Komunikat sadowniczy z dnia 26.05.2014 – Zwalczanie szkodliwych motyli: owocówki i zwójkówki

Od kilku dni rozpoczęły się regularne loty motyli owocówek (jabłkóweczki i śliwkóweczki) oraz w niektórych lokalizacjach zwójkówek (siatkóweczki i bukóweczki).

W ramach sygnalizacji iTrap Polska rozmieściliśmy we wszystkich regionach sadowniczych 39 zdalnych pułapek feromonowych iTrap. System jest bezpłatny i każdy może korzystać z monitoringu tych szkodników po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na platformie www.itrap-polska.pl. Korzystanie z systemu jest bezpłatne.

i trap
Monitorowane są 3 gatunki: owocówka jabłkóweczka, zwójka siatkóweczka oraz bukóweczka.

Odłowy motyli z ostatnich kilku dni pokazują dość duże zróżnicowanie w poszczególnych lokalizacjach. Największe odłowy owocówki zanotowały pułapki na południu oraz zachodzie kraju. W centrum sytuacja jest bardziej zróżnicowana. Jeszcze większe różnice można zaobserwować w aktywności zwójkówek. Są lokalizacje, gdzie trwają masowe loty siatkóweczki lub bukóweczki, a w innych gatunki te nie są jeszcze aktywne.

i trap łacko

i trap wilga

i trap mogielnica

W związku z powyższym w ciągu najbliższych dni samice będą składały jaja. Jest to optymalny moment na wykonanie zabiegu zwalczającego w tej fazie jednym z preparatów:

W sadach, gdzie bardzo intensywnie odławiają się motyle chociaż jednego z wymienionych gatunków niezbędny jest zabieg jednym z typowych preparatów:

Coragen 200 SC – 125-175 ml/ha
Rumo 30WG/Steward 30WG – 0,17-0,2 kg/ha
Runner 240 SC – 0,4 l/ha

W sadach o niższej presji wymienionych gatunków, ale gdzie dodatkowo występują mszyce, można ten zabieg wykonać jednym z insektycydów:

Calypso 480 SC – 0,2 l/ha
Mospilan 20 SP – 0,2 kg/ha

Innym, równie skutecznym rozwiązaniem, jest zabieg w fazie tzw. „czarnej główki”, czyli w momencie wylęgania się larw gąsienic z jaj. Przy optymalnej temperaturze, jaką mamy od tygodnia, faza ta występuję po 7-10 dniach od złożenia jaj przez samice. Jeśli więc pogoda się nie zmieni znacząco, to zabieg ten przypadnie na najbliższy weekend.
Do tego zabiegu polecany jest preparat:

Affirm 095 SG – 2,5-3 kg/halogo itrap

Zapraszamy do korzystania z systemu iTrap Polska!