Komunikat sadowniczy z dnia 25.08.2016 – jabłonie

Zbliżają się nieuchronnie zbiory jabłek. Pod koniec sezonu jak zawsze warto wykorzystać dostępne narzędzia do tego, aby poprawić jakość owoców, zabezpieczyć je przed chorobami i szkodnikami. Poniżej aktualne zalecenia dotyczące ochrony sadów jabłoniowych.

Jabłonie – zalecenia na koniec sierpnia / początek września

Ostatnio obserwujemy dynamiczne zmiany pogody – ciepło i wilgotno w połączeniu z lokalnymi, bardzo intensywnymi opadami deszczu. To sprawia, że wciąż aktywne są szkodniki z grupy motyli (szczególnie owocówka), ale również choroby grzybowe rozwijają się znakomicie. W niektórych sadach pojawiły się plamy parcha jak również pierwsze objawy brunatnej zgnilizny. Okres 2-3 tygodni przed zbirem to również ważny czas związany z wybarwianiem owoców. Przebieg pogody ma duże znaczenie, ale są również metody którymi możemy wspomagać ten proces.

Podsumowując, w tych sadach gdzie gradobicia nie wyrządziły znaczących szkód lub w ogóle nie wystąpiły, polecane są następujące zabiegi:

Parch oraz/lub choroby przechowalnicze

Luna Experience butelkaMerpan/Malvin/Captan 80 WG dawka 1,9 kg/ha,

Luna Experience 400 SC dawka 0,75 l/ha,

Bellis 38 WG dawka 0,8 kg/ha,

Zato 50 WG dawka 0,2 kg/ha,

Topsin M 500 SC dawka 1,5 l/ha,

Geoxe 50 WG dawka 0,45 kg/ha,

Switch 62,5 WG dawka 0,75 kg/ha.

W sadach bez uszkodzeń gradowych oraz szczególnie na odmianach wrażliwych na grupę „chorób przechowalniczych”, najkorzystniej jest wykonać dwa zabiegi preparatami z powyższej listy, zachowując rotację substancji oraz karencję.

Owocówka jabłkóweczka/zwójkówki

Wciąż obserwowana jest aktywność owocówki jabłkóweczki, która w tym sezonie jest bardzo nasilona, oraz lokalne występowanie zwójki siatkóweczki. Aktywność jest na poziomie stwarzającym ryzyko uszkodzeń owoców.

W sadach zabezpieczonych w ostatnich dniach nie występuje zagrożenie. Natomiast tam, gdzie poprzedni zabieg zwalczający szkodliwe motyle wykonany był ok. 20 dni temu i więcej konieczny jest oprysk.

owocówka jabłkóweczkaPolecane preparaty, z zachowaniem karencji, to:

Rumo/Steward 30 WG dawka 0,17-0,2 kg/ha,

Coragen 200 SC dawka 175 ml/ha,

Imidan 40 WG dawka 1,25 kg/ha,

Affirm 095 SG dawka 2,5- 3kg/ha.

Zapobieganie przed zbiorczemu opadaniu owoców

topper
Przebieg pogody w ciągu ostatnich dni sprzyja intensywniejszej produkcji etylenu, a co za tym idzie dojrzewaniu i przejrzewaniu owoców. Sytuacja taka, może również wpływać na szybsze lub gwałtowne wytworzenie się warstwy odcinającej również na jesienno – zimowych odmianach.

Sadownicy już od kilku lat stosują Topper, preparat zawierający auksynę, która skutecznie zabezpiecza przed nagłym opadaniem owoców. Już w poprzednich sezonach stosowany był z dużą skutecznością na takie odmiany jak: Szampion, Ligol, Golden D., grupa Jonagoldów. Ważną kwestią techniczną podczas stosowania tego produktu, jest termin zabiegu. Do pełnej skuteczności zabieg należy wykonać 3-4 tygodnie przed planowanym zbiorem. W związku z tym, obecnie na odmiany wczesno-jesienne z Lobem włącznie, jest już zbyt późno na skuteczny zabieg. Aktualnie jest optymalny termin na zabieg na odmianach Szampion, Ligol i grupie Jonagoldów.

Decosta przed zbiorem 2016

Topper 10 ST polecany jest również na grusze – obecnie można jeszcze wykonać zabieg na odmianach Konferencja i Lukasówka.

Topper 10 ST dawka 15-20 tabletek/ha

Topper można stosować w mieszaninach z fungicydami przedzbiorczymi.

Poprawa wybarwiania owoców

Powszechnie wiadomo, że jabłka najintensywniej wybarwiają się w ostatnich 2-3 tygodniach przed zbiorem. Odmiany, których owoce nie osiągnęły swojej ostatecznej barwy, dość dobrze reagują na program 2-3 zabiegów nawozami fosforowymi lub potasowo-fosforowymi.

Zastosowanie :

Rosasol 8-50-12 dawka 3-4 kg/ha,

Rosaleaf 1 dawka 2-4 kg/ha,

Rosafos dawka 5-10l/ha

Dokarmianie wapniem

W końcowym etapie, szczególnie odmiany wrażliwe na Gorzką zgniliznę podskórną (GPP), ale i pozostałe wymagają intensywnego zaopatrzenia w wapń. Do tego polecane są efektywne nawozy z łatwo przyswajalnym wapniem.

Gorzka Plamistość PodskórnaNawozy wapniowe:

Metalosate Ca dawka 2l/ha,

Folanx Ca 29 dawka 5kg/ha,

Viflo Cal S dawka 3l/ha,

Rosatop Ca dawka 5 l/ha.
Robert Binkiewicz