabłkóweczki i zwójek. Regularny monitoring pułapek feromonowych pokazuje w większości lokalizacji w kraju (poza kilkoma wyjątkami) wzmożoną dynamikę lotów motyli owocówki jabłkóweczki oraz niektórych gatunków zwójek. W kilku punktach w ciągu kilku dni odłowiło się nawet 30-50 motyli owocówki. Świadczy to o dużym zagrożeniu tym szkodnikiem w danej lokalizacji. Sytuacja jest dość zmienna i są sady, w których owocówka nie stanowi problemu, co pokazują również odczyty z pułapek. Decyzję o zabiegu, powinien zatem podjąć każdy indywidualnie. Z grupy zwójek lokalnie odławia się siatkóweczka, ale nie jest to jeszcze szczyt lotów tego szkodnika. Dużo bardziej aktywne są zwójka koróweczka i przeziernik jabłoniowiec. W wielu sadach stanowią one duże zagrożenie i powodują straty żerując pod korą na pniach i pędach. Można więc połączyć obecnie zwalczanie owocówki z wybranymi gatunkami zwójkówek.Polecany jest zabieg w ciągu najbliższych kilku dni, który zabezpieczy składane jaja przed wylęgiem gąsienic.

Polecane preparaty to:

  • Rumo 30 WG / Steward 30 WG – 0,17-0,2 kg/ha
  • Affirm 95 SG  –  2,5-3 kg/ha
  • Coragen 200 SC  –  0,175  l/ha

Miodówka gruszowa

VertigoDrugą grupą szkodników, które obecnie stanowią duże zagrożenie, są miodówki gruszowe. Jest to właściwie kluczowy moment w ochronie w tym sezonie. Ciepła pogoda w ciągu ostatniego tygodnia sprzyjała aktywności osobników dorosłych, które złożyły dużą ilość jaj. Obecnie jaja te są w większości sadów gruszowych dojrzałe (kolor żółty lub pomarańczowy), co świadczy o tym że w najbliższych dniach rozpocznie się masowy wylęg larw. Nie można tej sytuacji „przespać”, bo możemy mieć duże problemy z miodówką gruszową latem.

W tej fazie rozwojowej szkodnika, polecamy zabieg jednym z produktów:

Vertigo 018 EC / Safran 018 EC – 0,75 l/ha.

Preparaty oparte na abamektynie są znane z dobrej skuteczności w zwalczaniu larw miodówek ale i innych szkodników. Preparaty te najszybciej zwalczają młode larwy, a więc te które za kilka dni się pojawią albo już są obecne w sadzie.  Należy pamiętać o tym, że abamektyna nie jest fotostabilna i promienie UV częściowo rozkładają substancję zanim zostanie ona pobrana wgłębnie przez roślinę. Zabieg zatem polecamy wykonać wieczorem. Do jeszcze lepszej skuteczności oraz wydłużenia działania wgłębnego polecamy dodatek adiuwantu PROLONGER w dawce  0,15-0,2  l/ha.

Vertigo i Safran poza miodówkami zwalczają również przędziorki, szpeciele i zwójki

Atilla SP – 7 kg/ha

Atilla SP – nowy środek, zarejestrowany do zwalczania miodówki gruszowej. Opracowana została specjalna formulacja, która zapewnia skuteczne zwalczanie osobników miodówki w różnych stadiach rozwojowych. W pierwszej fazie działa jako repelent, powodując, że osobniki dorosłe niechętnie składają jaja na opryskiwane pędy. Dodatkowo, Atilla wykazuje owadobójcze (wysuszające) działanie w stosunku do najmłodszych larw, redukując aktualną populację. Ostatecznie Atilla ogranicza powstawanie spadzi. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, bardzo ważne jest zastosowanie bloku 4 zabiegów. Skuteczność preparatu Atilla, z pewnością nie będzie zauważalna po jednym zabiegu.

Atilla jest produktem bezpiecznym, nie zalegającym w owocach, stąd nie ma ustanowionego dla niego maksymalnego poziomu pozostałości (MRL). Atilla, nie wpływa również niekorzystnie na rozwój drapieżców, takich jak Anthocoris lub Typhlodromus, dzięki czemu jest polecana w programach integrowanej ochrony.

Dzięki temu, że Atilla nie wykazuje pozostałości w owocach, można wykonywać zabiegi tuż przed zbiorami, które można również potraktować jako dokarmianie potasem.

Movento – 2,25 l/ha

Preparat bardzo skutecznie zwalcza larwy miodówek, mszyc, w tym bawełnicy korówki oraz innych szkodników. Dzięki systemicznemu działaniu w roślinie działa długo i skutecznie likwiduje uciążliwe szkodniki. Ważne jest to, aby preparat zastosować na kilka dni przed wylęgiem larw, ponieważ pełną skuteczność produkt osiąga po kilku dniach od zabiegu.

Pamiętajmy o stosowaniu większej ilości cieczy roboczej do zwalczania szkodników – 700-1000 l/ha

Robert Binkiewicz
Doradca Sadowniczy Agrosimex

iTrap baner do wpisów

Info Karta