Komunikat sadowniczy z dnia 4.04.2016 – parch

zarodniki workoweNa dzień dzisiejszy mówimy już o dojrzałości 65-70% zarodników workowych gotowych do wysiewu. Wystarczy wilgotność powietrza powyżej 75% -80% lub niewielki opad, która spowoduje znaczący wysiew zarodników, a tym samym infekcję. Poniżej zamieszczono obserwacje rozwoju V.inequalis z dnia 4.04.2016 r.

Obserwacja dynamiki rozwoju pseudotecji grzyba Venturia inaequalis przeprowadzona dnia 4.04 wykazała, że na liściach wszystkich ocenianych odmian pseudotecja osiągnęły maksymalną dojrzałość, czyli 5 stadium rozwoju, a także odnotowano zdecydowanie mniejszą ilość owocników w 4 stadium rozwoju. Zarodniki workowe znajdujące się w workach posiadały zielonkawe do oliwkowego zabarwienie, co świadczy o ich dojrzałości i zdolności do wysiewów. Co potwierdziły pierwsze odnotowane zarodniki analizowane za pomocą urządzenia do monitoringu – Sporetrap. Jednak  ilość zliczonych zarodników w ostatnich dniach była niewielka, znikome wysiewy nie stworzyły zagrożenia dokonania infekcji. Zaistniała sytuacja potwierdza gotowość, zdolność oraz dojrzałość zarodników workowych do wysiewu w najbliższych dniach. Wysoka wilgotność powietrza powoduje samoczynne uwalniane się zarodników workowych z worków.

Podczas analizy dojrzałości pseudotecjów na 100 owocnikach z każdej odmiany odnotowano, że najwięcej wypełnionych workami z dojrzałymi zarodnikami worowymi jest w przypadku: odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) w tym czasie 91 % badanych pseudotecjów wykazało maksymalną dojrzałość w przypadku odmiany ‘Gala’ (Potycz), a 90 % pseudotecjów odmiany ‘Ligol’ (Niemirowice) oraz ‘Sampion’ (Koprzywna) – 90% znajdowało się w 5 stopniu rozwoju. Natomiast dynamika dojrzałości owocników w przypadku pozostałych odmian kształtowała się następująco: Gloster (Kazimierków) – 88%, Jonagold – 88% (Wola Łęczeszycka) oraz ‘Idared’ (Błędów) – 86%.

Gala Kosztela Ligol Szampion

W przypadku IV stadium rozwoju tj. owocnik z 10-30% worków z zarodnikami workowymi. Najwięcej było ich na odmianie ‘Idared’ (Błędów) – 14%, ‘Jonagold’(Wola Łęczeszycka) i ‘Gloster’ (Kazimierków) po 12%. W przypadku odmiany ‘Sampion’ (Koprzywna) i ‘Ligol’ (Niemirowice) po 10%. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju było na odmianie ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 8% oraz ‘Gala’ (Potycz) – 9%.

Jonagold Idaret Gloster

Aktualnie wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na 65-70%. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (optymalna 15C), opad deszczu lub też wysoka wilgotność powietrza mogą przyczynić się do pierwszych silnych wysiewów i infekcji pierwotnych.

Karolina Felczak