Komunikat sadowniczy z dnia 30.03.2016 – parch jabłoni

9gDział doradztwa Agrosimex na bieżąco monitoruje cykl rozwojowy parcha jabłoni. Są już dostępne najnowsze wyniki obserwacji – z dnia 30.03.2016 r.

W ostatnim terminie obserwacji 30.03 po deszczowym weekendzie i temperaturze oscylującej w granicach 10-15 C badane pseudotecja kwalifikowano głównie do 3 stadiów rozwojowych według przyjętej skali bonitacyjnej tj. 3, 4 i 5 stadium. Najwięcej pseudotecjów w 5 stadium rozwoju tj. z ponad 30% workami z zarodnikami workowymi zaklasyfikowano w przypadku odmiany ‘Kosztela’ – 82 %, ‘Sampion’ (Koprzywna) – 86%, ‘Gala’(Potycz) – 82%  oraz ‘Ligol’ (Niemirowice) i ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) po 87%. Najmniej zaś na odmianie ‘Idared’ (Błędów)- 74% oraz ‘Gloster’ (Kazimierków) – 78%.

Kosztela Ligol Szampion

 

W tym czasie również bardzo dużo owocników znajdowało się w 4 stadium rozwoju tj. owocnik z 10-30% worków z zarodnikami workowymi. Najwięcej był ich na odmianie ‘Gloster’ (Kazimierków) – 22%, ‘Idared’ (Błędów) – 25%. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano na odmianie ‘Sampion’ (Koprzywna) – 14% i ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) – 18% oraz ‘Gala’ (Potycz) -17%. Najmniej zaś owocników w tym stadium znajduje się na odmianie ‘Sampion’ (Koprzywna) – 14%, ‘Ligol’ (Niemirowice) – 11% oraz ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) – 13%.

Gala Gloster

Natomiast w stadium 3 rozwoju owocników grzyba, pseudotecja odnotowano na odmianach: ‘Ligol’ (Niemirowice)- 2%, ‘Gala’ (Potycz)- 1% oraz ‘Idared’ (Błędów) – 1%.  Nie odnotowano owocników w tym stadium rozwoju w przypadku odmiany ‘Sampion’ (Koprzywna) i ‘Kosztela (Nowy Dwór), ‘Gloster’ (Kazimierków) oraz ‘Jonagold” (Wola Łęczeszycka).

Jonagold Idared

Zarodniki workowe w dniu wykonywania obserwacji posiadały barwę zielonkawą do jasnooliwkowej. Zmiana koloru zabarwienia zarodników, świadczy o procesie osiągania dojrzałości i gotowości do wysiewu w najbliższych dniach przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis.

Na dzień dzisiejszy wypełnienie owocników workami z zarodnikami workowymi zdolnymi do infekcji oceniane jest na ok. 45 %. W najbliższym czasie przy sprzyjających warunkach tj. temperatura (ok. 15 C) oraz przede wszystkim opad deszczu mogą przyczynić się do wystąpienia pierwszych silnych infekcji pierwotnych.

Sporetrap

Podczas prowadzonej obserwacji wysiewów zarodników workowych (tj. 29/30 marca) odnotowano 100 zarodników workowych w m3. Jest to bardzo niewielka liczba, która nie stanowi znacznego zagrożenia – jednak należy przedsięwziąć odpowiednie działania zabezpieczające młode rozwijające się tkanki zielone z racji sprzyjających warunków pogodowych. Ponadto zarodniki posiadają już  typowy  kolor  świadczący o ich dojrzałości i gotowości do infekcji.

Karlona Felczak

Infokarta