Komunikat sadowniczy z dnia 27.03.2015 – zwalczanie chwastów w uprawie truskawki

plantacja truskawkiJednym z istotnych elementów pielęgnacji gleby na plantacji truskawek jest zwalczanie chwastów. Sprawdzona jest metoda łączenia różnych metod ochrony przed chwastami – mechanicznych, chemicznych jak i agrotechnicznych (ściółkowanie gleby słomą rzepakową lub zbożową).

Herbicydy doglebowe

Jeśli na plantacji zastosowano jesienią herbicyd doglebowy, nie poleca się wykonywać wiosną uprawki mechanicznej w międzyrzędziach (pobudza ona bowiem kiełkowanie kolejnych chwastów), a aplikuje się ponownie herbicyd doglebowy. Jeśli producent decyduje się zastosować ten sam herbicyd, wówczas powinien pamiętać o zasadzie sumowania się ich dawek (tej jesiennej i wiosennej), które łącznie nie powinny przekraczać maksymalnej zalecanej dawki. Bezpieczniej jest jednak wybrać wiosną herbicyd doglebowy o innej substancji aktywnej, niż ta zastosowana jesienią. To daje bardzo długotrwały efekt utrzymania plantacji bez chwastów. Jeśli nie stosowano herbicydu doglebowego jesienią, wówczas konieczne jest mechaniczne i ręczne (w rzędach roślin) opielenie plantacji i dopiero wówczas można zaplanować aplikację herbicydu.

Chwasty dwuliścienne

W przypadku chwastów dwuliściennych najważniejsze są zabiegi zapobiegające ich wschodom, a więc profilaktyka poprzez stosowanie herbicydów doglebowych. Warunkiem ich skutecznego działania jest aplikacja na glebę czystą i wilgotną. Jednym z herbicydów doglebowych jest Devrinol 450 SC– środek może być płytko wymieszany z glebą np. przy użyciu bron. Herbicyd ten wnika do chwastów poprzez okrywę nasienną, korzenie lub liścienie Najskuteczniej niszczy chwasty w okresie ich kiełkowania.Nie działa na chwasty znajdujące się w późniejszych fazach rozwojowych. Zwalcza jednoroczne chwasty jedno i niektóre dwuliścienne. Inne doglebowe to: Azotop New 80 WP oraz Stomp Agua 455 CS

Zwalczanie chwastów przed lub wkrótce po ich wschodach Obraz2

Goltix Compact 90 WG – polecana dawka jednorazowa to 3,0 kg/ha, lepiej jednak jest zaplanować aplikację dwukrotną po 0,6 do 0,8 kg/ha ( tzw. dawki dzielone). Drugi zabieg wykonuje się przeciętnie 10 dni po pierwszym. Jednak planując dawki dzielone, ważne jest, aby aplikować herbicyd w optymalnych fazach rozwojowych chwastów – liścienie do 2-3 liści właściwych. Jeśli chwasty będą bardziej zaawansowane w rozwoju lepiej zastosować wyższą dawkę jednorazową. Goltix wnika do roślin przez korzenie i liście chwastów. Zwalcza wiele jednorocznych gatunków chwastów dwuliściennych i niektóre jednoliścienne. Preparatu nie należy stosować na plantacjach Elsanty.

Zdecydowanie szersze spektrum zwalczanych chwastów osiągnie się, mieszając np. Goltix Compact 90 WG np. z herbicydem doglebowymi Azotop New 80 WP ( dawki 1,5-2+0,5-0,75).

Beetup Trio/Saherb 180 SC – herbicydy te zawierają 3 substancje aktywne, pobierane są przez liście i korzenie chwastów, zwalczają roczne chwasty dwuliścienne i niektóre jednoliścienne (najlepiej w fazie liścieni). Polecamy dawki dzielone 3 x po 1,5 l/ha lub 2x po 2,0 l/ha – pierwszy raz -bezpośrednio po wschodach chwastów, kolejny po 7-14 dniach, Wysokość dawki herbicydu zależy od wieku plantacji oraz typu gleby (dla herbicydów doglebowych). Niższe z zalecanych dawek stosuje się na plantacjach młodych i na lżejszych glebach, wyższe natomiast – na glebach żyznych, z dużą zawartością próchnicy i na ciężkich.

Ostrożnie z młodymi plantacjami

Dużą ostrożność należy zachować planując zabieg herbicydem na plantacji młodej. Pierwsza aplikacja jest możliwa po przyjęciu się roślin, najwcześniej po 10-20 dniach po posadzeniu truskawek, w zależności od użytego herbicydu. Przy wyborze herbicydu należy dokładnie ocenić skład gatunkowy zbiorowiska chwastów na plantacji i skorzystać z tabeli wrażliwości chwastów na poszczególne preparaty. Zamieszczona jest ona w Programie Ochrony Roślin Sadowniczych. Jest to dość ważne, gdyż herbicydy mają ściśle określone spektrum zwalczanych chwastów, a więc są też chwasty odporne lub słabo zwalczane przez dany herbicyd. Wysoką skuteczność działania herbicydów, bez ryzyka uszkodzenia roślin truskawek gwarantuje przestrzeganie zasad stosowania podawanych przez producenta w formie etykiety-instrukcji dołączonej do opakowania.

Barbara Błaszczyńska

Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta