Komunikat sadowniczy z dnia 24.03.2016 – parch jabłoni

W ubiegłym roku to właśnie pod koniec marca obserwowano pierwsze wysiewy zarodników parcha jabłoni. Czy w tym roku sytuacja się powtórzy?

W dniu 21.03 wykonano kolejną obserwację dynamiki rozwoju pesudotecjów grzyba V.inaequalis: po dniach z dodatnią tempraturą, opadami deszczu oraz wysoką wilgotnością powietrza badane pseudopudełko i pendrive małetecja kwalifikowano już do 3 stadiów rozwojowych według przyjętej skali bonitacyjnej tj. 3, 4, 5 stadium.Parch 23.03'24.03 324.03 1

W przypadku pseudotecjów w 3 stadium rozwoju owocników grzyba tj. w owocniku znajduje się 1-10% worków z zarodnikami workowymi, które zazwyczaj są jeszcze bezbarwne. Najwięcej pseudotecjów w tym stadium odnotowano na odmianach: ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) 8%, ‘Gloster’ ( Kazimierków) – 6% oraz ‘Idared’ (Błędów) – 6%, ‘Ligol’ (Niemirowice)– 6 %. Najmniej owocników w tym stadium rozwoju odnotowano w przypadku odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) 4% oraz ‘Gala’ (Potycz) oraz ‘Sampion’ (Koprzywna) – 5%.

24.03 624.03 2

W przypadku wszystkich analizowanych odmian jabłoni odnotowano również owocniki w 4 stadium tzn. w owocniku znajduje się od 10 do 30% worków z zarodnikami workowymi, które wykazują cechy dojrzałości (mianowicie zmiana koloru na jasnozielony). Najwięcej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany ‘Gala’ (Potycz) 39% , ‘Gloster’ (Kazimierków) – 36%, oraz ‘Jonagold’ (Wola Łęczeszycka) – 43% oraz ‘Ligol’ (Niemirowice) – 48 %. Najmniej owocników w tym stadium obserwowano w przypadku odmiany, ‘Sampion’ (Koprzywna) – 31 % ‘Kosztela’ (Nowy Dwór) -33%, ‘Idared’ (Błędów)- 33% .

24.03 7

W tym  terminie obserwowano owocniki, które zaliczono do 5 stadium rozwoju tj. ponad 30% worków z zarodnikami workowymi o wyraźnej zmianie zabarwienia na kolor zielony do jasnooliwkowego. Najwięcej owocników w tym stadium odnotowano w przypadku odmiany ‘Sampion’ (Koprzywna) – 64% oraz odmiany ‘Kosztela’ (Nowy Dwór ) – 63% oraz ‘Idared’(Błędów) -61%,  ‘Gloster’ (Kazimierków) – 58%  i ‘Gala’ (Potycz) -56%. Najmniej zaś w przypadku odmiany Jonagold (Wola Łęczeszycka) – 49%,  oraz  ‘Ligol’ (Niemirowice) -46%.Zarodniki workowe w dniu wykonywania obserwacji posiadały barwę hialinową do jasnozielonkawej w niektórych przypadkach do jasnooliwkowej (w V stadium rozwoju). Zmiana koloru zabarwienia zarodników, świadczy o procesie osiągania dojrzałości i gotowości do wysiewu w dniach przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis.

24.03 524.03 4

Obserwowano delikatne zmiany koloru zarodników w kierunku zielonego  do oliwkowego–świadczą o postępującym rozwoju w dojrzewaniu. Przy sprzyjającej pogodzie dla rozwoju grzyba Venturia inaequalis, ten proces może zostać jeszcze bardziej przyspieszony, tym samym możemy spodziewać się, że pierwsze nieznaczne wysiewy mogą być odnotowane na przełomie końca marca, i początku kwietnia. Dlatego też niewykluczone będzie, że przy sprzyjającej pogodzie  w wielkim tygodniu, będzie można rozpocząć pierwsze zabiegi zapobiegawcze  w oparciu o preparaty miedziowe.Infokarta

Karolina Felczak