Komunikat sadowniczy z dnia 27.03.2015 – zabiegi miedziowe

pąk jabłoniW ciągu kilku najbliższych dni, większość gatunków sadowniczych rozpocznie wegetację. Również jabłonie i grusze są w fazie nabrzmiewania lub pękania pąków. Jest to optymalny moment, na wykonanie pierwszego zabiegu tzw. fitosanitarnego jednym z preparatów miedziowych.

Zwalczane choroby w tej fazie to: zaraza ogniowa, rak bakteryjny, parch jabłoni i gruszy

Zabiegi miedziowe w tym czasie, tuż po cięciu drzew zabezpieczają jednocześnie ograniczając rozwój chorób kory i drewna.

W sadach, gdzie na odmianach najwcześniej rozpoczynających wegetację, popękały pąki i ukazuje się już tkanka zielona, będzie to również zabieg zapobiegawczy przeciwko parchowi. Na podstawie naszych mikroskopowych obserwacji rozwoju parcha prowadzonych od kilku tygodni w różnych regionach sadowniczych wiadomo, że wykształcone zarodniki nie są jeszcze gotowe do wysiewu. Ciepła i wilgotna pogoda może jednak przyspieszyć ten proces. W związku z tym w przyszłym tygodniu, z uwagi na zapowiadane opady deszczu, trzeba się liczyć z realnym zagrożeniem wysiewów zarodników workowych oraz infekcji, tam gdzie pojawi się tkanka zielona podatna na zakażenie.

W związku z powyższym, zalecamy zabieg jednym z preparatów miedziowych:

  • Funguran A Plus 50 WP
  • Miedzian 50 WP
  • Cuproflox 380 SC (nawożenie + ochrona)
  • Verno (30% miedzi + 30% cynku w formie tlenkowej – nawożenie + ochrona)

miedzian fungicydy miedziowevernocuproflox

Dynamika rozwoju pseudotecjów grzyba Venturia inaequalis

W dniu 24.03 wykonano kolejną obserwację dynamiki rozwoju pesudotecjów grzyba V. inaequalis: po dniach gdzie temperatura przekraczała nawet 10̊ C ale też nieznacznych spadków (minusowe temperatury w nocy) badane pseudotecja kwalifikowano już do 5 stadiów rozwojowych według przyjętej skali bonitacyjnej. Najmniej już w tym czasie zakwalifikowano do 1 i 2 stadium rozwoju. W tym czasie również nieliczne owocniki znajdowały się w II stadium rozwoju. Najwięcej było ich na odmianie 'Sampion’, 'Ligol’ (Błędów), 'Ligol'(Niemirowice). Natomiast w stadium 3 rozwoju owocników grzyba, najwięcej pseudotecjów odnotowano na odmianach: 'Ligol'(Niemirowice), 'Ligol’ (Błędów). W tym terminie obserwacji odnotowywano również owocniki w IV stadium. We wszystkich odmianach owocniki, które zaliczono do V stadium rozwoju czyli ponad 30 – 50 % worków wypełnionych zarodnikami workowymi: u odmiany 'Ligol’ (Niemirowice), 'Sampion” (Koprzywna), 'Kosztela’.

wykresy

Kiedy wysiewy ?

Zarodniki workowe w dniu wykonywania obserwacji w większości przypadków posiadały barwę hialinową do jasnozielonej, co świadczy o ich stopniowym dojrzewaniu, ale jeszcze nie osiągnięciu przez nie zdolności do wysiewu w najbliższych dniach (w tym tygodniu). Jednak w przypadku odmiany Kosztela obserwowano delikatne zmiany koloru zarodników w kierunku ciemnozielonego – co świadczy o postępującym rozwoju w dojrzewaniu. Przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis, ten proces może zostać jeszcze bardziej przyspieszony, tym samym możemy spodziewać się, że pierwsze nieznaczne wysiewy mogą być na przełomie końca marca, a wielkiego tygodnia w kwietniu. Dlatego też w wielkim tygodniu, będzie można rozpocząć pierwsze zabiegi zapobiegawcze.

 

Karolina Felczak, Robert Binkiewicz

 

Qualy promocja

QualyQualy jest fungicydem zawierającym najkorzystniejszy cenowo cyprodynil dostępny w opakowaniach 1 i 5 litrów.

  • Zakup 10 lub 12 L – rękawice ochronne wzmocnione ekoskórą GRATIS
  • Zakup 60 – stylowa bluza z wysokiej jakości polaru GRATIS

Info Karta