Komunikat sadowniczy z dnia 30.03.2017r.- parch jabłoni

Czynności, które prowadzą Doradcy Sadowniczy Agrosimex, pozwalają bardzo precyzyjnie określić zagrożenie ze strony parcha. Zarówno wykorzystanie profesjonalnych urządzeń, jak i doświadczenie zespołu pozwala na przygotowywanie i przesyłanie Państwu precyzyjnych informacji o zagrożeniu.

Etapy i czynności w ramach monitoringu i sygalizacji zagrożenia parchem jabłoni:
❖ Każdego roku od początku marca, prowadzone są cotygodniowe obserwacje stopnia i tempa rozwoju parcha w starych liściach. Raz w tygodniu liście pobierane są z kilku reprezentatywnych lokalizacji i poddawane ocenie mikroskopowej pod kątem wytworzenia worków w owocnikach, a następnie wypełnienia ich zarodnikami workowymi oraz stopnia ich dojrzałości.
❖ W momencie pojawienia się pierwszych dojrzałych i gotowych do wysiewów zarodników, wystawiane są do sadów dwa Sporetrapy – tzw. łapacze zarodników. Jeden pracuje w trybie tygodniowym, a drugi w dobowym. W każdej chwili po nawet najmniejszym opadzie lub intensywnej rosie, analizowane są dane z tych urządzeń i liczone w szt. zarodniki, które się wysiały. Informacja o sile wysiewu przekazywana jest następnie w komunikacie. Są to realne dane nt. wysiewów, a nie symulacje komputerowe.
❖ Stacje meteorologiczne- rozmieszczone we wszystkich regionach sadowniczych w kraju, profesjonalne stacje meteorologiczne iMetos, Austriackiej firmy Pessl, monitorują przebieg warunków pogodowych, a specjalny model chorobowy sygnalizuje infekcję, jeśli wystąpią wszystkie niezbędne do tego czynniki. Model chorobowy jest bardzo precyzyjny i wskazuje nawet najmniejszą infekcję.
❖ Obserwacje kilka razy dziennie prognozy pogody, do tego aby określić zagrożenie opadami i infekcją, dzięki czemu możliwe jest wysłanie komunikatu ostrzegawczego i zapobiegawczego.

Przechwytywanie
Stacja meterologiczna iMetos, Sporetrap

Na podstawie obserwacji z tego tygodnia, stwierdzilismy wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na ok. 40%. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (ok. 15 0C) oraz przede wszystkim opad deszczu mogą przyczynić się do wystąpienia pierwszych wysiewów, a tym samym pierwszych infekcji pierwotnych.
Zmiana koloru zarodników workowych na kolor jasnozielony zbiega się w tym momencie z rozwojem tkanki zielonej na drzewach jabłoni. W związku z tym należy mieć na uwadze, że w tym tygodniu powinny być wykonane już pierwsze zabiegi preparatami miedziowymi, ponieważ nawet nieznaczne pierwsze wysiewy zarodników workowych, mogą powodować zagrożenie, którego nie powinno się bagatelizować.
Polecamy jak najszybciej wykonanie zabiegu zapobiegawczego opartego na miedzi. Paleta produktów miedziowych jest szeroka, począwszy od tlenku miedzi (Nordox), zapewniającego najlepsze pokrycie i przyczepność, po tradycyjną formulację tlenochlorku (Miedź Plus):
Nordox 75 WG 1 kg/ha
Cuproflox 70 1 l/ha (nawóz miedziowy)
Cuproflow 375 SC 2 l/ha
Neoram 37,5 WG 2 kg/ha
Miedź Plus 50 WP 1,5 kg/ha (nawóz miedziowy)
Funguran A Plus NEW 50 WP 1,5 kg/ha,5 kg/ha
Zabieg jednym z preparatów miedziowych, jednocześnie zabezpieczy jabłonie przed zarazą ogniową oraz ograniczy rozwój chorób kory i drewna.
Robert Binkiewicz, Agrosimex., Karolina Felczak, Instytut Agronomiczny Fertico