Komunikat sadowniczy z dnia 6.08.2015 – ochrona śliw

W poniższym komunikacie przedstawiono aktualne zagrożenia dla upraw śliwy.

Owocówka śliwkóweczka – intensywne loty II pokolenia

Drugie pokolenie owocówki śliwkóweczki jest groźne, bo liczniejsze i bardziej płodne od pokolenia pierwszego, ponadto samice składają więcej jaj. Lot II pokolenia szkodnika trwa czasami do końca września, zwykle jednak liczne loty obserwowane są do połowy/końca sierpnia (owoce są narażone na uszkodzenia przez gąsienice drugiego pokolenia przez okres około 1,5 miesiąca)

Od kilku dni w wielu lokalizacjach odławia się ponad 100 motyli w ciągu kilku dni, czasami po jednej kontroli podłoga kwalifikuje się do wymiany. Przy tak wysokiej temperaturze rozwój jaj trwa bardzo krótko 6-8 dni. Dlatego zabieg zwalczający powinien być wykonany jak najszybciej. Jeżeli po wykonaniu opryskiwania liczba odławianych motyli w pułapkach nadal będzie wysoka, to po 2 tygodniach powinno się zaplanować powtórkę zabiegu, oczywiście w zależności od terminu zbioru odmiany i karencji zastosowanego insektycydu.

Zwalczanie owocówki śliwkóweczki

Opryskiwanie wykonuje się w trakcie masowego lotu motyli i składania jaj.

Preparaty o 14 dniowej karencji

 • Dimilin 480 SC – 0,4 l/ha
 • Calypso 480 SC – 0,2 l/ha
 • Mospilan 20 SP – 0,2 kg/ha

Preparat o 7 dniowej karencji

 • Runner 240 SC – 0,5 l/ha

Przędziorki

Na odmianach, na których przędziorki przekroczyły próg zagrożenia (na początku sierpnia jest to powyżej 7 szt. form ruchomych/liść) a owoce będą zbierane nie wcześniej niż po 14 dniach konieczne jest zwalczanie.

Zwalczanie przędziorków

 • Ortus 05 SC (1 l/ha) + zwilżacz Flipper
 • Envidor 240 SC – 0,4l/ha

Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

brunatna zgnilizna drzew pestkowychSucha pogoda nie sprzyja chorobie, nie mniej na odmianach wrażliwych, w rejonach -po przejściu opadów deszczu czy w sytuacji uszkodzeń owoców przez grad, konieczne jest zabezpieczenie wybranych kwater. W okresie dojrzewania poszczególnych odmian należy zwracać uwagę na karencję stosowanych fungicydów.

Zwalczanie brunatnej zgnilizny drzew pestkowych

 • Topsin M 500 SC – dawka 1,5 l/ha (jednocześnie ogranicza dziurkowatość liści drzew pestkowych),
 • tebukonazole – zgodnie z rejestracją – dawka 0,75/ha,
 • Switch 62,5 WG – dawka 0,6-1,0/ha,
 • Signum 33 WG – 0,75/ha

Wszystkie mają 7 dni karencji, poza Topsinem M 500 SC – 14 dni karencji.

Stosować rotację preparatów należących do różnych grup chemicznych (IBE stosować przemiennie z fungicydami: Topsin M 500 SC, Switch 62,5 WG i Signum 33 WG)

Nawożenie dolistne wapniem

folanxPolecamy 2-3 zabiegi nawozami wapniowymi w okresie dojrzewania owoców-ograniczają pękanie śliwek i zwiększają ich jędrność:

 • Folanx 29 Ca – zawiera mrówczan wapnia i szybko wchłaniany jest przez rośliny, zapewnia doskonały transport Ca do wszystkich części roślin, dawka 2,5 kg/m wysokości korony (40,6 % CaO , 500 g Ca w 1 kg preparatu)
 • Metalosate Calcium – dolistny nawóz wapniowy, w którym Ca jest skompleksowany aminokwasami, dawka 1,5-2,0 l/ha
 • VifloCal S zawierające wapń i nanosrebro, które dodatkowo stymuluje mechanizmy obronne drzew, jest to unikalne połączenie wapnia i srebra w technologii mikrocząstkowej 3 l/ha 2-3 razy przed zbiorami i 1-2 razy po zbiorach
 • Agroocean Ca z ekstraktem z alg morskich dawka 3 l/ha
 • Rosatop Ca roztwór azotanu wapnia z Mg i mikro 5 l/ha
 • Rosacal plus w postaci chlorku wapnia 5-8 l/ha

Barbara Błaszczyńska
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta