Komunikat sadowniczy z dnia 27.03.2017r.- truskawka

Zwalczanie chwastów wiosną na plantacjach truskawek

Na plantacjach truskawek konieczne jest ograniczenie konkurencyjności chwastów do takiego poziomu, który zapewni uprawianym roślinom prawidłową kondycję i dobre plonowanie. Nadmierne zachwaszczenie powoduje bezpośrednie i pośrednie straty w plonach, a jego niekorzystny wpływ może być przeniesiony także na następny sezon wegetacyjny.

Niekontrolowany rozwój chwastów to jeden z czynników ograniczający plonowanie i pośrednio również jakość owoców.
Niekontrolowany rozwój chwastów to jeden z czynników ograniczający plonowanie i
pośrednio również jakość owoców.

Ponieważ ubywa herbicydów zarejestrowanych w truskawkach, a ponadto nie zawsze są one obojętne dla niektórych odmian, najlepsze efekty w regulacji zachwaszczenia daje łączenie metody mechanicznej (uprawa gleby i pielenie), chemicznych i agrotechnicznej (np. ściółkowanie gleby słomą rzepakową lub zbożową). Żadna metoda „solo” nie jest z reguły wystarczająco skuteczna.

Najtańszą, najbardziej wygodną i efektywną jest metoda chemiczna -to podstawowe rozwiązanie na większych plantacjach szczególnie odmian przemysłowych. Na plantacjach odmian deserowych, z których część cechuje się większą wrażliwością na herbicydy, metodę chemiczną stosuje się uzupełniająco, obok wszystkich innych polecanych w regulacji zachwaszczania.

 

Trzeba jednak pamiętać, że zarówno zbyt częste stosowanie herbicydów jak i kilkakrotna uprawa gleby (systematycznie prowadzone, szczególnie z wykorzystaniem pielników aktywnych, prowadzi do degradacji gleby) negatywnie wpływają na rozwój roślin i wysokość plonów. Progi szkodliwości chwastów- ich przekroczenie oznacza już negatywne konsekwencje wpływające na wielkość i jakość plonu: na nowo sadzonej plantacji próg szkodliwości chwastów to pokrycie gleby na poziomie 30-50%, z kolei na plantacji przynajmniej dwuletniej -pokrycie gleby chwastami wyższe niż 50%, przy wysokości chwastów 10 cm.

Na młodych plantacjach sadzonych w marcu/kwietniu pierwsze odchwaszczanie należy wykonywać nie później niż pomiędzy czwartym a ósmym tygodniem po posadzeniu. Truskawki są szczególnie wrażliwe na konkurencję chwastów wiosną, od kwietnia do czerwca. Dotyczy to przede wszystkim plantacji młodych, krótko po ich posadzeniu (są one bardzo wrażliwe nie tylko na konkurencję chwastów ale i na herbicydy, głównie te doglebowe).

Z kolei na plantacjach owocujących niezbędne jest usunięcie chwastów w okresie wczesna wiosna-początek kwitnienia, wykonując jeden, dwa a czasami trzy zabiegi regulujące zachwaszczenie. Trzeba przy tym uwzględnić przemienne stosowanie środków o różnym mechanizmie działania, aby zminimalizować ryzyko ewentualnej fitotoksyczności, selekcji biotypów chwastów odpornych na daną substancję aktywną czy przekroczenie pozostałości
herbicydów w owocach. Jeśli nie zabezpieczy się plantacji wiosną (do kwitnienia), to w czasie kwitnienia, dojrzewania i zbioru owoców może wystąpić duże nasilenie chwastów, które mogą znacznie ograniczyć plonowanie.

Opryskiwanie herbicydami wymaga więc wiedzy, doświadczenia, dokładnego czytania etykiet i powinno być zawsze wykonywane zgodnie z zaleceniami, ze względu na możliwą fitotoksyczność, przejawiającą się uszkodzeniami truskawek (korzenie truskawek położone są płytko pod powierzchnią gleby i mogą łatwo pobrać herbicydy doglebowe z warstwy powierzchniowej, zwłaszcza po obfitszych deszczach lub zbyt intensywnym deszczowaniu).

Herbicydy na plantacjach sadzonych wiosną (marzec − kwiecień), pierwsze odchwaszczanie z użyciem herbicydów doglebowych powinno się wykonać nie później niż pomiędzy czwartym a ósmym tygodniem od sadzenia.

Wcześniejszy termin aplikacji uzależniamy od planowanego herbicydu: preparaty na bazie lenacylu. Można je stosować najwcześniej 10-20 dni po sadzeniu rozsady, a w przypadku zastosowania pendimetaliny (Stomp Agua 455 CS) najwcześniej po upływie 2-ch tygodni, ale zawsze po wytworzeniu przez rośliny korzeni przybyszowych. Na plantacjach sadzonych jesienią, można sięgnąć wiosną po Devrinol 450 SC (po upływie 4 miesięcy od sadzenia).

W truskawkach sadzonych bezpośrednio przed zimą herbicydy doglebowe mogą być aplikowane w sposób bezpieczny dopiero wiosną, po ruszeniu wegetacji i dobrym ukorzenieniu się roślin.

 

Na przedwiośniu w pierwszej kolejności wybieramy herbicydy doglebowe.
Planowanie wiosną strategii zwalczania chwastów będzie zależało też od tego, czy zastosowano na plantacji herbicyd doglebowy w okresie jesiennozimowym.
1/ Jeśli aplikowano herbicyd doglebowy jesienią i na plantacji nie ma chwastów- wówczas
wczesną wiosną, nie wykonując wcześniej uprawki mechanicznej w międzyrzędziach, można podać kolejny herbicyd doglebowy (najlepiej z innej grupy chemicznej niż ten zastosowany jesienią). Poszerza to znacznie spektrum zwalczanych chwastów na plantacji.
Jeśli jednak wiosną producent zastosuje ten sam herbicyd doglebowy, który aplikował jesienią, nie powinno się wówczas (przy tej podwójnej aplikacji tego samego herbicydu doglebowego) przekraczać maksymalnej jednorazowej dawki zalecanej dla danego preparatu. Jest to ważne dla bezpieczeństwa truskawek, aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń czy zahamowania wzrostu roślin.
2/ Jeśli nie aplikowano herbicydu doglebowego jesienią (taka sytuacja jest najczęściej spotykana w praktyce), na plantacji w okresie ociepleń zimowych bardzo często pojawiają się siewki chwastów np. gwiazdnica pospolita, które wiosną znajdują się już w zbyt zaawansowanej fazie rozwojowej, aby mogły być zwalczone z użyciem herbicydów. Konieczne jest wtedy ich mechaniczne i ręczne zniszczenie (zarówno w międzyrzędziach jak i w rzędach roślin) i dopiero po tym zabiegu możliwa jest aplikacja herbicydu doglebowego lub nieco później -dolistnego. Na plantacjach truskawek ochrona przed chwastami (niektórymi jednoliściennymi a przede wszystkim dwuliściennymi) polega przede wszystkim na zabiegach zapobiegających ich wschodom a więc najważniejsza jest profilaktyka poprzez
stosowanie herbicydów doglebowych.

Herbicydy doglebowe:
Najlepszym terminem opryskiwania środkami doglebowymi (o działaniu następczym) jest okres chłodów, oprócz jesieni to właśnie wiosna.

Herbicydy doglebowe aplikujemy na czystą glebę, tuż przed kiełkowaniem chwastów lub na kiełkujące chwasty
Herbicydy doglebowe aplikujemy na czystą glebę, tuż przed kiełkowaniem chwastów lub na
kiełkujące chwasty

Zasadą jest, aby herbicydy doglebowe aplikować na glebę czystą (bez chwastów) i wilgotną (nigdy na glebę suchą i zmarzniętą), najlepiej krótko po przeprowadzonej uprawce mechanicznej w międzyrzędziach i ręcznej w rzędach roślin.
Wysokość dawki herbicydu doglebowego zależy od wieku plantacji oraz typu gleby (ale nie powinno przekraczać się średnich polecanych dla danej kategorii wiekowej roślin).

Niższe z zalecanych dawek stosuje się na plantacjach młodych, tych sadzonych wiosną i na lżejszych glebach, wyższe natomiast na plantacjach owocujących i rosnących na glebach żyznych, ciężkich i tych z dużą zawartością próchnicy.

Przy wyborze herbicydu producent powinien znać skład gatunkowy chwastów, które występowały na plantacji w poprzednim sezonie lub pojawiły się na przedwiośniu (wybierając herbicyd powinniśmy kierować się przede wszystkim wrażliwością chwastów na poszczególne substancje aktywne: część chwastów jest bowiem odpornych a część słabo zwalczanych przez dany herbicyd) i skorzystać z tabeli wrażliwości chwastów na poszczególne preparaty. Zamieszczona jest ona w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych.

Jednym z podstawowych hercydów doglebowych jest Devrinol 450 SC (napropamid).
Na plantacjach nowo założonych środek można stosować w około 4 miesiące po posadzeniu ( lub po zbiorze owoców), a na plantacjach 1-rocznych i starszych – po ruszeniu wegetacji. Herbicyd wnika do roślin poprzez okrywę nasienną , korzenie lub liścienie. Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania. Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Środek może być płytko wymieszany z glebą np. przy użyciu bron.
W okresie wegetacji, przy średniej dobowej temperaturze powietrza powyżej 12 C zachowuje skuteczność chwastobójczą do 3 miesięcy, a w okresie chłodów – dłużej. Dawka na plantacjach owocujących to 4-6 l/ha, na tych najmłodszych 2-4 l/ha (można go użyć maksymalnie 1 x w sezonie). Górne z polecanych dawek stosuje się przy dużym zachwaszczeniu i na cięższych glebach.

Devrinol 450 SC zwalcza jednoroczne chwasty jedno-i dwuliścienne:
Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, gwiazdnica pospolita, komosa biała, pokrzywa
żegawka, rdest powojowaty, rdest plamisty, rumian polny, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa
Chwasty średniowrażliwe: gorczyca polna, miotła zbożowa, przytulia czepna, rdesty, samosiewy zbóż, tasznik pospolity
Chwasty odporne: fiołek polny, dymnica pospolita, jasnoty, perz właściwy, psianka czarna
oraz chwasty jednoliścienne głęboko korzeniące się.
Niektóre odmiany truskawek mogą być wrażliwe na ten herbicyd, jedną z nich jest między innymi
odmiana Flair.

W palecie zalecanych herbicydów doglebowych jest także Stomp Agua 455 CS (substancja aktywna to pendimetalina)– można go użyć maksymalnie 1 x w sezonie, w dawkach 2,5-3,5 l/ha bez względu na wiek plantacji.

Chwasty wrażliwe: chwastnica jednostronna, fiołek polny, fiołek trójbarwny, gwiazdnica pospolita, jasnota różowa, komosa biała, pokrzywa żegawka, przetacznik perski, rdest ptasi, rdest plamisty, rzodkiew świrzepa, rumian polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna
Chwasty średnio wrażliwe: bodziszek drobny, gorczyca polna, iglica pospolita, jasnota purpurowa, pokrzywa zwyczajna, poziewnik szorstki, przytulia czepna, rdestówka powojowata (rdest powojowaty), rumianek pospolity, szarłat szorstki, tobołki polne
Chwasty średnio odporne: maruna bezwonna
Chwasty odporne: przymiotno kanadyjskie, starzec zwyczajny, szarota błotna, żółtlica drobnokwiatowa

Lenacyl (substancja aktywna) wnika do roślin przez korzenie, niszczy wiele gatunków chwastów rocznych, jedno- i dwuliściennych w fazie ich kiełkowania (w okresie wegetacji zalega w glebie około 3 miesiące). Dawka na plantacjach owocujących to1-2 kg/ha (na tych młodszych dawki niższe o 50 %).

Chwasty wrażliwe np.: dymnica pospolita, gorczyca polna, jaskier polny, komosa biała, kurzyślad polny, łoboda rozłożysta, mak polny, mlecz zwyczajny, niezapominajka polna, rdest kolankowy, rdest powojowy, starzec zwyczajny, szczaw polny, tasznik pospolity, wiechlina roczna, złocień polny.
Chwasty średnio wrażliwe np.: chwastnica jednostronna, fiołek trojbarwny, jasnota purpurowa, jasnota rożowa, pokrzywa żegawka, przetacznik bluszczykowy, przetacznik perski, wilczomlecze.
Chwasty odporne np.: przytulia czepna, szarłat szorstki, żmijowiec i inne gatunki chwastów dwuliściennych wieloletnich lub głęboko korzeniących się.
Wysoką skuteczność działania herbicydów, bez ryzyka uszkodzenia roślin truskawek gwarantuje przestrzeganie zasad stosowania podawanych przez producenta w formie etykiety-instrukcji dołączonej do opakowania.

Truskawki pod osłonami

Przechwytywanie
Pod osłonami panują odmienne warunki niż w gruncie otwartym (wyższa wilgotność oraz temperatura powietrza i gleby, brak osuszającego działania wiatru). Jest więc większe ryzyko fitotoksyczności herbicydów ze względu na „wydelikacenie” roślin pod osłonami (cieńsza warstwa nalotu woskowego na liściach).

Po aplikacji herbicydów doglebowych w lutym czy marcu truskawki można przykryć nie wcześniej niż po 1-2 tygodniach po zabiegu, najlepiej po zmyciu środków z liści przez deszcz. Jeśli jednak plantacja jest przykryta – zdejmujemy osłony około tygodnia wcześniej przed zabiegiem i zakładamy ponownie dwa dni po aplikacji herbicydów.
Doradca sadowniczy Barbara Błaszczyńska