Komunikat sadowniczy z dnia 27.03.2015 – licinek tarniaczek i rak bakteryjny

Licinek tarninaczek

Występuje lokalnie. Może zniszczyć nawet 40-60% pąków i zawiązków. Aby uniknąć potencjalnych strat należy obecnie wykonać zabieg zwalczający szkodnika.

Objawy żerowania

Wiosną pąki nie rozwijają się lub rozwój ich jest bardzo słaby, a następnie więdną i opadają. W uszkodzonych pąkach widoczne odchody gąsienic.

Ocena zagrożenia

Jest trudna do przeprowadzenia ze względu na małe wymiary gąsienic. Monitoring należy prowadzić zarówno w sadach starszych jak i młodych. Są bowiem przypadki licznego występowania szkodnika i znacznego zniszczenia pąków również w sadach młodych, kilkuletnich, najczęściej wówczas, gdy młode sady posadzono w pobliżu nasadzeń starych, rzadko lub w ogóle niechronionych przed tym szkodnikiem.

Próg zagrożenia

Zabieg zwalczający tego szkodnika wykonuje się tylko w sadach, w których w poprzednim roku nie wykonano zabiegu zwalczającego lub gdy stwierdzono uszkodzenia pąków w poprzednim sezonie>5%

Termin zabiegu

Optymalna faza rozwoju drzew, w której powinno się przeprowadzić opryskiwanie na tego szkodnika to nabrzmiewanie i pękanie pąków, co pokrywa się z wylęganiem się gąsienic z jaj. Opóźnianie zabiegu będzie jednoznaczne z mniejszą jego skutecznością i większymi uszkodzeniami pąków.

mospilanPolecane insektycydy

Do zwalczania tego szkodnika w bieżącym sezonie zalecany jest Mospilan 20 SP (polecamy dodatek zwilżacza Flipper dla poprawy skuteczności zabiegu) lub jeden z pyretroidów, który jednocześnie zniszczy wylęgające się mszyce

rak bakteryjnyRak bakteryjny drzew owocowych

Sprawcami choroby są bakterie, które zagrażają roślinom cały rok. Duże szkody o znaczeniu gospodarczym powodują w sadach czereśniowych (szczególnie na odmianach wrażliwych) i wiśniowych. Zrakowacenia rozwijające się na gałęziach i pniu nierzadko prowadzą do zamierania całych drzew. Objawy chorobowe występują na wszystkich nadziemnych organach drzewa (bakterie infekują zarówno tkanki zdrewniałe, jak i zielne).

Choroba jest dużym zagrożeniem w latach o wilgotnej, chłodnej pogodzie wiosną. Bakterie zimują w pąkach, śladach poliściowych oraz na pograniczu nekroz i zrakowaceń. Wiosną uaktywniają się, rozmnażają i rozprzestrzeniają. Porażone pąki rozwijają się nierównomiernie i mogą zamierać w różnej fazie swojego rozwoju. Niekiedy nabrzmiewają i rozwijają się częściowo, a potem brunatnieją i zamierają.

miedzian fungicydy miedzioweWiosenne zwalczanie raka bakteryjnego polega na zapobieganiu infekcjom, a więc na opryskiwaniach (zwłaszcza odmian wrażliwych) preparatami miedziowymi w okresie nabrzmiewania pąków. Polecamy Funguran A-Plus New, Cuproflox (tlenochlorek miedzi – nawóz) lub inne miedziowe Odmiany czereśni podatne na raka bakteryjnego to: Hedelfińska, Van, Sweetheart, Czarna Późna, Marchijska, Napoleon, z kolei odmiany mało i średnio podatne: Kordia, Regina, Rainier, Rivan, Schneidera Późna, Summit, Sam, Buttnera Czerwona, Buttnera Czerwona Późna, Burlat, Karesova, Korina, Lapins, Merton Premier (odporna na chorobę), Oktavia, Pola, Techlovan, Ulster, Vanda, Vega, Wczesna Riversa.

Należy unikać cięcia drzew, szczególnie odmian wrażliwych na chorobę, w niezalecanym wczesnowiosennym terminie. Jeśli jednak takie cięcie było wykonywane należy zabezpieczyć rany, wykonując dodatkowo zabieg Topsinem M 500 SC

Barbara Błaszczyńska

Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta