Komunikat sadowniczy z dnia 29.04.2014 – Zwalczanie przędziorków na truskawce przed kwitnieniem

Przed początkiem kwitnienia może być potrzebne zwalczanie przędziorka na truskawce, poprzedzone lustracją roślin, dla oceny faktycznego zagrożenia.

Przędziorek nie wymaga zwalczania na wszystkich plantacjach i w każdym roku. Dlatego tak ważna jest lustracja plantacji co 2 tygodnie, w celu monitorowania jego rozwoju i skutecznego zwalczania. Pomocna w poszukiwaniach tego drobnego pajęczaka jest lupa.

Niestety, wciąż wielu producentów nie potrafi w odpowiednim czasie trafnie ocenić zagrożenia ze strony tego szkodnika. Próg zagrożenia przed kwitnieniem to 2 stadia ruchome na 1 listek liścia złożonego, w czterech próbach po 50 wyrośniętych liści zebranych po jednym z rośliny.

Objawy żerowania przędziorka

Na górnej stronie blaszki zasiedlonego liścia powstają małe, później większe, zlewające się żółte plamy, które mogą pokrywać znaczną część liścia. Brzegi silnie uszkodzonych liści zawijają się do góry, a liście stopniowo brązowieją i zasychają.

Na dolnej stronie liścia w miejscach żerowania przędziorków pojawia się delikatna pajęczyna produkowana przez szkodnika. Jeśli przędziorek wystąpi masowo rośliny są osłabione, obniżony jest ich plon i pogorszona jakość owoców.

Jeśli na plantacji nie przeprowadzi się w odpowiednim czasie zwalczania chemicznego lub będzie ono podjęte zbyt późno, rośliny są bardzo osłabione.

Zalecenia ochrony

W aktualnie obowiązującym PORS paleta akarycydów jest bardzo uszczuplona, obecnie istnieje możliwość zwalczanie tego szkodnika na zagrożonych plantacjach preparatem Ortus 05 SC w dawce 2 l/ha, najlepiej łącznie ze zwilżaczem Flipper. Zabieg ten ograniczy jednocześnie roztocza truskawkowca, jeśli ten występuje na plantacji. SANMITE 20WP jedyny produkt o działaniu gazowym do zwalczania roztocza truskawkowego oraz przędziorków.

Objawy żerowania roztocza

Uszkodzone rośliny są skarłowaciałe, zahamowane we wzroście. Najmłodsze listki słabo rosną, są drobne, pomarszczone, jaśniej zabarwione, na krótkich ogonkach liściowych. Z silnie zniszczonych kwiatów i zawiązków nie powstają owoce. Owoce drobne, twarde, słabo wybarwione, kwaśne.

Technika zabiegów

Najpowszechniej stosowanym rodzajem opryskiwacza rzędowego jest belka „Fragaria” wyposażona w ramki, z których każda opryskuje jeden rząd przy użyciu trzech lub czterech rozpylaczy. Dzięki temu rośliny opryskiwane są z góry i z boków. Rozwiązanie to zapewnia dobrą penetrację roślin i równomierność naniesienia cieczy w ich wnętrzu.

Stosowane dawki cieczy wynoszą od 400 do 600 l/ha. Opryskiwacze typu „Fragaria” wyposażane są w rozpylacze wirowe lub płaskostrumieniowe. Odpowienie będą również specjalistyczne opryskiwacze do upraw rzędowych z pomocniczym strumieniem powietrza (PSP).