Komunikat sadowniczy z dnia 24.06.2015 – ochrona jabłoni

W poniższym komunikacie opisano zagrożenia dla upraw jabłoni występujące pod koniec czerwca. Zaproponowano sposoby zwalczania chorób i szkodników.

Parch jabłoni

Większość sadów udało się sadownikom uchronić od parcha. Tylko w nielicznych spotyka się minimalne porażenie. Obecna pogoda w wielu lokalizacjach w kraju (ciepło i wilgotno) sprzyja infekcjom wtórnym. Dalsza ochrona zatem, powinna opierać się głównie na zabiegach preparatami kontaktowymi, w sadach bez parcha z częstotliwością 7-10 dni, a tam gdzie występują objawy parcha co 5-7 dni.

Vondozeb PenncozebZwalczanie parcha jabłoni pod koniec czerwca

 • Merpan/Captan 80 WG – 1,9 kg/ha
 • Armicarb SP – 5 kg/ha (wodorowęglan potasu)
 • Aplosar 80 WG – 3 kg/ha
 • Vondozeb 75 WG – 2 kg/ha
 • Penncozeb 80 WP – 2 kg/ha
 • Antracol 80 WG – 2 kg/ha

Mączniak jabłoni

Zgodnie z przewidywaniami, w tym sezonie występuje bardzo duża presja mączniaka. W wielu gospodarstwach wykonano bardzo intensywny i skuteczny program ochrony od początku wegetacji roślin. Ale są również sady nieochronione, które są „nosicielami” choroby. W związku z tym, przez najbliższe 2-3 tygodnie, niezbędna jest dalsza ochrona zabezpieczająca przed infekcjami wtórnymi.

DomarkZwalczanie mączniaka jabłoni pod koniec czerwca

 • Domark  100 EC – 0,4 l/ha
 • Topas 100 EC – 0,125 l/metr wysokości korony, co w karłowych sadach odpowiada dawce ok. 0,4 l/ha
 • Armicarb SP – 5 kg/ha – łącznie z ochroną przed parchem
 • Shavit Plus 71,5 WP – 2 kg/ha

Armicarb SP – fungicyd

armicarb_wwwArmicarb to zoptymalizowana formulacja dwuwęglanu potasu do stosowania przeciw chorobom występującym w rolnictwie i ogrodnictwie. Jest skuteczny przeciwko szerokiemu spektrum chorób w uprawie jabłoni, owoców pestkowych, owoców miękkich, winogron, chmielu, warzyw oraz roślin ozdobnych.

Nie podlega regulacjom Unii Europejskiej dotyczącym pozostałości środków ochrony roślin w plonie i jest dopuszczony do stosowania w produkcji organicznej przez Komisję Europejską. Dzięki temu Armicarb może być stosowany w programach ochrony zarówno z konwencjonalnymi fungicydami, jak i w produkcji organicznej.

W Polsce Armicarb SP zarejestrowany jest od 2013 roku do ochrony przed parchem jabłoni.

Armicarb ma postać proszku rozpuszczalnego w wodzie zawierającego 85% dwuwęglanu potasu.

Jak działa Armicarb?

Armicarb ma wielokierunkiwy sposób działania poprzez kombinację ciśnienia osmotycznego, pH i specyficznych reakcji jonów dwuwęglanowych i węglanowych. Armicarb działa bardzo szybko, powodując odwodnienie i całkowity rozpad zarodników i grzybni podatnych grzybów (patrz zdjęcia poniżej).

Zarodniki mączniaka prawdziwego 1 minutę po zabiegu Armicarbem.
Zarodniki mączniaka prawdziwego 1 minutę po zabiegu Armicarbem.
Zarodniki mączniaka prawdziwego pod mikroskopem.
Zarodniki mączniaka prawdziwego pod mikroskopem.

 

 

 

 

 

Grzybnia mączniaka prawdziwego 1 minutę po zabiegu Armicarbem.
Grzybnia mączniaka prawdziwego 1 minutę po zabiegu Armicarbem.
Grzybnia mączniaka prawdziwego pod mikroskopem elektronowym.
Grzybnia mączniaka prawdziwego pod mikroskopem elektronowym.

 

 

 

 

 

 

Formulacja HIGH-TECH

Zastrzeżony system zwilżania zastosowany w produkcie Armicarb zapewnia całkowite i dokładne pokrycie powierzchni rośliny jednocześnie ograniczając zmywanie przez deszcz rozpuszczalnej w wodzie substancji aktywnej.

Zastosowania Armicarbu

W sadach jabłoniowych poleca się zastosowanie 2-3 zabiegów zapobiegawczych, w okresie początkowego wzrostu zawiązków. Zalecana dawka to 5 kg/ha. Armicarb polecany jest w mieszaninie z siarką koloidalną np. Microthiol 3 kg/ha, co zapewnia dodatkową ochronę przed mączniakiem.

Zwójkówki

zwójkówkiW ciągu ostatnich dni, w większości lokalizacji odnotowane były loty motyli zwójkówek (głównie siatkóweczki i bukóweczki). Lokalnie aktywna była również owocówka jabłkóweczka – opóźnione I pokolenie. Obecnie występuje faza „czarna główka” wylęg gąsienic. Biorąc pod uwagę również fakt, że w wielu regionach odnotowano obfite opady deszczu po ostatnim zabiegu, konieczny jest zabieg zwalczający.

Zwalczanie zwójkówek

 • Rumo 30 WG/Steward 30 WG – 0,175-0,2 kg/ha
 • Affirm 95 SG – 2,5-3 kg/ha
 • Coragen 200 SC – 0,125-0,175  l/ha

Pamiętajmy o zastosowaniu rotacji preparatów, więc jeśli w poprzednim zabiegu wykorzystaliśmy np. preparat Coragen, to teraz Rumo lub Affirm i na odwrót.

 

Robert Binkiewicz
Doradca Sadowniczy Agrosimex

Info Karta