Komunikat sadowniczy z dnia 31.05.2017r.- nasionnice, mszyce

Na niektórych, cieplejszych stanowiskach w sadach czereśniowych odławiają się pierwsze muchy nasionnic. Nie oznacza to jeszcze konieczności przeprowadzenia zabiegu zwalczającego. Muchy nasionnic w sadach wiśniowych prawdopodobnie pojawią się w najbliższych dniach, sprzyja temu bardzo ciepła pogoda. Loty nasilają się najczęściej w drugiej połowie czerwca oraz w lipcu i w zależności od sezonu, trwają nawet dwa miesiące.

Pierwsze nasionnice

Nasionnice

Pierwsze nasionnice pojawiają się najpierw w sadach czereśniowych na cieplejszych stanowiskach (w pierwszej kolejności jaja składane są na odmianach od drugiego/trzeciego tygodnia dojrzewania czereśni). Nieco później muchy obserwowane są na późnych odmianach czereśni i w sadach wiśniowych. Muchy wykonują w skórce owocu podłużne nacięcie, poprzez które samica wprowadza do jego wnętrza jedno jajo. Najczęściej na jeden owoc przypada tylko jedno jajo, ale przy dużej liczebności nasionnic i jednocześnie słabym owocowaniu ( w tym sezonie z powodu przymrozków), samica potrafi złożyć 2 lub nawet 3 jaja w jeden owoc. Presja nasionnic w sadach z ograniczonym plonowaniem może być więc w tym roku większa.

Regularne prowadzenie monitoringu ma znaczący wpływ na efekt końcowy walki z nasionnicami. Niezbędne do tego są żółte pułapki lepowe, które powinny wisieć w każdym sadzie czereśniowym i wiśniowym, gdyż loty w poszczególnych lokalizacjach mogą rozpoczynać się w różnych terminach i mieć inny przebieg.
Pułapki przegląda się 2 razy w tygodniu, aby stwierdzić, kiedy rozpoczynają się regularne loty, gdyż pierwszy zabieg zwalczający przeprowadza się dopiero po 5-7 dniach regularnego odłowu much w pułapkach (co 2 dni na pułapkach odławiają się kolejne 1-2 nasionnice). Za każdym razem należy usuwać pincetą muchy nasionnic i zapisywać ich
liczbę.

Próg zagrożenia – to stwierdzenie średnio dwóch much na pułapce. Często sadownicy rozpoczynają ochronę zbyt wcześnie, po stwierdzeniu pojedynczych much w pułapkach, zanim pojawi się realne zagrożenie, a to „przychodzi” zazwyczaj nieco później, kiedy zielone owoce zaczynają się przebarwiać na żółty kolor. Największe zagrożenie jest w momencie, kiedy owoce przebarwiają się na kolor żółty, ale nie należy lekceważyć ewentualnych wcześniejszych, intensywnych lotów.

Polecane insektycydy to:
Kobe/Mospilan 20 SP dawka 0,125 l/ha, karencja 14 dni
Calypso 480 SC – dawka 0,2 l/ha, karencja 14 dni
Movento 100 EC–stosujemy w dawce uzależnionej od wysokości korony – 0,75 l/m wysokości korony a 2,25 l/ha, zaleca się go do pierwszych zabiegów ze względu na najdłuższa 21 dniową karencję
-pyretroid z deltametryną (zgodnie z rejestracją), nie poleca się pyretroidów do pierwszych 2-ch zabiegów, sięgamy po to rozwiązanie, jeśli duże zagrożenie nasionnicami będzie utrzymywało się do zbiorów owoców (pyretroid ma bowiem najkrótszą 7 dniową karencję), ale aplikacja jest możliwa, jeśli w ciągu dnia temperatura będzie niższa niż 20C (pyretroidy działają kontaktowo, jedynie na latające muchy, a nie zniszczą wylęgających się larw w owocach, w których zostały złożone już jaja).
Polecamy dodatek zwilżacza Flipper (poza Movento 100 EC), który poprawia efektywność zabiegu.

Movento ma bardzo dobre działanie systemiczne (pod warunkiem wykonania opryskiwania w temperaturze powyżej 16°C i wyższej wilgotności powietrza) i skutecznie niszczy wylęgające się larwy w owocach. Można go zastosować do dwóch razy w sezonie, ale z powodu trzytygodniowego okresu karencji, takie rozwiązanie jest możliwe tylko na odmianach najpóźniej dojrzewających.

W sadach czereśniowych niekiedy potrzebne jest wykonanie nawet 3–4 zabiegów w sezonie, natomiast w wiśniowych – z reguły wystarczają 2–3 zabiegi.
Należy uwzględnić otoczenie sadu, gdyż sąsiedztwo tych zaniedbanych potęguje presję szkodników i będzie wymagało zintensyfikowania ochrony. Przy 3-4 krotnej liczbie zabiegów trzeba pamiętać o właściwej rotacji preparatów.
Ponieważ ograniczona jest rotacja produktów, które (poza pyretroidami, które są mało przydatne latem) należą do 2-ch grup chemicznych, każdy zabieg na nasionnice powinien być dobrze przemyślany i w pełni uzasadniony!
Jeśli czwartego czy piątego dnia od przeprowadzenia opryskiwania, muchy nadal będą się odławiać w pułapkach, to w przypadku zastosowania wcześniej jednego z insektycydów z grupy neonikotynoidów, opryskiwanie należy powtórzyć po 8–10 dniach, a w razie zastosowania Movento – po ok. 14 dniach.
Technika zabiegu- W podniesieniu skuteczności walki z nasionnicami bardzo ważna jest technika zabiegów, a więc dobre pokrycie cieczą opryskową wnętrza korony i szczególnie jej górnych partii. Dokładne zabezpieczenie wierzchołków drzew jest bardzo istotne, gdyż tam samice składają najchętniej i najwięcej jaj, preferują bowiem miejsca nasłonecznione.

Mszyca wiśniowo-przytuliowa (czereśniowa)

W sadach nie chronionych po kwitnieniu, obserwuje się miejscami już bardzo duże kolonie mszyc.
Próg zagrożenia: Mszyca czereśniowa jest wektorem chorób wirusowych, dlatego tak ważne są regularnie, co 14 dni wykonywane lustracje sadu do lipca włącznie, za każdym razem przeglądając ulistnienie 50 losowo wybranych drzew.
Próg zagrożenia jest bardzo niski – to tylko 1 drzewo z koloniami mszyc!

Kolonie mszyc w niektórych sadach są już bardzo liczne, o czym świadczą poskręcane silnie
liście.

Jeśli nie będziemy kontrolować populacji mszyc po kwitnieniu, ich presja w okresie wzrostu zawiązków może być bardzo duża, co utrudni walkę z tym szkodnikiem i może obniżyć jakość owoców.
Zwalczanie – Opryskiwanie powinno się wykonać jak najszybciej po zauważeniu kolonii mszyc. Jest to bardzo ważne, gdyż zabieg wykonany odpowiednio wcześnie jest bardziej skuteczny, niż ten spóźniony, gdy mszyca będzie schowana w skręconych liściach. Wówczas spada skuteczność ochrony chemicznej.
Obecnie termin zwalczania mszyc powinien być skorelowany z terminem walki z nasionnicami.

Sady czereśniowe:
Kobe/Mospilan 20 SP dawka 0,125 kg/ha
– pyretroid z deltametryną np. Decis Mega 50 EW dawka 0,15-0,25 l /ha
Movento 100 EC w dawce 2,25 /ha (0,75 na metr bieżący korony)

Sady wiśniowe:
Calypso 480 SC – dawka 0,2 l/ha
Kobe/Mospilan 20 SP – dawka 0,125 kg/ha
– Pyretroid z deltametryną – np. Decis Mega 50 EW dawka 0,15-0,25 l /ha
zgodnie z rejestracją
Movento 100 EC w dawce 2,25 /ha (0,75 na metr bieżący korony)

Dla poprawy skuteczności zabiegu polecamy dodatek zwilżacza np. Flipper/Hiperion (poza Movento 100 EC)
Flipper jest polecany do łącznego stosowania z insektycydami, fungicydami, nawozami dolistnymi, herbicydami oraz regulatorami wzrostu roślin. Zapewnia szybkie zwilżenie, penetrację i pokrycie roślin.
Dawka preparatu FLIPPER – 150-200 ml/ha.

Barbara Błaszczyńska Doradca Sadowniczy