Komunikat sadowniczy z dnia 31.03.2014 – Regulacja zachwaszczenia na plantacji truskawek

Zastosowanie herbicydów należy zaplanować w okresie do kwitnienia, gdyż w fazie kwitnienia aż do zakończenia zbiorów będzie to już niemożliwe.
Planowanie wiosną strategii zwalczania chwastów będzie zależało od tego, czy producent zastosował na plantacji herbicyd doglebowy w okresie jesienno-zimowym. Jeśli ten był aplikowany, wiosną można postąpić dwojako.
Nie wykonując wiosną uprawki mechanicznej w międzyrzędziach (pobudzają one bowiem kiełkowanie chwastów) aplikuje się kolejny herbicyd doglebowy, aby wspomóc działanie tego zastosowanego jesienią. Daje to bardzo dobre efekty w praktyce. Powinno się wówczas przestrzegać zasady rotacji preparatów, tak, aby zabiegi nie były wykonywane (jesienią i wiosną) tym samym środkiem ( lub zawierającym tę samą substancję aktywną). Brak zmianowania prowadzi bowiem do masowego wystąpienia gatunków słabiej zwalczanych. Jeśli jednak zabieg jesienny i wiosenny będzie wykonany z użyciem tego samego herbicydu nie można przekraczać równowartości maksymalnej jednorazowej dawki.

Obraz2 (1)
Jeśli jesienią nie zastosowano herbicydu doglebowego, lub jego działanie okazało się krótkotrwałe i niewystarczające, wiosną na plantacji bardzo często występują siewki chwastów, które kontynuowały swój rozwój w okresach odwilży zimą i na przedwiośniu np. gwiazdnica pospolita. Wiosną znajdują się często w zbyt zaawansowanej fazie rozwojowej do stosowania herbicydów. Konieczne jest wówczas wzruszenie gleby poprzez mechaniczne i ręczne opielenie plantacji (zarówno w międzyrzędziach jak i w rzędach roślin) i dopiero po tym zabiegu aplikuje się herbicyd doglebowy (przed wschodami chwastów) lub dolistny (tuż przed lub zaraz po wschodach chwastów).

Na plantacjach truskawek – w przypadku chwastów dwuliściennych najważniejsze są zabiegi zapobiegające ich wschodom, a więc profilaktyka poprzez stosowanie herbicydów doglebowych.

Herbicydy doglebowe – polecane na plantacje truskawek to:

Devrinol 80 WP, Azotop New.

Devrinol wnika do rośliny poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych.
Chwasty wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, iglica pospolita,komosa biała, pokrzywa żegawka, rdest powojowaty, rdest plamisty,rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: gorczyca polna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty,samosiewy zbóż, tasznik pospolity, (słabo zwalcza samosiewy zbóż
kiełkujące z głębszych warstw gleby).
Chwasty odporne np.: fiołek polny, dymnica pospolita, jasnoty, perz właściwy, psianka czarna oraz chwasty jednoliścienne i dwuliścienne wieloletnie głęboko
korzeniące się.
Zalecana dawka na plantacjach owocujących (jednorocznych i starszych) 4-6 l/ha a na plantacjach nowo założonych 2-4 l/ha. Górne z polecanych dawek stosuje się przy dużym zachwaszczeniu, występowaniu gatunków trudniej zwalczanych przez dany herbicyd oraz na cięższych glebach.

Preparaty doglebowe należy stosować ostrożnie, zwłaszcza na plantacjach młodych i na lekkich glebach, koniecznie dopiero po wytworzeniu przez truskawki korzeni przybyszowych. Niewłaściwie zastosowany herbicyd może uszkodzić truskawki.

Herbicydy pobierane przez liście i korzenie to

Goltix Compact 90 WG i Beetup Trio 180 SC

Tuż przed wschodami lub na wschodzące chwasty w fazie liścienie-2-3 liście właściwe poleca się Goltix Compact 90 WG, pobierany nie tylko przez korzenie, ale również liście chwastów (nie polecany jednak dla odm. Elsanta ).Jeśli zastosujemy herbicyd zbyt późno – spadnie efektywność zabiegu. Herbicyd ten zwalcza wiele jednorocznych gatunków chwastów dwuliściennych i niektóre jednoliścienne. Polecane dawki: 3 kg/ha lub dwukrotnie po 0,6 0,8 l/ha niezależnie od wieku plantacji
Chwasty wrażliwe np.: gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, przytulia czepna, szarłat szorstki, tasznik pospolity, tobołki polne, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: perz właściwy, rumian polny, samosiewy rzepaku.
Chwasty odporne np.: chwastnica jednostronna, rdest powojowaty, ostrożeń polny.
Bardzo dobre są również mieszaniny herbicydów: Goltix Compact 90 WG + Azotop New 80 WP. Dzięki temu uzyskuje się dodatkowe poszerzenie spektrum zwalczanych chwastów.

Na kiełkujące chwasty roczne dwuliścienne i niektóre jednoliścienne, najlepiej bezpośrednio po wschodach, w fazie liścieni można również zastosować herbicyd Beetup Trio 180 SC – zawierający 3 substancje aktywne. Środek pobierany jest przez liście i korzenie chwastów. Poleca się dawki dzielone 3 x po 1,5 l/ha, co wydłuży okres działania herbicydu lub 2x po 2,0 l/ha – bezpośrednio po wschodach chwastów i powtórzony po 7-14 dniach (pierwszy zabieg można przeprowadzić już po tygodniu od sadzenia)
Chwasty wrażliwe: fiołek polny, tasznik pospolity, tobołki polne, przetacznik perski, przytulia czepna, gwiazdnica pospolita.
Chwasty średnio wrażliwe: komosa biała, rdest powojowaty.
Chwasty średnio odporne: samosiewy rzepaku.

Herbicyd na nieco starsze chwasty Cliophar 300 SL

Cliophar 300 SL polecany jest po wschodach/na intensywnie rosnące chwasty dwuliścienne, od fazy 2-3 liści do fazy rozety. Dawka zalecana 0,35-0,4 l/ha. Jest to środek dolistny o działaniu układowym, selektywny dla truskawki.
Chwasty wrażliwe np.: ambrozja bylicowata, blekot pospolity, chaber bławatek, dymnica pospolita, koniczyny, maruna bezwonna, mlecz zwyczajny, mniszek pospolity, ostrożeń polny, podbiał pospolity, psianka czarna, rdest powojowy, rumian polny, rumianek pospolity, starzec zwyczajny, tatarka, żółtlica drobnokwiatowa.
Chwasty średnio wrażliwe np.: pozostałe gatunki dwuliścienne.
Chwasty odporne np.: chwasty jednoliścienne, gorczyca polna, rzodkiew świrzepa, samosiewy rzepaku, tasznik pospolity, tobołki polne.
O tym , jaki herbicyd wybierze producent powinien decydować skład gatunkowy zbiorowiska chwastów, występujący wcześniej na danym polu, a wówczas bardzo pomocna może być tabela wrażliwości chwastów na herbicydy (zamieszczona w „Programie ochrony roślin sadowniczych”).